dinsdag 6 november 2018

Zondag met Lubach(en Lomborg)

Arjen Lubach had een pleidooi voorkernenergie. En meteen daarna kwam onze populaire VVD-coryfee 'ben je bang om doodgeschoten te worden? Ja, dus?' Klaas Dijkhof (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Klaas_Dijkhoff, https://www.hpdetijd.nl/2018-11-03/klaas-dijkhoff-is-veranderd-klaas-dijkhoff-karikatuur/) met het voorstel voor kernenergie:

Kernenergie zou volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff een goede manier zijn voor Nederland om de klimaatdoelen te halen. ,,Wat mij betreft gaan we snel beginnen'', zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in Nieuwsuur. ,,Ik hoop dat we er rationeel naar kijken''.
De uitstoot van broeikasgassen moet de komende jaren verder omlaag. Hierbij is meer opwekken van duurzame energie een van de belangrijkste doelstellingen. De VVD wil kernenergie gaan opwekken in combinatie met zon- en windenergie om de klimaatdoelstellingen te behalen.
(https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/11/klaas-dijkhoff-wil-meer-kerncentrales-in-nederland)

Coalitiepartner D66 ziet niets in het plan. D66-leider Rob Jetten zei serieus naar de voorstellen te willen kijken, maar hij denkt dat er ook nieuwe en betere technieken mogelijk zijn dan kernenergie. Ook GroenLinks ziet het niet zitten. ,,Het is een van de inmiddels befaamde Klaasballonnetjes: iets zeggen wat totaal onrealistisch is, om maar een VVD-standpunt in het nieuws te krijgen. Veel herrie, maar aan het eind van de dag is er niets veranderd'' zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver op Twitter.
Het bouwen van meer kerncentrales zal op korte termijn weinig veranderen aan de CO2-uitstoot in Nederland. Deze centrales kosten een hoop geld en zijn niet over een paar jaar klaar. Geschat wordt dat het bouwen van een moderne kerncentrale tussen de 11 en 14 jaar zal duren. Ze zullen dus pas na 2030 operationeel zijn, mochten ze er komen. (https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/11/klaas-dijkhoff-wil-meer-kerncentrales-in-nederland)

Nederland heeft van oudsher in vergelijking met andere landen vrij weinig kerncentrales. De enige operationele kerncentrale van ons land staat in het Zeeuwse Borselle en is vrij bescheiden van omvang. Hij werd in 1973 opgeleverd en staat op de nominatie om gesloten te worden, in 2033 zou de sloop moeten beginnen. (https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/11/klaas-dijkhoff-wil-meer-kerncentrales-in-nederland)

Volgens mij is er ook een centrale in Petten:

De kernreactoren Petten zijn twee kleine kernreactoren in Nederland, nabij Petten (Noord-Holland). Ze zijn sinds het begin van de jaren zestig in gebruik en zijn bedoeld voor onderzoek en voor het produceren van radionucliden voor medisch gebruik.
Op het terrein van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie, naast het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) staan twee onderzoeksreactoren: de hogefluxreactor en de lagefluxreactor. De hogefluxreactor is eigendom van de Europese Commissie.[1] De lagefluxreactor is eigendom van NRG.[2] NRG is een dochteronderneming van ECN.[3]
De lagefluxreactor is sinds 1960 in gebruik, de hogefluxreactor sinds 1961. Beide reactoren worden door NRG beheerd. Het thermisch vermogen van de hogefluxreactor (HFR) is 45 MW, dat van de lagefluxreactor (LFR) is 30 kW, vergelijkbaar met een cv-installatie. In de hogefluxreactor worden onder meer radioactieve isotopen geproduceerd, die na chemische bewerkingen in een speciale productiefaciliteit in Petten, aan ziekenhuizen worden geleverd voor diagnostiek en voor de bestrijding van kanker (radiotherapie). De reactor in Petten produceert een derde van de medische isotopen wereldwijd.[4] De medische activiteiten gebruiken ongeveer de helft van de capaciteit van de HFR. De andere helft wordt gebruikt voor onderzoek. Dit onderzoek betreft tegenwoordig onder meer het gedrag van materialen onder invloed van ioniserende straling, wat van belang is voor de veiligheid en betrouwbaarheid van nucleaire installaties.
De lagefluxreactor werd gebruikt voor opleidings- en trainingsdoeleinden, en voor materiaalkundig onderzoek. Per december 2010 zijn de bedrijfsactiviteiten van de LFR gestopt. Het besluit van NRG om de bedrijfsvoering van de LFR te beëindigen is genomen na een bedrijfseconomische evaluatie van het gebruik van deze installatie. Vanwege een lage gebruiksfrequentie werden de investeringen die gemaakt zouden moeten worden voor de conversie van hoogverrijkt uranium (highly enriched uranium, HEU) naar laagverrijkt uranium (low-enriched uranium, LEU) niet rendabel geacht. Het aanbrengen van de benodigde aanpassingen aan de LFR wordt dan ook niet meer overwogen.[5] (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kernreactoren_Petten)

Kernenergie is een antwoord op klimaatverandering. Logisch want volgens de legende was het de Britse premier Margaret Thatcher (https://nl.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher), als scheikundiggeschoolde politicus die wees op klimaatverandering en het belang van kernenergie ten koste van de kolenmijnen die ze sloot. De stakingen kon ze daardoor breken. Ze schaftte dus niet enkel de schoolmelk af, maar ook de kolen. Nu bijna 40 jaar later wordt het argument weer gebruikt.

Dus is die discutabele theorie waar?

Earth's temperature is rising, and it isn't just in the air around us. More than 90 percent of the excess heat trapped by greenhouse gas emissions has been absorbed into the oceans that cover two-thirds of the planet's surface. Their temperature is rising, too, and it tells a story of how humans are changing the planet. (https://insideclimatenews.org/news/03102017/infographic-ocean-heat-powerful-climate-change-evidence-global-warming)

The history of the scientific discovery of climate change began in the early 19th century when ice ages and other natural changes in paleoclimate were first suspected and the natural greenhouse effect first identified. In the late 19th century, scientists first argued that human emissions of greenhouse gases could change the climate. Many other theories of climate change were advanced, involving forces from volcanism to solar variation. In the 1960s, the warming effect of carbon dioxide gas became increasingly convincing. Some scientists also pointed out that human activities that generated atmospheric aerosols (e.g., "pollution") could have cooling effects as well. During the 1970s, scientific opinion increasingly favored the warming viewpoint. By the 1990s, as a result of improving fidelity of computer models and observational work confirming the Milankovitch theory of the ice ages, a consensus position formed: greenhouse gases were deeply involved in most climate changes and human-caused emissions were bringing discernible global warming. Since the 1990s, scientific research on climate change has included multiple disciplines and has expanded. Research has expanded our understanding of causal relations, links with historic data and ability to model climate change numerically. Research during this period has been summarized in the Assessment Reports by the Intergovernmental Panel on Climate Change. (https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_climate_change_science)

1800-1870
Level of carbon dioxide gas (CO2) in the atmosphere, as later measured in ancient ice, is about 290 ppm (parts per million).
Mean global temperature (1850-1890) is roughly 13.7°C.
First Industrial Revolution. Coal, railroads, and land clearing speed up greenhouse gas emission, while better agriculture and sanitation speed up population growth.
1824
Fourier calculates that the Earth would be far colder if it lacked an atmosphere.
...
1879
International Meteorological Organization begins to compile and standardize global weather data, including temperature.
1896
Arrhenius publishes first calculation of global warming from human emissions of CO2.
...
1938
Callendar argues that CO2 greenhouse global warming is underway, reviving interest in the question.
...
1960
Mitchell reports downturn of global temperatures since the early 1940s.
Keeling accurately measures CO2 in the Earth's atmosphere and detects an annual rise. 
The level is 315 ppm. Mean global temperature (five-year average) is 13.9°C.
...
1965
Boulder, Colorado meeting on causes of climate change: Lorenz and others point out the chaotic nature of climate system and the possibility of sudden shifts.
...
1974
Serious droughts since 1972 increase concern about climate, with cooling from aerosols suspected to be as likely as warming; scientists doubt all theories as journalists talk of a new ice age.
...
1977
Scientific opinion tends to converge on global warming, not cooling, as the chief climate risk in the next century.
...
1981
Election of Reagan brings backlash against environmental movement to power. Political conservatism is linked to skepticism about global warming. ... Hansen and others show that sulfate aerosols can significantly cool the climate, raising confidence in models that incorporate aerosols and show future greenhouse warming.
Some scientists predict greenhouse warming "signal" should become visible around the year 2000.
...
1988
News media coverage of global warming leaps upward following record heat and droughts plus statements by Hansen.
...
1990
First IPCC report says world has been warming and future warming seems likely.
...
1992
Conference in Rio de Janeiro produces UN Framework Convention on Climate Change, but US blocks calls for serious action.
...
1995
Second IPCC report detects "signature" of human-caused greenhouse effect warming, declares that serious warming is likely in the coming century.
...
1997
...
International conference produces Kyoto Protocol, setting targets for industrialized nations to reduce greenhouse gas emissions if enough nations sign onto a treaty ...
...
1999
Criticism that satellite measurements show no warming are dismissed by National Academy Panel.
Ramanathan detects massive "brown cloud" of aerosols from South Asia.
...
2001
Third IPCC report states baldly that global warming, unprecedented since the end of the last ice age, is "very likely," with highly damaging future impacts ... Bonn meeting, with participation of most countries but not US, develops mechanisms for working towards Kyoto targets.
...
2002
Studies find surprisingly strong "global dimming," due to pollution, has retarded arrival of greenhouse warming, but dimming is now decreasing.
...
2006
In longstanding "hockey stick" controversy, scientists conclude post-1980 global warming was unprecedented for centuries or more.
...
2007
Fourth IPCC report warns that serious effects of warming have become evident; cost of reducing emissions would be far less than the damage they will cause.
...
2012
Controversial "attribution" studies find recent disastrous heat waves, droughts, extremes of precipitation, and floods were made worse by global warming.
2013
An apparent pause or "hiatus" in global warming of the atmosphere since 1998 is explained; the world is still warming (as the next three record-breaking years would confirm).
(https://history.aip.org/climate/timeline.htm)
Volgens mij een wat gekleurde tijdlijn?

Scientists claim DEFINITIVE PROOF that global warming is man-made and getting WORSE
GLOBAL warming is caused by humans who are increasing the rate at which hot temperature records are being broken around the world, a team of scientists have concluded.
By JON ROGERS
PUBLISHED: 15:51, Tue, Nov 14, 2017
A new study for the journal of the American Geophysical Union, Earth’s Future, looked at global annual temperature records from 1861 to 2005 which indicated there were 17 record hot years over that period.
Then experts examined whether or not those temperature records were being broken more frequently and if so, whether humans were to blame for that rise.
The findings show human influence has greatly increased the likelihood of record-breaking hot years occurring on a global scale.
Without human-caused climate change, there should only have been an average of seven record hot years from 1861 to 2005, not 17.
Further, human-caused climate change at least doubled the odds of having a record-breaking hot year from 1926 to 1945 and from 1967 onwards, according to the new study.
The scientists predict that if greenhouse gas emissions continue at high levels, the chance of experiencing new global temperature records will continue to increase.
Experts predict that by 2100, on average, every other year will break records.
Andrew King, a climate extremes research fellow at the University of Melbourne in Australia and lead author of the new study, said the new findings show how climate change is visibly influencing Earth’s temperature. (https://www.express.co.uk/news/world/879523/global-warming-environment-climate-change-human-impact)

The 20th century warming trend is not a linear affair. The iconic climate curve, a combination of observed land and ocean temperatures, has quite a few ups and downs, most of which climate scientists can easily associate with natural phenomena such as large volcanic eruptions or El Nino events.
But one such peak has confused them a hell of a lot. The sharp drop in 1945 by around 0.3 °C – no less than 40% of the century-long upward trend in global mean temperature – seemed inexplicable There was no major eruption at the time, nor is anything known of a massive El Nino that could have caused the abrupt drop in sea surface temperatures. The nuclear explosions over Hiroshima and Nagasaki are estimated to have had little effect on global mean temperature. Besides, the drop is only apparent in ocean data, but not in land measurements.
Now scientists have found – not without relief – that they have been fooled by a mirage.
The mysterious post-war ocean cooling is a glitch, a US-British team reports in a paper in this week’s Nature. What most climate researchers were convinced was real is in fact “the result of uncorrected instrumental biases in the sea surface temperature record,” they write. Here is an editor’s summary.
How come? Almost all sea temperature measurements during the Second World War were from US ships. The US crews measured the temperature of the water before it was used to cool the ships engine. When the war was over, British ships resumed their own measurements, but unlike the Americans they measured the temperature of water collected with ordinary buckets. Wind blowing past the buckets as they were hauled on board slightly cooled the water samples. The 1945 temperature drop is nothing else than the result of the sudden but uncorrected change from warm US measurements to cooler UK measurements, the team found.
That’s a rather trivial explanation for a long-standing conundrum, so why has it taken so long to find out? Because identifying the glitch was less simple than it might appear, says David Thompson of the State University of Colorado in Boulder. The now digitized logbooks of neither US nor British ships contain any information on how the sea surface temperature measurements were taken, he says. Only when consulting maritime historians it occurred to him where to search for the source of the faintly suspected bias. (http://blogs.nature.com/climatefeedback/2008/05/postworld_war_ii_cooling_a_mir.html)

The sudden drop in temperatures in 1945 now appears to be an artefact of a switch from using mainly US ships to collect sea surface temperature data to using mainly UK ships. The two fleets used a different method. The temperature record is currently being updated to reflect this bias, but in essence it means that the cooling after 1940 was more gradual and less pronounced than previously thought.
...
After rising rapidly during the first part of the 20th century, global average temperatures did cool by about 0.2°C after 1940 and remained low until 1970, after which they began to climb rapidly again.
The mid-century cooling appears to have been largely due to a high concentration of sulphate aerosols in the atmosphere, emitted by industrial activities and volcanic eruptions. Sulphate aerosols have a cooling effect on the climate because they scatter light from the Sun, reflecting its energy back out into space.
The rise in sulphate aerosols was largely due to the increase in industrial activities at the end of the second world war. In addition, the large eruption of Mount Agung in 1963 produced aerosols which cooled the lower atmosphere by about 0.5°C, while solar activity levelled off after increasing at the beginning of the century
The clean air acts introduced in Europe and North America reduced emissions of sulphate aerosols. As levels fell in the atmosphere, their cooling effect was soon outweighed by the warming effect of the steadily rising levels of greenhouse gases. (https://www.newscientist.com/article/dn11639-climate-myths-the-cooling-after-1940-shows-co2-does-not-cause-warming/)

 If CO2 is rising, as it was in the 40's through the 70's, why would there be cooling?
It's important to understand that the climate has warmed and cooled naturally without human influence in the past. Natural cycle, or natural variability need to be understood if you wish to understand what modern climate forcing means. In other words modern or current forcing is caused by human industrial output to the atmosphere. This human-induced forcing is both positive (greenhouse gases) and negative (sulfates and aerosols).
...
After World War II, the industrial economies of Europe and the United States were revving up to a level of productivity the world had never seen before. To power this large-scale expansion of industry, Europeans and Americans burned an enormous quantity of fossil fuels (coal, oil, and natural gas). In addition to carbon dioxide, burning fossil fuel produces particulate matter—including soot and light-colored sulfate aerosols. Dr. James Hansen suspects the relatively sudden, massive output of aerosols from industries and power plants contributed to the global cooling trend from 1940-1970.
The result was the ozone layer was being destroyed increasing the risk of skin cancer, acid rain, and smog so thick, you could not see from one side of a city to the other.
“That’s my suggestion, though it’s still not proven,” Hansen said. “There is a nice record of sulfates in Greenland ice cores that shows this type of particle was peaking in the atmosphere around 1970. And then the ice core record shows a rapid decline in sulfates, right about the time nations began regulating their emission.” (Sulfates cause acid rain and other health and environmental problems.) (http://ossfoundation.us/projects/environment/global-warming/myths/40s-to-70s-cooling-co2-rising)

BOOKS, CULTURE, FEATUREJANUARY 18, 2017
Bjørn Lomborg’s Best-Selling Cool It Transformed Global Warming Debate
by Thomas M. Loarie
Cool It was written as a response to environmental activists who propagandize, exaggerate and use fear to create panic over climate risk. So groundbreaking, in fact, it was made into a major motion picture
Global warming has been a part of the global vernacular for more than 30 years, but in more recent decades, it has become a controversy of global proportions. Proponents on both sides have gone to great lengths to prove their side of the argument. Author Bjørn Lomborg wrote Cool It: The Skeptical Environmentalist’s Guide to Global Warming (2010) as a response to environmental activists who propagandize, exaggerate and use fear to create panic over climate risk. The book was so groundbreaking that it transformed the debate about global warming by offering a fresh perspective based on human needs as well as environmental concerns. Sundance Award-winning director Ondi Timoner filmed a documentary with the same name based on the book and following Lomborg for almost a year. (https://scenesmedia.com/2017/01/bjorn-lomborg-best-selling-book-transformed-global-warming-debate/)

Lomborg is an adjunct professor at the Copenhagen Business School as well as President of the Copenhagen Consensus Center. He is the former director of the Danish government’s Environmental Assessment Institute (EAI) in Copenhagen who became internationally known for his best-selling and controversial book, The Skeptical Environmentalist (2001). He was named a Top 100 Global Thinker by Foreign Policy in 2011 and 2013 and as one of the 100 most influential people in the world by Time Magazine in 2004.
In his book Cool It, Lomborg exposes the fear-mongering for what it is and suggests a middle ground for dialogue (between extremism on both sides of the issue). He shows how many of the approaches being touted today will make future generations worse off and outlines the “coolest options” which will do the most good throughout the century. We need to move from “the feel good to the do good” solutions. (https://scenesmedia.com/2017/01/bjorn-lomborg-best-selling-book-transformed-global-warming-debate/)

Cool It is a groundbreaking book that transforms the debate about global warming by offering a fresh perspective based on human needs as well as environmental concerns. Rather than starting with the most radical procedures, Lomborg argues that we should first focus our resources on more immediate concerns, such as fighting malaria and HIV/AIDS and assuring and maintaining a safe, fresh water supply-which can be addressed at a fraction of the cost and save millions of lives within our lifetime. He asks why the debate over climate change has stifled rational dialogue and killed meaningful dissent.
...
The article entitled “Promises to Keep Crafting Better Development Goals”, highlights the work of the Post-2015 Consensus project and the valuable knowledge the project is injecting into the post-2015 debate.
...
Paris commitments will reduce temperatures by just 0.05°C in 2100. A new peer-reviewed paper by Dr. Bjorn Lomborg published in the Global Policy journal measures the actual impact of all significant climate promises made ahead of the Paris climate summit. (https://www.lomborg.com/)

Lomborg vind ik geweldig, anderen hebben een ander standpunt:

Beautiful demonstration why economists should NEVER be allowed into any decision-making process ever. Their assumptions are dangerously based on short-term thinking, with important variable completely disregarded, and most egregiously with important science left unconsidered. Speakers like this make me deeply question the entire TED Talk venue. Oh yeah, the builders and the owners of the Titanic had a great boat. (https://www.ted.com/talks/bjorn_lomborg_sets_global_priorities/discussion?utm_campaign=eNewsletter&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8d_BgTbv0Wu5Jw-nfH5-AAGrMLvRBetYSYKO3IRf1AhJur-PhiBT4PYxe8DwkwbfxylvUU)

Bjørn Lomborg: the dissenting climate change voice who changed his tune
With his new book, Danish scientist Bjørn Lomborg has become an unlikely advocate for huge investment in fighting global warming. But his answers are unlikely to satisfy all climate change campaigners
Few statisticians can have inspired more passion than Bjørn Lomborg, the Danish academic who became famous as the author of the controversial (some would say contrarian) Skeptical Environmentalist, which set him up as perhaps the world's best-known critic of the dominant scientific view of global warming and the ensuing climate change.
Lomborg's prolific output has been almost matched by books rubbishing his work: critics have described him as selective, unprofessional and confused. Rajendra Pachauri, chairman of the UN's climate change panel, has compared him to Adolf Hitler – for the statistical crime of treating human beings too much like numbers.
Meanwhile, Time Magazine declared Lomborg one of the 100 most influential people in the world in 2004. The respected Cambridge University Press (CUP) has published many of his books in the UK and the US, and the award-winning documentary maker Ondi Timoner and X-Men films producer, Ralph Winter, are about to release a film of his 2007 book Cool It (which carries the subtitle: the first optimistic film about global warming).
The Danish Committee on Scientific Dishonesty once declared Lomborg guilty of exactly that, but a government review later cleared him. (https://www.theguardian.com/environment/2010/aug/30/bjorn-lomborg-climate-change-profile)

But Lomborg's record on climate change is more nuanced than the stereotype suggests. From the beginning, he has said global warming is happening and is largely caused by humans. However, he has been consistently critical of what he sees as exaggeration of how much this matters, and of policies to tackle the problem. These would achieve too little and cost too much, he argues, meaning the money would be better spent on, say, reducing malaria and HIV/Aids, or extending clean water and sanitation.
In an example of the approach that enraged Pachauri, Lomborg argues in Cool It that predicted temperature rises could save more than 1.3 million lives a year. This, he says, is because many more people would be spared early cold-related deaths than would be at risk from heat-related respiratory fatalities. (Other academics reject his figures.) Lomborg concludes that because of imbalances in where deaths occur, the proposed extension of the Kyoto protocol to cut carbon emissions would "save 4,000 people annually in the developing world [but] end up sacrificing more than a trillion dollars and 80,000 people annually." (https://www.theguardian.com/environment/2010/aug/30/bjorn-lomborg-climate-change-profile)

Given this background, the title of Lomborg's new book immediately indicates a change of emphasis. It is called Smart Solutions to Climate Change: Comparing Costs and Benefits. This impression is reinforced by comments in the introduction that climate change is "undoubtedly one of the chief concerns facing the world" and "a challenge that humanity must confront".
Later in the book, reflecting on analysis by five economists of eight types of solution, he estimates that spending $100bn (£65bn) a year "could essentially resolve the climate change problem by the end of this century".
He finishes: "If we care about the environment and about leaving this planet and its inhabitants with the best possible future, we actually have only one option: we all need to start seriously focusing, right now, on the most effective ways to fix global warming." (https://www.theguardian.com/environment/2010/aug/30/bjorn-lomborg-climate-change-profile)

In the space of four pages of Cool It, he writes that "climate change will not cause massive disruptions or huge death tolls", that "the general and long-term impact will be predominantly negative", and that it is "obvious that there are many other and more pressing issues".
"The point I've always been making," he explains now, "is, it's not the end of the world. That is why we should be measuring up to what everybody else says, which is we should be spending our money well."
This detailed analysis by economists of how best to spend money to help the world's people was first reported in his book Global Crises, Global Solutions in 2004. It has now been institutionalised in the Copenhagen Consensus Centre, of which Lomborg is the director, and is the model for the latest book on climate "solutions". (https://www.theguardian.com/environment/2010/aug/30/bjorn-lomborg-climate-change-profile)

Lomborg argues that we need to regain our perspective. There are many other issues which are much more important than global warming – hunger, poverty and disease. He asks, “Isn’t it our ultimate goal to improve quality of life in the environment with solutions that can help more people, at a lower cost, and with a much higher chance of success?” (https://scenesmedia.com/2017/01/bjorn-lomborg-best-selling-book-transformed-global-warming-debate/)

Media attacks on Lomborg have been vicious, and he is often misrepresented as a climate change denier and ally of the powers of darkness and corporate hegemony. Tom Burke had published in the Guardian back in October 2004 a critique of Lomborg that was mostly character assassination, and in May of this year Johann Hari did the same thing in the Independent. From the other side of a fence seemingly impervious to rational discourse, the level of abuse may be less, but Lomborg's supporters are known also to engage in ad-hominem attacks on their opponents, and such behaviour is self-defeating for all concerned. (https://www.theguardian.com/commentisfree/2006/jul/24/argumentandconsensusonthe)

Lubach promoot kernenergie en van Lomborg kan ik er geen kritiek op vinden...

zondag 4 november 2018

Wat ik me afvraag...

Het blijft een hele tijd warm... dat is best lekker! Hopelijk genieten we er van en zijn we niet aan het piekeren over klimaatverandering. En ruimen we onze omgeving op? Waarom niet?

De meeste hobby's zoals LARPEN, scouting, tennis, voetbal, wielrennen, mountainbiken, hardlopen, etc. vinden buiten in de natuur plaats. Ook pretparken, dierentuinen en speeltuinen hebben een hoop natuur. Toch weten we steeds meer te verharden met beton en rubber. Vreemd eigenlijk?

Ook zie ik steeds meer berichten over stress en dat we meer en meer op de telefoon zitten... door al die informatie-overload (door blogs, zoals dit) zijn we drukker met een schermpje bezig dat met elkaar. Waarom praten we minder met elkaar? Waarom zijn we minder in de natuur?


dinsdag 30 oktober 2018

Biodiversiteit... bedreigd!

Biodiversiteit is de totale verscheidenheid aan leven op aarde. Die verscheidenheid is enorm en omvat mensen, dieren, planten en alle andere organismen. Biologen schatten dat er meer dan 40 miljoen soorten op de wereld zijn, waarvan we er pas zo'n 4 miljoen kennen. Biodiversiteit zorgt ervoor dat we kunnen beschikken over schoon water, vruchtbare grond, voedsel en grondstoffen voor onze economie. We zijn er dus voor ons bestaan afhankelijk van. Daarom is het zorgelijk dat de bioversiteit in rap tempo afneemt. (https://mvonederland.nl/biodiversiteit/over-biodiversiteit)

En dat afnemen is al jaren aan de gang:

WNF: populaties wilde dieren wereldwijd met 60 procent afgenomen
VANDAAG, 00:01BINNENLAND, BUITENLAND (https://nos.nl/artikel/2257051-wnf-populaties-wilde-dieren-wereldwijd-met-60-procent-afgenomen.html)

Wat wordt de volgende witte neushoorn?
Er zijn honderden diersoorten die ernstig bedreigd worden. Dit jaar overleed het laatste mannetje van de noordelijke witte neushoorn. De soort kan zich niet meer voortplanten en zal dus uitsterven. ... met 1434 soorten* zoogdieren gaat het zo slecht, dat IUCN er rekening mee houdt dat ze uit kunnen sterven.  ... Met 45 diersoorten gaat het zo slecht, dat er per soort minder dan 50 volwassen dieren overgebleven zijn. Van deze soorten zijn er vijf erg aan toe. Naar verwachting sterven deze dieren de komende jaren uit: Californische bruinvis... Javaanse Neushoorn... Noordelijke Wezelmaki.... Zuid-Chinese Tijger...Hainangibbon... De IUCN Rode Lijst van bedreigde diersoorten vormt de basis van dit overzicht. De organisatie werkt samen met 1300 lokale en internationale organisaties en 10.000 wetenschappers om de ontwikkelingen van plant-en diersoorten in kaart te brengen en bij te houden.
Er zijn nu zo'n 1,7 miljoen levende organismen bekend. Het gaat om zoogdieren, vogels en vissen, maar ook om insecten, planten en schimmels. Het IUCN wil in 2020 daarvan 160.000 soorten onderzocht hebben. De teller staat op dit moment op 91.523. Nog lang niet alle soorten zijn dus geëvalueerd, maar de grotere gewervelde diersoorten zoals de zoogdieren wel. Daarom richten we ons op deze groep.
(https://nos.nl/artikel/2257051-wnf-populaties-wilde-dieren-wereldwijd-met-60-procent-afgenomen.html)

Sinds 1970 zijn populaties wilde dieren wereldwijd met 60 procent afgenomen. Het Wereld Natuur Fonds komt tot die conclusie in het tweejaarlijkse Living Planet Report over de wereldwijde biodiversiteit. Het WNF ziet als reden voor de afname de vernietiging van leefgebieden door onder meer landbouw en overexploitatie.
Groepen wilde dieren in de tropen en in zoetwatergebieden zijn het meest geslonken. In moerassen, rivieren en delta's was de afname 83 procent, vooral door de aanleg van stuwdammen, landbouwprojecten en vervuiling. In de tropen van Zuid- en Midden-Amerika gingen populaties met maar liefst 89 procent achteruit. Het WNF zegt dat sinds 1970 ook 20 procent van het Amazonewoud is verdwenen. (https://nos.nl/artikel/2257051-wnf-populaties-wilde-dieren-wereldwijd-met-60-procent-afgenomen.html)

Hallucinante cijfers van het Wereld Natuur Fonds WWF: sinds 1970 is 60% van de in het wild levende gewervelde dieren verdwenen. WWF meet de gezondheid van onze planeet aan de hand van de biodiversiteit. En daarmee is het slecht gesteld. Planeet aarde is ziek. 
Het "Living Planet"-rapport is gebaseerd op gegevens, verzameld tussen 1970 en 2014. Informatie over 16.700 populaties van meer dan 4.000 diersoorten (zoogdieren, vogels, vissen…) die verspreid leven over heel de planeet. Een vergelijking van de gegevens toont aan dat 60 procent van de populaties in die periode verdwenen is. Vooral in tropische gebieden, met Zuid- en Midden-Amerika op kop, is de biodiversiteit afgenomen. Daar is maar liefst 89 procent van de populaties verdwenen.  (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/25/nieuw-rapport-van-wwf-toont-aan-onze-planeet-is-ziek/) 

In 2010 kwam er een strategisch plan van de VN voor de biodiversiteit. Dat bepaalt dat regeringen tegen 2020 doelstellingen moeten bereiken om het verlies aan biodiversiteit te stoppen. Maar volgens het WWF-rapport komt daar bitter weinig van terecht. WWF heeft berekend dat de biodiversiteit tegen 2020 met 67 procent afgenomen zal zijn. WWF eist daarom nieuwe, scherpere doelstellingen en een regelmatige tussentijdse evaluatie. (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/25/nieuw-rapport-van-wwf-toont-aan-onze-planeet-is-ziek/)

WNF-directeur Kirsten Schuijt noemt verder de bosolifant, die leeft in Centraal-Afrika. Hun aantal is in acht jaar tijd met 60 procent afgenomen.
"Biodiversiteit is als een houten blokkentoren", zegt Schuijt. "Als je er telkens één blokje uittrekt kan de toren lang blijven staan. Maar een blokje te veel en het bouwwerk stort in. Zo halen we nu ook voortdurend blokjes uit de natuur. Hoeveel soorten kunnen nog verzwakken, zonder dat het systeem bezwijkt?" (https://nos.nl/artikel/2257051-wnf-populaties-wilde-dieren-wereldwijd-met-60-procent-afgenomen.html)

The Living Planet Report, WWF’s flagship publication released every two years, is a comprehensive study of trends in global biodiversity and the health of the planet. The Living Planet Report 2018 is the twelfth edition of the report and provides the scientific evidence to what nature has been telling us repeatedly: unsustainable human activity is pushing the planet’s natural systems that support life on Earth to the edge.
Through multiple indicators including the Living Planet Index (LPI), provided by the Zoological Society of London (ZSL), the report shows us the urgent need for a new global deal for nature and people with clear, ambitious goals, targets and metrics, to reverse the devastating trend of biodiversity loss currently impacting the one planet we all call home. (http://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/)

Het rapport kun je hier vinden: 
http://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/

Het rapport komt elke twee jaar uit. Zo was in 2016 te lezen:

WERELDWIJDE BIODIVERSITEIT ONDER DRUK
31 OKTOBER 2016REGIONAAL BELEID EN STRUCTUURFONDSEN
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) vreest dat als het wereldwijde natuurverlies in het huidige tempo doorzet, de omvang van populaties zoogdieren, vissen, vogels en reptielen in 2020 met bijna 70% is afgenomen. Deze alarmerende conclusie komt uit het Living Planet rapport dat op 27 oktober 2016 is gepubliceerd. Wereldwijde voedsel- en energiesystemen vormen de sleutel tot de aanpak van het mondiale biodiversiteitsverlies.
UITSTERVEN VAN DIERSOORTEN
Volgens het WNF is de populatie van wilde diersoorten tussen 1970 en 2012 met 58% afgenomen. Vooral de populatie van zoetwater dieren is fors gedaald, met 81% tussen 1970 en 2012. De toekomst van levende organismen staat dus op het spel. Volgens de onderzoekers bevindt de aarde zich in een nieuw geologisch tijdperk, het zogeheten anthropocene. Hierbij is het de mens, en niet de krachten van de natuur, die veranderingen op de planeet bestuurt.
GROOTSTE BEDREIGINGEN
Het klimaat verandert in snel tempo, oceanen verzuren en flora en fauna verdwijnt. Behoud van ecosystemen is echter noodzakelijk voor schone lucht en water. De grootste bedreiging voor de natuur is het verlies en degradatie van leefgebieden. Voorbeelden hiervan zijn; de niet duurzame landbouw, ontbossing, transport, residentiële of commerciële bebouwing en energie productie.  Andere oorzaken van biodiversiteitverlies zijn overexploitatie van soorten, zoals visserij en jagen. Verontreiniging, dit geldt zowel voor lucht als voor bijvoorbeeld een olie lek. En klimaatverandering, hier is vaak sprake van indirecte gevolgen bijvoorbeeld door aanpassing van migratiestromen.
...
Het WNF publiceert het living planet rapport iedere twee jaar. Het brengt in beeld hoe de staat van de aarde is en de mate waarin de mens beslag legt op de natuurlijk rijkdommen. Voor dit rapport zijn onder meer meerjarige metingen van 14.152 wilde dierenpopulaties van 3.706 gewervelde diersoorten (zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën) over de hele wereld onder de loep genomen.(https://europadecentraal.nl/wereldwijde-biodiversiteit-onder-druk/)

Aantal wilde dieren drastisch afgenomen 26-10-2016
Door grootschalig verlies van natuur zijn wilde dierenpopulaties op aarde vanaf 1970 gemiddeld met 58 procent  geslonken. De drastische afname is een direct gevolg van menselijke activiteiten. Maar daardoor ligt de oplossing ook binnen handbereik. Ingrijpende keuzes voor een duurzame landbouw die de natuur niet langer schaadt, het consumeren van duurzaam voedsel, en de overstap naar groene energie kunnen het tij keren.
Dat staat in het nieuwe Living Planet Report van WNF dat vandaag verschijnt. WNF publiceert het rapport elke twee jaar om de staat van aarde en de mate waarin de mens beslag legt op de natuurlijke rijkdommen in beeld te brengen. Deze elfde editie laat zien dat de mens de allesbepalende factor op aarde is geworden. Als het wereldwijde natuurverlies in het huidige tempo doorgaat kan de omvang van populaties zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën in 2020 met gemiddeld 67 procent zijn afgenomen.
Schrikbarend tempo
“De afname van wilde dieren gaat in een schrikbarend hoog tempo’’, zegt Kirsten Schuijt, directeur van WNF. "We dreigen niet alleen orang-oetans, olifanten en neushoorns kwijt te raken, veel meer soorten staan onder druk. Dit verlies raakt op den duur ook onszelf, als de natuur ons niet meer voldoende voedsel, schone lucht en schoon water kan leveren. Gelukkig weten we wat de oplossing is: duurzame voedselproductie en groene energie. We kunnen de wereld voeden en van energie voorzien zonder natuur te vernietigen. Het is nu een kwestie van doen.’’ (https://www.wnf.nl/nieuws/bericht/aantal-wilde-dieren-drastisch-afgenomen.htm)

2 juni 2015  • Leestijd 6 - 8 minuten  • 
De toekomst van biodiversiteit is niet rooskleurig. Volgens sommige wetenschappers is liefst één vijfde van alle zoogdieren, één achtste van alle vogels en één derde van alle koralen met uitsterven bedreigd. Bevinden we ons midden in een massa-extinctie van menselijke makelij? En kunnen we het tij nog keren?
Duizenden diersoorten dreigen dino’s te worden (en wij zijn hun meteoriet)
Historicus, gespecialiseerd in het klimaat Mathijs BOOM
... Het debat over biodiversiteit speelt zich vooral af in wetenschappelijke tijdschriften en op congressen. Af en toe bereikt het verhaal van een uitstervend diertje de wetenschapsbijlage van een Nederlandse krant. Maar wie net als steeds meer wetenschappers de puzzel van duizenden publicaties legt, ziet een schokkend landschap.
We zijn de helft van de wilde dieren kwijt
Wat zie je dan? Amfibieën voeren de lijst van bedreigde dierklassen aan — meer dan één derde van alle amfibiesoorten geldt als bedreigd. Met veel andere groepen is het weinig beter gesteld. De International Union for Conservation of Nature (IUCN), die de beschermingsstatus van diersoorten bijhoudt, erkent 21.286 van 71.576 onderzochte diersoorten als bedreigd, op 1,5 miljoen gedocumenteerde soorten. Conservatieve schattingen houden het op één vijfde van alle zoogdieren, één achtste van alle vogels en één derde van alle koralen.
De Zoological Society of London en het Wereld Natuur Fonds becijferden dat de aarde in de afgelopen veertig jaar de helft van al haar wilde dieren verloor. Een vooraanstaande groep biologen berekende in het Amerikaanse tijdschrift Science dat het tempo waarmee plant- en diersoorten uitsterven tegenwoordig tot wel duizendmaal hoger is dan voor de komst van de mens.
Sommige wetenschappers vergelijken de huidige golf van uitsterven met de laatste massa-extinctie die 66 miljoen jaar geleden de dinosauriërs de das omdeed. In korte tijd verdween toen driekwart van alle plant- en diersoorten. Waarschijnlijk kwamen de dino’s aan hun eind door de inslag van een meteoriet met een doorsnee van 10 kilometer in de Golf van Mexico.
Dit keer komt de dreiging niet in de vorm van een Hollywoodwaardige ruimterots, maar van ons.
...
Bij een massa-extinctie verdwijnt meer dan 50 procent van alle plant- en diersoorten in een geologisch korte tijdspanne — dat wil zeggen, in enkele duizenden tot enkele miljoenen jaren. In de laatste 542 miljoen jaar spoelden vijf grote en tientallen kleinere uitstervingsgolven 
Biodiversiteit in de afgelopen 540 miljoen jaar. over de aarde. Of onze massa-extinctie zich kan meten met die van de dino’s is niet zeker. Maar we zijn goed op weg.
Dat beschrijft New Yorker-journaliste Elizabeth Kolbert in The Sixth Extinction: An Unnatural History, 
Het eerste hoofdstuk van The Sixth Extinction is te lezen als artikel in The New Yorker. een boek dat afgelopen jaar met een Pulitzer Prize werd bekroond. Kolbert volgt al meer dan tien jaar ontwikkelingen in klimaatwetenschappen en natuurbescherming op de voet. In haar boek somt ze de drijvende krachten van de ‘Sixth Extinction’ op. Naast virulente schimmelinfecties worden soorten bedreigd door habitatverlies, over-exploitatie,  klimaatverandering, oceaanverzuring en de introductie van gevaarlijke exoten. 
De conclusie van talloze wetenschappers: de mens is zelf een natuurkracht van belang geworden.
... Dat begon al in de prehistorie. Kolbert beschrijft hoe de Homo sapiens al sinds zijn eerste dagen zijn omgeving ingrijpend veranderde. Waar de mens kwam, verdween tienduizenden jaren geleden al de zogenoemde megafauna. Het Europese nijlpaard, wolharige mammoeten en neushoorns en de grottenhyena waren waarschijnlijk onder de eerste slachtoffers 
(https://decorrespondent.nl/2894/duizenden-diersoorten-dreigen-dinos-te-worden-en-wij-zijn-hun-meteoriet/89846021386-503a1631)

Earth has lost half of its wildlife in the past 40 years, says WWF
Species across land, rivers and seas decimated as humans kill for food in unsustainable numbers and destroy habitats
Damian Carrington @dpcarrington
Tue 30 Sep 2014 17.53 BST
The number of wild animals on Earth has halved in the past 40 years, according to a new analysis. Creatures across land, rivers and the seas are being decimated as humans kill them for food in unsustainable numbers, while polluting or destroying their habitats, the research by scientists at WWF and the Zoological Society of London found.
“If half the animals died in London zoo next week it would be front page news,” said Professor Ken Norris, ZSL’s director of science. “But that is happening in the great outdoors. This damage is not inevitable but a consequence of the way we choose to live.” He said nature, which provides food and clean water and air, was essential for human wellbeing.
“We have lost one half of the animal population and knowing this is driven by human consumption, this is clearly a call to arms and we must act now,” said Mike Barratt, director of science and policy at WWF. He said more of the Earth must be protected from development and deforestation, while food and energy had to be produced sustainably.
The steep decline of animal, fish and bird numbers was calculated by analysing 10,000 different populations, covering 3,000 species in total. This data was then, for the first time, used to create a representative “Living Planet Index” (LPI), reflecting the state of all 45,000 known vertebrates.
“We have all heard of the FTSE 100 index, but we have missed the ultimate indicator, the falling trend of species and ecosystems in the world,” said Professor Jonathan Baillie, ZSL’s director of conservation. “If we get [our response] right, we will have a safe and sustainable way of life for the future,” he said.
If not, he added, the overuse of resources would ultimately lead to conflicts. He said the LPI was an extremely robust indicator and had been adopted by UN’s internationally-agreed Convention on Biological Diversity as key insight into biodiversity. ... The fastest decline among the animal populations were found in freshwater ecosystems, where numbers have plummeted by 75% since 1970. “Rivers are the bottom of the system,” said Dave Tickner, WWF’s chief freshwater adviser. “Whatever happens on the land, it all ends up in the rivers.” For example, he said, tens of billions of tonnes of effluent are dumped in the Ganges in India every year.
As well as pollution, dams and the increasing abstraction of water damage freshwater systems. There are more than 45,000 major dams – 15m or higher – around the world. “These slice rivers up into a thousand pieces,” Tickner said, preventing the healthy flow of water. While population has risen fourfold in the last century, water use has gone up sevenfold. “We are living thirstier and thirstier lives,” he said.
But while freshwater species such as the European eel and the hellbender salamander in the US have crashed, recoveries have also been seen. Otters were near extinct in England but thanks to conservation efforts now live in every county.
...
The number of animals living on the land has fallen by 40% since 1970. From forest elephants in central Africa, where poaching rates now exceed birth rates, to the Hoolock gibbon in Bangladesh and European snakes like the meadow and asp vipers, destruction of habitat has seen populations tumble. But again intensive conservation effort can turn declines around, as has happened with tigers in Nepal.
Marine animal populations have also fallen by 40% overall, with turtles suffering in particular. Hunting, the destruction of nesting grounds and getting drowned in fishing nets have seen turtle numbers fall by 80%. Some birds have been heavily affected too. The number of grey partridges in the UK sank by 50% since 1970 due to the intensification of farming, while curlew sandpipers in Australia lost 80% of their number in the 20 years to 2005.
The biggest declines in animal numbers have been seen in low-income, developing nations, while conservation efforts in rich nations have seen small improvements overall. But the big declines in wildlife in rich nations had already occurred long before the new report’s baseline year of 1970 – the last wolf in the UK was shot in 1680.
Also, by importing food and other goods produced via habitat destruction in developing nations, rich nations are “outsourcing” wildlife decline to those countries, said Norris. For example, a third of all the products of deforestation such as timber, beef and soya were exported to the EU between 1990 and 2008.(https://www.theguardian.com/environment/2014/sep/29/earth-lost-50-wildlife-in-40-years-wwf)

David Nussbaum, chief executive of WWF-UK said: ... “We all – politicians, businesses and people – have an interest, and a responsibility, to act to ensure we protect what we all value: a healthy future for both people and nature.” (https://www.theguardian.com/environment/2014/sep/29/earth-lost-50-wildlife-in-40-years-wwf)

BIODIVERSITEIT NEEMT AF
Sinds 1970 heeft Europa 30% van zijn biodiversiteit verloren. In de tropen is de teruggang maar liefst 60%. Dat de bioversiteit afneemt komt grotendeels door menselijk handelen: milieuvervuiling, houtkap, overbevissing en urbanisatie. We gebruiken simpelweg meer natuurlijke hulpbronnen dan de aarde kan herstellen. ... Laatst bijgewerkt: 18-06-2014 15:48 (https://mvonederland.nl/biodiversiteit/over-biodiversiteit)

The biodiversity of species and their rates of extinction, distribution, and protection
S. L. Pimm1,*, ... Science  30 May 2014:
Vol. 344, Issue 6187, 1246752
DOI: 10.1126/science.1246752
A principal function of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) is to “perform regular and timely assessments of knowledge on biodiversity.” In December 2013, its second plenary session approved a program to begin a global assessment in 2015. The Convention on Biological Diversity (CBD) and five other biodiversity-related conventions have adopted IPBES as their science-policy interface, so these assessments will be important in evaluating progress toward the CBD’s Aichi Targets of the Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020. As a contribution toward such assessment, we review the biodiversity of eukaryote species and their extinction rates, distributions, and protection. We document what we know, how it likely differs from what we do not, and how these differences affect biodiversity statistics. Interestingly, several targets explicitly mention “known species”—a strong, if implicit, statement of incomplete knowledge. We start by asking how many species are known and how many remain undescribed. We then consider by how much human actions inflate extinction rates. Much depends on where species are, because different biomes contain different numbers of species of different susceptibilities. Biomes also suffer different levels of damage and have unequal levels of protection. How extinction rates will change depends on how and where threats expand and whether greater protection counters them.... Current rates of extinction are about 1000 times the likely background rate of extinction. Future rates depend on many factors and are poised to increase. Although there has been rapid progress in developing protected areas, such efforts are not ecologically representative, nor do they optimally protect biodiversity.
(http://science.sciencemag.org/content/344/6187/1246752?sid=8bea69fc-c440-41ac-b545-49148a201dd1)

Spectaculair herstel van bedreigde diersoorten
In Europa zijn veel grote dieren bezig aan een verrassende comeback. Hoe is dat mogelijk? Er was toch sprake van een crisis in de biodiversiteit en van alarmerende achteruitgang?
Ben van Raaij 26 september 2013, 7:59
Met veel iconische diersoorten in Europa gaat het verrassend goed, ondanks alle verhalen over crisis in de biodiversiteit. Wisenten, wolven, bruine beren, bevers, zeearenden en vale gieren zijn allemaal bezig met een spectaculaire comeback. Vooral dankzij een decennialange bescherming.
Dat staat in een rapport van biologen en ecologen van The Zoological Society of Londen, BirdLife International en de European Bird Census Council, dat werd opgesteld in opdracht van de natuurbeschermingsorganisatie Rewilding Europe. Het rapport is woensdag in Londen gepresenteerd.
Het 'peer-reviewed' rapport, het eerste in zijn soort, belicht 37 Europese soorten (18 zoogdieren en 19 vogels) die sinds 1950 een opvallende wederopstanding hebben doorgemaakt, en brengt kwantitatief in kaart hoe de trends in populatieomvang en geografische verspreiding zijn geweest.
'Wij hebben bewust naar positieve verhalen gekeken'
Studies over biodiversiteit gaan altijd over achteruitgang, zegt medeauteur Stefanie Deinet van de Zoological Society. 'Wij hebben nu bewust naar positieve verhalen gekeken. We wilden begrijpen waarom deze soorten het zo goed doen, zodat we die lessen ook op andere soorten kunnen toepassen.'
...
Belangrijkste succesfactoren zijn de wettelijke bescherming van soorten en specifieke beschermingsplannen, inclusief eventuele fokprogramma's en herintroducties. Inperken van jacht en pesticidengebruik (roofvogels) helpt. Bevorderlijk zijn ook de ontvolking van het Europese platteland - gemiddeld 28 procent sinds 1961 - waardoor dieren meer ruimte krijgen, en een toenemende tolerantie voor wilde dieren.... Rapport Wildlife Comeback in Europe (https://www.volkskrant.nl/wetenschap/spectaculair-herstel-van-bedreigde-diersoorten~b08986b2/)

Ruim 20.000 planten en dieren met uitsterven bedreigd
18 oktober 2012 door Redactie AnimalsToday.nl
International Union for Conservation of Nature (IUCN) heeft woensdag de nieuwe Rode Lijst van bedreigde plant- en diersoorten gepresenteerd, waaruit blijkt dat 20.219 soorten met uitsterven worden bedreigd. Van de in totaal 65.518 soorten die IUCN heeft onderzocht, zijn er bovendien 795 uitgestorven en komen er 63 niet meer in het wild voor.
Een opmerkelijk gegeven is dat de Rode Lijst vorig jaar nog 801 uitgestorven soorten bevatte. Een aantal planten en dieren zijn herontdekt, zoals de Erythrina schliebenii, een Tanzaniaanse boom. In totaal stonden op de Rode Lijst van vorig jaar 61.914 soorten, waarvan er toen 19.570 met uitsterven werden bedreigd.
Zoogdieren, reptielen, vissen, amfibieën en planten worden vooral bedreigd door verlies van leefgebied, bijvoorbeeld door de kap van regenwoud, maar ook door de illegale jacht en handel, vervuiling en de laatste jaren ook steeds meer door de klimaatverandering.
Twee voorbeelden van dieren die sinds de vorige editie van de Rode Lijst zijn uitgestorven zijn de neoplanorbis tantillus (een kleine zoetwaterslak) en de margatteoidea amoena (een soort kakkerlak).
Bron: persbericht IUCN ©PiepVandaag Monique van Dijk Armor
(https://www.animalstoday.nl/ruim-20-000-planten-en-dieren-met-uitsterven-bedreigd/)

Voedselproductie onder druk door verlies aan biodiversiteit 
19 juni 2012 door Redactie AnimalsToday.nl
De golf uitstervende planten en dieren zet de wereldwijde productie van voedsel onder druk. Door het verdwijnen van wilde varianten komt de veredeling van landbouwgewassen in gevaar. Boeren hebben daarnaast last van het uitsterven van insecten, vogels en vleermuizen die hun gewassen bestuiven.
Dat blijkt uit de nieuwe IUCN Rode Lijst van Bedreigde Soorten. De Rode Lijst is speciaal bijgewerkt om de onderhandelaars op de conferentie over duurzaamheid in Rio de Janeiro (Rio 20+) van actuele informatie over de biodiversiteit te voorzien.
Ongeveer 1 op de 5 planten wordt wereldwijd met uitsterven bedreigd. Daarmee verdwijnen ook wilde varianten op soorten die boeren veel verbouwen. Op dit moment is bijvoorbeeld de beta patula, een wilde variant van de biet, ernstig bedreigd. ... Van de 63,837 soorten die duizenden wetenschappers over de hele wereld inmiddels hebben onderzocht blijken op dit moment 19,817 soorten planten en dieren met uitsterven bedreigd. Voor de Rode Lijst van november 2011 werden nog 61.914 soorten planten en dieren geëvalueerd. Van dat aantal waren 19.570 soorten bedreigd.
Voor bijna alle bedreigde soorten geldt dat verlies van leefgebied, bijvoorbeeld door de kap van regenwoud, een belangrijk gevaar is. Daarnaast worden planten en dieren vooral bedreigd door illegale jacht en handel, overexploitatie, vervuiling en de laatste jaren ook steeds meer door de klimaatverandering. (https://www.animalstoday.nl/voedselproductie-onder-druk-door-verlies-aan-biodiversiteit/)

Aantal bedreigde diersoorten neemt snel toe
Eenvijfde van alle gewervelde diersoorten wordt met uitsterven bedreigd, en dit aantal neemt snel toe. Nog 20 procent meer soorten zoogdieren, vogels, amfibieën en vissen zouden echter gevaar lopen als de afgelopen decennia geen beschermende maatregelen waren genomen.
Van onze verslaggever Ben van Raaij 27 oktober 2010, 5:00
Dit concluderen 174 wetenschappers uit 38 landen in een studie die is verschenen in de online editie van het tijdschrift Science. Het rapport is gebaseerd op gegevens over meer dan 25.000 gewervelde soorten op de Rode Lijst van de IUCN. Deze mondiale unie van natuurbeschermers, wetenschappers en overheden rubriceert bedreigde planten- en diersoorten naar gevaar voor uitsterven en presenteert vandaag de editie 2010.
Gewervelden
Gemiddeld komen elk jaar 52 soorten gewervelden op de lijst een stap dichter bij uitsterven door verlies aan leefgebied, overbevissing of invloed van binnendringende soorten. Inmiddels wordt 25 procent van de zoogdieren, 13 procent van de vogels, 22 procent van de reptielen, 41 procent van de amfibieën en 15 procent van de vissen bedreigd.
Gewervelde dieren vormen slechts 3 procent van alle soorten in de natuur, maar ze zijn vaak dragende sleutelsoorten in een ecosysteem. 'De ruggengraat van de biodiversiteit wordt aangetast', zegt de beroemde Amerikaanse ecoloog Edward O. Wilson.
De Science-studie toont wel voor het eerst aan dat natuurbescherming (zoals het instellen van natuurreservaten) helpt bij behoud van biodiversiteit. Zonder bescherming zou het soortenverlies 16 tot 20 procent hoger zijn geweest, schatten de auteurs.
(https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aantal-bedreigde-diersoorten-neemt-snel-toe~b322bd89/)

Dus in 2010 was er sprake van een berekende 20% bedreigde soorten, in 2014 was er sprake van 30% in Europa en 60% in de tropen, dus in 2015 werd gesproken over 50% en in 2016 was er 58%. Anno 2018 is er sprake van 60% bedreigde diersoorten. Langzaam aan gaat er de afgelopen jaren steeds meer weg. Vreemd eigenlijk dat als er zichtbare dieren in de dierentuin overlijden is er eerder verontwaardiging als er onzichtbare dieren verdwijnen... Die dieren vervullen in ons ecosysteem belangrijke rollen zoals in onze voedselproductie. 

maandag 29 oktober 2018

25 jaar Greenpeace

Tijdens mijn schooltijd bestond Greenpeace 25 jaar en schreef Imco Lantinga iets over Youp van't Hek en  Geert Drieman. Destijds waren de volgende thema's onder de aandacht:


Walvissenjacht
Rubberbootjes om aandacht te genereren voor kernproeven en de jacht op walvissen en zeehondjes. Greenpeace ontstond in 1971 (dus het bericht stamt uit 1996!?) en de Nederlandse afdeling in 1978. Naast dumpen van radio-actief of chemisch afval, gebruik van CFK's en kernproeven heeft het artikel ook aandacht, al is dat wellicht een groot woord vermelden is misschien beter op zijn plaats, Sellafield, Mururoa, Brent Spar en als grootste succes: Antarctica. Daarnaast is er aandacht voor de controverse rondom chloor. Ik vind het goed van het artikel dat er aandacht is voor zowel het standpunt van Greenpeace en Akzo Nobel over chloor.Ook is er aandacht voor de aanslag op de Rainbow Warrior in 1985 in Nieuw-Zeeland. Daarnaast is er aandacht voor het overtreden van de wet. Mag Greenpeace schoorstenen bekladden (Hemwegcentrale) of overdrijven/liegen over cijfers (Brent Spar)?

Vervolgens krijgen Youp van't Hek (cabaretier) en  Geert Drieman (directeur van Greenpeace) wat vragen voorgeschoteld.
Van't Hek hoopt dat Greenpeace zichzelf overbodig gaat maken, maar is bang dat de organisatie te groot wordt. Hij geeft aan destijds over Mururoa op de Amsterdamse Dam nog een toespraak te hebben gehouden en dat Greenpeace net als hemzelf in conferences bedrijven 'jeuk' geeft. Wel vindt hij hun Amsterdamse kantoor te duur.

Geert Drieman reist veel voor Greenpeace om walvissen te kijken of bij Mururoa. Hij reageert op een aantal trefwoorden:

Brent Spar: Drieman geeft het principe aan: 'maak van de zee geen vuilnisvat'.
Eco-auto: Greenpeace had de Twingo Smile ontwikkeld, net zoals een CFK-vrije koelkast.
Greenteams: jongerenteams van Greenpeace.
Shell: Shell is heus niet de enige vervuiler, maar als ze vervuilen dan gaan we niet toekijken.

Ook komen er drie jongeren -kort- aan het woord. Ze vinden Greenpeace 'onwijs' belangrijk. Ook ik was destijds fan van Greenpeace. Het rebelse sprak me aan. Tegen de gevestigde orde en de marktwerking, en het grote geld streven naar een betere schonere wereld. Geen kantoorpakken met koffertjes, maar rubber bootjes of klimtuig actievoeren. Wat greenpeace echt doet is natuurlijk minder anarchistisch. Het is een mondiale wereldorganisatie, waarbij volgens verhalen het personeel in grote auto's rijden. Ik heb een blauwe maandag donateurs geworven op straat voor ze.Wat me opviel was dat de wervers weinig tot geen kennis hadden van het milieu. 'Waarom is het dumpen van radioactief afval in de zee ook alweer slecht?' Bij het werven werden (verstandelijk) zwakkeren aangesproken. Mensen die aangaven geen geld te hebben werden met psychologische babbeltruckjes (paar keer ja antwoorden, maakt het moeilijker om nee te zeggen) overgehaald om donateur te worden. Ik sprak met iemand die bij een scheepswerf had gewerkt, waar een keer een schip van Greenpeace in onderhoud had gelegen. Ze vonden het vreemd dat ze een grote auto reden. Ik heb er niet lang gewerkt...

Als ik anno 2018 nog even kort google om wat na te lezen vind ik:

Hoe handig is Greenpeace?
Een verhoogde donatie waartegen je zelf moet protesteren, is dat handig?... Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt in een reactie tegenover persbureau Novum dat de automatische incassoverhoging niet verboden is. Daarmee strooien zij ongewild zout in de wonden van Greenpeace. Is dat immers niet de standaard reactie van een land als Japan of Canada die de jacht op zeehonden of walvissen goedpraat? (https://www.marketingfacts.nl/berichten/hoe-handig-is-greenpeace)
 
Het verhaal uit 2013 sluit aan bij mijn beleving dat het Greenpeace te doen is om het geld van de donateurs.

Pascal Husting, directeur van Greenpeace zal donderdag voor de laatste keer van zijn kantoor in Amsterdam naar zijn woonplaats in Luxemburg vliegen.
Deze week werd bekend dat de 52-jarige topman al twee jaar met het vliegtuig tussen Amsterdam en Luxemburg forenst, wat tot grote commotie leidde. Daarom heeft de milieuverdediger besloten voortaan de trein te pakken... Husting is bang voor een imago als verwende executive, wat geheel onterecht is volgens hem: "Ik woon in een klein huis, verdien een goed loon, 6075 euro per maand, maar dat is niets vergeleken met de beloning in het zakenleven. (https://www.powned.tv/artikel/greenpeace-chef-ik-ben-geen-snob)

Tja, ook dat sluit aan bij het verhaal dat het om het geld gaat. Sluit zo'n salaris aan bij het rebelse imago?

Element van de duivel, noemde Greenpeace het. Chloor en alles waar het in zit de wereld uit! Oeps, blijkt de natuur zelf het massaal te maken.
Onbeperkt Elsevier Weekblad (https://www.elsevierweekblad.nl/kennis/achtergrond/2017/11/hoe-de-hetze-tegen-chloor-vrijwel-verdween-113160w/)

Greenpeace hoeft de folder 'Chloor is overal', waarin uitgebreid wordt ingegaan op de nadelen van chloor, niet aan te passen. De Reclamecode commissie verwierp de klacht van 'de Chlorofielen', een groep werknemers in de chloor- en pvc-industrie, dat de Greenpeace-folder allerlei onjuistheden bevat.... Volgens de werknemers in de chloor- en pvc-industrie maakt Greenpeace zich schuldig aan “misleidende veralgemeniseringen”. Dat enkele chloorverbindingen (zoals cfk's en ddt) schadelijk zijn, wil nog niet zeggen dat alle chloorverbindingen schadelijk zijn, vinden zij. De Chlorofielen bestrijden verder onder meer de beweringen van Greenpeace dat gerecycled pvc van slechte kwaliteit is en dat alternatieven voor chloor altijd milievriendelijker zijn.
De Reclamecode-commissie vindt echter dat Greenpeace niet buiten haar boekje is gegaan. Greenpeace gaat in de folder uit van het 'voorzorgprincipe' dat alle chloorverbindingen schadelijk zijn, tenzij het tegendeel is bewezen. De Reclame- code-commissie vindt dat een ideële organisatie als Greenpeace dat mag doen, al leidt zo'n uitgangspunt wel tot “een zekere mate van eenzijdigheid”. Dat produkten niet eindeloos opnieuw te gebruiken zijn, acht de Code-commissie “algemeen bekend”.
De commissie wijst er tenslotte op dat Greenpeace niet beweert dat alternatieven voor chloor altijd milieuvriendelijker zijn. Als Greenpeace alternatieven voor chloor noemt, hoeft zij niet aan te tonen dat die alternatieven beter zijn voor het milieu, vindt de Commissie.
(https://www.trouw.nl/home/greenpeace-met-folder-chloor-is-overal-niet-over-de-schreef~a2883c09/)

Greenpeace voert al jaren actie tegen chloor, omdat diverse chloorverbindingen schadelijk zijn voor mens en milieu. Om die redenen is het gebruik van een aantal verbindingen (zoals cfk's die de ozonlaag aantasten en pcb's die zich ophopen in vetweefsel, bijvoorbeeld van zeehonden) verboden. Volgens Greenpeace zijn er daarnaast steeds meer aanwijzingen dat chloorverbindingen hormoonspiegels kunnen veranderen, de vruchtbaarheid kunnen verminderen en het menselijk afweersysteem kunnen aantasten. De chemische industrie stelt dat het bewijs voor deze redeneringen ontbreekt. (https://www.trouw.nl/home/onderzoek-van-greenpeace-toont-aan-gebruik-van-chloor-kan-drastisch-omlaag~a50533b2/)

Parts of the green movement have become hijacked by a political agenda and now operate like multinational corporations, according to two senior scientists and members of the House of Lords. ... "Much of the green movement isn't a green movement at all, it's a political movement," said Lord May, who is a former government chief scientific adviser and president of the Royal Society. He singled out Greenpeace as an environmental campaign group that had "transmogrified" into one with primarily an anti-globalisation stance. (https://www.theguardian.com/environment/2009/may/13/green-movement-hijacked-politics)

Patrick Moore. Laatstgenoemde is een van de oprichters van Greenpeace, maar is tegenwoordig kritisch over de multinational (in 2010 bedroegen de totale inkomsten 230 miljoen euro). (http://luxetlibertasnederland.blogspot.com/2012/02/greenpeace-chloor-ddt-gouden-rijst.html)
Hij beschuldigt Greenpeace van misdaden tegen de menselijkheid en heel veel leugens. Hieronder het volledige interview dat hij aan de Zwitserse “Weltwoche” gaf: (https://ejbron.wordpress.com/2014/03/23/greenpeace-misdadigers-tegen-de-menselijkheid/)

Maar om in het noordpoolgebied naar olie te boren, vormt een enorm gevaar voor het milieu.
Het is niet gevaarlijker dan dit te doen in de Atlantische Oceaan of in de Chinese Zee. Natuurlijk moeten we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen reduceren. Maar voor Greenpeace bestaat er altijd alleen maar zwart en wit. Haar activisten willen ons wijsmaken dat fossiele brandstoffen iets ergs zouden zijn, hoewel ze er zelf gebruik van maken. Ze noemen CO2 een schadelijke stof, hoewel deze in werkelijkheid de belangrijkste voedingsstof voor alle leven op deze aarde is. Zonder CO2 zouden er geen planten en dieren bestaan. (https://ejbron.wordpress.com/2014/03/23/greenpeace-misdadigers-tegen-de-menselijkheid/)

Ook al is het niet voor de volle honderd procent duidelijk dat er een catastrofale aardopwarming dreigt, zouden we nu moeten handelen. Voor alle zekerheid.
Helemaal niet. Want we zouden met een snelle afkeer van fossiele brandstoffen een nog grotere catastrofe voor de mensen kunnen veroorzaken dan die gevreesd wordt door de aardopwarming. De aardopwarming is echter geen catastrofe. We lezen weliswaar dagelijks over extreme weerstoestanden. Zelfs de Wereldklimaatraad moet echter toegeven dat er geen signalen bestaan voor meer stormen. Desondanks beweren bepaalde activisten steeds opnieuw het tegendeel. Die denken dat ze een kristallen bol in hebben en weten wat de toekomst zou brengen.  (https://ejbron.wordpress.com/2014/03/23/greenpeace-misdadigers-tegen-de-menselijkheid/)

Na Tsjernobyl werd gezegd dat de russen schuldig zouden zijn. Nu beweert u dat het ongeval van Fukushima de schuld van de Japanners is. Daarvoor golden de Japanse kernreactors echter als veilig. Waarom zouden we erop moeten vertrouwen dat de kernreactors in Europa en Amerika veiliger zijn?
Als het ongeval van Fukushima het ergste is dat er kan gebeuren, blijf ik een voorstander van kernenergie. Kijkt u eens naar de geschiedenis van de kernenergie: nog nooit is er daardoor ook maar een mens in Duitsland, Zwitserland of Amerika gestorven. Omgekeerd hebben explosies door fossiele brandstoffen of de luchtvervuiling door de verbranding van kolen ontelbare mensenlevens geëist. Zelfs door waterkracht zijn er al vele mensen gestorven vanwege dambreuken. Iedere technologie gaat onvermijdelijk gepaard met een bepaald aantal dodelijke slachtoffers. Ieder jaar worden er 1,2 miljoen mensen in het verkeer gedood. Heeft men daarom het autoverkeer verboden? Nee. In Duitsland zijn drie jaar geleden 53 mensen gestorven, omdat ze biologische sojaspruiten gegeten hebben. Heeft men daarom biologische sojaspruiten verboden? Nee. Sinds Tsjernobyl is er geen enkel slachtoffer meer gevallen door radioactieve straling. (https://ejbron.wordpress.com/2014/03/23/greenpeace-misdadigers-tegen-de-menselijkheid/)

Goh, het is niet zo zwart-wit als Greenpeace stelt...

zaterdag 27 oktober 2018

Gebrekkige monitoring IBC-werken

SIKB heeft in het voorjaar van 2018 een beknopt onderzoek gedaan naar de werking van de normdocumenten (specifiek protocol 6902) ten aanzien van IBC-werken en de beschikbaarheid van monitoringrapportages. De kern van het onderzoek is beschreven in een Signaalnotitie en aangeboden aan het Ministerie van I en W en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. Geconcludeerd wordt dat er van IBC-werken weinig monitoringrapportages beschikbaar zijn. Voor werken die Rijkswaterstaat heeft ingezet zijn die er wel. De informatievergaring is lastig gebleken en de mate van naleving van de onderhouds- en monitoringverplichting is onduidelijk. Een uitspraak over milieu-urgentie is niet mogelijk vanwege het ontbreken van rapportages. SIKB constateert dat er dus geen adequaat beeld bestaat van de staat van de werken en de milieusituatie.
Het programma ZEMBLA heeft hierin aanleiding gezien om op woensdag 24 oktober (21.15 uur) een uitzending aan dit onderwerp te besteden. (https://www.sikb.nl/nieuws/2018/gebrekkige-monitoring-ibc-werken-)

Onder de Nederlandse wegen ligt zo’n 20 miljard kilo aan giftige resten van verbrand huis- en fabrieksafval, maar van een groot deel daarvan is de locatie onbekend. Ook is niet duidelijk of de bodemas op deze locaties milieuschade heeft opgeleverd. Dat blijkt uit een notitie die de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) in maart 2018 heeft geschreven voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en die ZEMBLA in handen heeft.... De gebruikte bodemas is niet alleen afkomstig van Nederlandse afvalverbranders, er wordt ook as geïmporteerd. Bijvoorbeeld uit Groot-Brittannië en Duitsland. Hoogleraar Peter Rem (Resources & Recycling, TU Delft) stelt tegenover ZEMBLA dit een vreemde gang van zaken te vinden. "Ook de overheid kan zich vergissen natuurlijk. Bodemas is een stroom die je niet uit een ander land naar binnen wilt halen", aldus Rem. ... Het is overigens niet de eerste keer dat de overheid op dit probleem is gewezen. Al in 2002 stelt de VROM-Inspectie in het rapport 'In slak en as' "dat de risico’s voor verontreiniging van de bodem en het grondwater bij de toepassing van bodemas onvoldoende zijn afgedekt." En in 2004 schrijft de VROM-Inspectie in het rapport 'Op de korrel' over "het beperkte overzicht op welke locaties bodemassen zijn toegepast". (https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/overheid-is-miljarden-kilos-giftige-bodemas-kwijt)

ZEMBLA   - Gouden bergen - woensdag 24 oktober 21.15 u. bij BNNVARA op NPO 2
Herhaling donderdag 25 oktober 10.10 u
Het is een hoofdpijndossier voor de afvalverbranders. Ze proberen kostbare stoffen uit de bodemas terug te winnen. Het restant wordt als bouwstof gebruikt, bijvoorbeeld onder onze snelwegen. Maar het risico op milieufraude is groot in deze ondoorzichtige wereld van afvalstromen en tussenhandelaren. Inmiddels ligt er meer dan twintig miljard kilo bodemas in de Nederlandse bodem. Maar niemand weet precies waar.  (https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/gouden-bergen)

Op zich leek het mij logisch om afval te verbranden en dan het as te gebruiken als bouwstof. Want als je het ergens toepast ligt het vast. Asbest in een gebouw bijvoorbeeld zit erin en komt dus niet vrij. Echter, wat voor toepassingen zijn er? In Zembla kwam een voorbeeld van een toepassing voorbij dat eigenlijk een verkapte stortplaats was!? Dat bedrijven dat doen snap ik: korte termijn winst gaat boven investeren. Dat overheden het toestaan, dat snap ik niet!

Wat me ook opvalt is het gebruik van afkortingen:

Het Groene Schip is een zogenaamd IBC werk, expliciet géén stortplaats. Dit betekent dat er isoleer-,
beheers-, en controlemaatregelen zijn en worden genomen. (https://zembla.bnnvara.nl/data/files/4236794268.pdf)

‘Zoals wij op 2 september jl. reeds schriftelijk aan Zembla hebben medegedeeld, worden naast herbruikbare grond ook AEC-bodemassen na bewerking toegepast op het project ‘Het Groene Schip’. De bodemassen zijn gecertificeerd en mogen als IBC-bouwstof nuttig worden toegepast. ‘Het Groene Schip’ is een IBC-werk waar isoleer-, beheers- en controlemaatregelen (zogenoemde IBC-maatregelen) zijn genomen, conform de geldende normen, zodat de toepassing van AEC-bodemas in het werk op een veilige en verantwoorde wijze plaatsvindt en ook na afronding van het project zal worden beheerd. (https://zembla.bnnvara.nl/data/files/196433281.pdf)

De kwaliteit van de bodemas verslechterde doordat AEB slib ging verbranden. Er moest een fractie uit gezeefd worden. JVO beschikte over een SOI (slak opwerking installatie) en heeft de AVI bodemas opgewerkt/na behandeld. (https://zembla.bnnvara.nl/data/files/4135661948.pdf)

AEB, AVI, IBC, JVO, SOI?
Maar er zijn meer teksten met afko's:

Notitie IBC-werken: praktijk van monitoringen handhaving
1. Achtergrond en nadere oriëntatie
Achtergrond
In het afgelopen jaar heeft SIKB in AS 6900 de mogelijkheid opgenomen om ook voor historische IBCwerken
inspectie te laten uitvoeren door de inspectie-instellingen die reeds erkend waren voor AS
6900.  .... Tijdens de uitvoering van dit project is de indruk ontstaan dat er ondanks de wettelijke verplichting tot monitoring van IBC-werken slechts in beperkte mate informatie beschikbaar is. Daarbij gaat het om aantal, aard en omvang van IBC-werken, en ook over de staat van deze werken (onderhoud en monitoring). Dit was voor de Programmaraad Bodembescherming aanleiding tot nadere oriëntatie op de mate van naleving. ... We schatten dat in de loop der jaren tussen de 800 en 1200 IBC-werken aangelegd zijn.
AEC-bodemas is in de periode 1986-2004 in grote hoeveelheden toegepast: 15,5 miljoen ton in ruim
330 werken (gemiddeld 800.000 ton/jaar en 17 werken/jaar). Het gaat daarbij om werken in opdracht en
in beheer van Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en bedrijven. Als deze aantallen zouden worden
toegepast op de periode 2005 – 2016, dan zou het aantal werken met AEC-bodemas in de periode
1986-2016 neerkomen op orde grootte van 550 werken. (Omdat we niet beschikken over getallen uit
die periode, zou het aantal werken iets genuanceerder kunnen liggen.)
Met betrekking tot teerasfalt granulaat is een schatting dat er jaarlijks - in de periode 1999 tot het
verbod op de toepassing van teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in 2001 - 600.000 tot 800.000 ton is
verwerkt in gww-werken. Een andere indicatie is dat er in de tweede helft van de jaren ’90 in WestNederland circa 150 werken met teerhoudend asfaltgranulaat zijn aangelegd. Daartoe behoorden ook kleinschalige toepassingen in wegfunderingen, in gemeentelijke werken. Het ligt voor de hand dat het voor heel Nederland gaat om in totaal enkele honderden werken. ...Inmiddels heeft Nederland 20 jaar landelijk werkende regelgeving ten aanzien van IBC-maatregelen en het monitoren van die maatregelen. Het betreft achtereenvolgens het Bouwstoffenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit. Deze regelgeving is in de loop van de jaren - onder andere onder invloed van de Evaluatie Besluit bodemkwaliteit - steeds verder geconcretiseerd, zodanig dat ze een gespecificeerde set met verplichtingen vormt voor het monitoren van IBC-werken.
Met het opstellen van het Besluit activiteiten leefomgeving komt een nieuw ‘wetgevingsmoment’. De
toepassing van AEC-bodemas wordt naar verwachting uitgefaseerd, hetgeen al eerder is gebeurd voor
de toepassing van teerhoudend asfaltgranulaat. De vele bestaande locaties moeten echter blijvend
worden beheerd. ... Uit de inventarisatie bij diverse overheden (provincies, gemeenten, omgevingsdiensten) bestaat het vermoeden dat een groot aantal van de 800-1200 locaties niet in beeld is. En dat van de locaties die wel in beeld zijn, veel informatie ontbreekt over de huidige milieuhygiënische stand van zaken (uitloging, etc.). Dat geldt in ieder geval voor werken die zijn aangelegd in de periode 1994 – 2008.
(https://zembla.bnnvara.nl/data/files/2738242796.pdf, https://www.sikb.nl/doc/Notitie%20IBC-werken%20praktijk%20van%20monitoring%20en%20handhaving.pdf)

AEB:
AEC:
AMvB:
AWB:
AVI:
BAL
BBK:
BIM:
BRL:
BSSA:
BUS:
CIM
IBC:
JVO:
NPO:
RWS:
SIKB:
SOI:
Wbb:

AEB:
AEB staat denk ik voor Amsterdam Energie Bedrijf, maar dat zie ik niet op https://www.aebamsterdam.nl/over-aeb/

De gemeente Amsterdam, eigenaar van Afval Energie Bedrijf AEB, gaat veel minder verdienen dan begroot door onder andere lagere energieprijzen. (http://www.energiebusiness.nl/2015/04/01/afval-energie-bedrijf-amsterdam-zorgt-voor-financiele-strop/?doing_wp_cron=1540498138.0689969062805175781250)

AEC:

Afval Energie Centrale. In Het Parool stelt wethouder van Financiën Lodewijk Asscher dat ze wel profiteren van lage tarieven voor de verwerking van afval, maar niet delen in de risico's Asscher noemt dit minder rechtvaardig. Bij de afvalcentrale wordt ook afval uit Waterland, Purmerend, Diemen en Landsmeer verbrand. (https://www.nhnieuws.nl/nieuws/24419/Buurgemeenten-betalen-voor-AEC)

AEC (American Electric Car) kwam voort uit een fusie van Argo, Broc en Borland in 1916. Op dat moment was het eigenlijk al gedaan met de elektrische auto in de VS en in 1919 sloot het bedrijf zijn poorten. (https://nl.wikipedia.org/wiki/AEC_(automerk))

De AEC Pantserwagen was een serie pantserwagens gebouwd door de Engelse vrachtwagenproducent Associated Equipment Company voor de Britse krijgsmacht in de Tweede Wereldoorlog. In totaal zijn 629 exemplaren van dit voertuig gebouwd in drie versies. (https://nl.wikipedia.org/wiki/AEC_(Pantserwagen))

De United States Atomic Energy Commission (AEC) was een agentschap van de Amerikaanse overheid, opgericht na de Tweede Wereldoorlog door het Amerikaans Congres. De organisatie had tot doel om in vredestijd toezicht te houden op de ontwikkeling van atoomwetenschap en –technologie. President Harry S. Truman tekende op 1 augustus 1946 de McMahon/Atomic Energy verdrag, waarmee controle over atoomenergie werd overgedragen van het leger naar de burgers. (https://nl.wikipedia.org/wiki/United_States_Atomic_Energy_Commission)

AEC (Associated Equipment Company Ltd.), gevestigd in het Londense stadsdeel Walthamstow, is in Groot-Brittannië een bekend merk geweest dat zich hoofdzakelijk richtte op bussen en na de Tweede Wereldoorlog op zware bedrijfsvoertuigen in het algemeen. In die periode is ook de naam AEC ingevoerd. (https://nl.wikipedia.org/wiki/AEC_(autobus-_en_vrachtwagenmerk))

De Amelander Energie Coöperatie is opgericht zonder winstoogmerk.
De opbrengsten van de verkoop van stroom en gas worden benut voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen op Ameland.  De doelstelling sluit aan bij het streven van de Gemeente Ameland om in 2020 co2-neutraal te zijn. (https://www.amelandenergie.nl/)

Welcome to the AEC website
The Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) is a European cultural and educational network with around 300 member institutions for professional music training in 57 countries. (https://www.aec-music.eu/)

AMvB:
Algemene maatregel van bestuur. (https://www.bodemrichtlijn.nl/Begrippenlijst/amvb)

AVI:
Een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) of afvaloven is een installatie die specifiek bestemd is voor het verbranden van afval. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Afvalverbrandingsinstallatie)

AVI is de afkorting van Analyse van Individualiseringsvormen. Dit is een systeem dat in 1972 werd ontwikkeld en in 1994 gemoderniseerd door KPC groep te 's-Hertogenbosch met als doel het leesonderwijs te individualiseren en dat ondertussen een belangrijke plaats heeft ingenomen in het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen. In 2008 is het systeem drastisch veranderd. (https://nl.wikipedia.org/wiki/AVI_(onderwijs))

AWB:
Algemene wet Bestuursrecht (https://www.bodemrichtlijn.nl/Begrippenlijst/besluitvormingsproces-awb)

BAL:
Besluit activiteiten leefomgeving
Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) bevat, samen met het Besluit bouwwerken leefomgeving, de algemene regels waaraan burgers, bedrijven en overheden zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Ook bepaalt het besluit voor welke van deze activiteiten een omgevingsvergunning nodig is. Dit besluit bevat regels om het milieu, waterstaatwerken, wegen en spoorwegen, zwemmers en cultureel erfgoed te beschermen. De regels ter bescherming van het spoor en de zwemmers worden met het Invoeringsbesluit Omgevingswet ingevoegd. (https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/amvbs-omgevingswet/besluit-activiteiten-leefomgeving)

BBK:
Besluit bodemkwaliteit (https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/)
Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit (HUM Bbk) (https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/instrumenten/hum-bbk/)

De Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) is een landelijke organisatie met hoofdzetel in Amsterdam, opgericht op 15 mei 1945 om de belangen van professionele beeldend kunstenaars te verdedigen. De organisatie die streeft naar meer gemeentelijk kunstbezit en zich profileert als een vakbond voor kunstenaars, telt momenteel circa 2000 leden. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Beroepsvereniging_van_Beeldende_Kunstenaars)

BBK kan verwijzen naar:
Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars
Back Behind Keyboard, Internetjargon
Burger Belangen Kerkrade, lokale politieke partij Kerkrade
BBK, afkorting van BlackRock Municipal Bond Trust (Lijst van noteringen aan de New York Stock Exchange)
BBK, afkorting van Belomorsko-Baltijski Kanal (Witte Zeekanaal)
Besluit Bodemkwaliteit
(https://nl.wikipedia.org/wiki/BBK)

BIM:
Beheer in situ maatregelen (BIM) (https://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodemsaneringstechnieken/j-sturing-in-situ-sanering-e9770/j1-algemene-aspecten-van-naz9771) Beheer in situ maatregelen (BIM)
Het op adequate wijze monitoren, evalueren, (bij)sturen en optimaliseren van de aangebrachte saneringssystemen, zodanig dat een regelmatige afstemming plaatsvindt tussen het gerealiseerde en voorspelde saneringsverloop, en de optimale condities worden verkregen voor het realiseren van de gewenste reductie van risico’s tijdens de beheerfase en het op termijn bereiken van de vooraf vastgestelde saneringsdoelstelling. (https://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodemsaneringstechnieken/j-sturing-in-situ-sanering-e9770/j1-algemene-aspecten-van-naz9771/nazorg-en-beheer-bodemsanering-begrippenlijst)

BRL:
beoordelingsrichtlijn (https://www.tuv.nl/nl/certificaten-keurmerken/brl-certificaat/, https://www.komo.nl/wilt-u-certificeren/brl-en/)

Een beoordelingsrichtlijn (BRL) is een document dat alle informatie bevat voor de beoordeling van een (certificatie)systeem voor een bepaald product/realisatieproces/persoon/dienst. De opgenomen eisen kunnen betrekking hebben op zowel het privaatrecht (kwaliteitseisen van de markt) als het publiekrecht (idem, van overheden). (https://www.komo.nl/begrippenlijst/beoordelingsrichtlijn/)

De Braziliaanse real (Portugees: Real brasileiro, meervoud historisch: réis, tegenwoordig: reais) is de munteenheid van Brazilië. Eén real is honderd centavo.... De eerste munteenheid die in Brazilië werd gevoerd was vanaf 1624 de gulden, tijdens de bezetting van Brazilië door Nederland. De réis (meervoud van real) (BRD) werd vanaf 1654 als munteenheid gevoerd en zelfs nog door de Nederlanders gedrukt en werd ook de eerst echte Braziliaanse munteenheid in 1690.
Door inflatie werd per 1846 de mil-réis (BRM) ingevoerd. Mil-réis betekent duizend real. De mil-réis werd vervangen door de cruzeiro in 1942 in een verhouding van 1:1, hoewel de mil-réis nog tot 1955 werd gebruikt. Achtereenvolgens werden door de hoge inflatie telkens nieuwe munten geïntroduceerd, in 1967 de nieuwe cruzeiro (BRB) met een omruilverhouding van 1000:1, daarna in 1986 de cruzado (BRC) met 1000:1, in 1989 de nieuwe cruzado (BRN) met 1000:1, in 1990 de cruzeiro (BRE) met 1:1, in 1993 de cruzeiro real (BRR) met 1000:1 en uiteindelijk in 1994 met de real (BRL/986) met een verhouding van 2750:1. Sindsdien is het Brazilië relatief goed gelukt de munteenheid te stabiliseren. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Braziliaanse_real)
Braziliaanse Reaal (EUR/BRL) (https://www.wisselkoers.nl/braziliaanse_reaal)

BSSA
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) (https://www.bodemrichtlijn.nl/Begrippenlijst/besluit-stortplaatsen-en-s340861)

BUS
Besluit uniforme saneringen
Een landelijke uniforme regeling die het mogelijk maakt eenvoudige saneringen in korte tijd af te ronden.  (https://www.bodemrichtlijn.nl/Begrippenlijst/besluit-uniforme-saneringe340862)

CIM:
Centrum voor Immobilisatie (CIM) is een publiek-private organisatie die streeft naar de verantwoorde toepassing van immobilisatie en de geproduceerde producten.
De doelstelling van het CIM luidt:
Acceptatie van immobilisatie als een volwaardige verwerkingstechniek met een hoog milieurendement. Deze acceptatie moet vervolgens leiden tot een grootschalige en verantwoorde inzet van immobilisaten als bouwstof. (http://www.immobilisatie.nl/images/documenten/CIM-brochure_Bouwstoffen_door_immobilisatie.pdf)

IBC:

IBC staat voor Isoleren, Beheren en Controleren. (http://www.immobilisatie.nl/images/documenten/CIM-brochure_Bouwstoffen_door_immobilisatie.pdf)

Een IBC container (Intermediate Bulk Container) is een van de nieuwere vormen van industriële verpakkingen met als groot voordeel meer volume inhoud op dezelfde vierkante meter. De IBC containers zijn verkrijgbaar in een 1000 liter en 600 liter uitvoering. (https://www.blomamsterdam.nl/vatenhandel/ibc-containers)

Het International Broadcasting Convention, beter bekend als het IBC, is een jaarlijkse conferentie en beurs voor professionals die zich bezighouden met het creëren, beheren en leveren van elektronische media en entertainment. (https://nl.wikipedia.org/wiki/International_Broadcasting_Convention)

Mensen helpen bij het realiseren van hun ambitie, dat is de missie van ibc. Daarom werken wij met én voor mensen die het beste uit zichzelf willen halen. Mensen die bereid zijn anders te durven dromen, denken en doen. Mensen die vanuit hun persoonlijke kracht en talent acteren om samen succesvol te zijn. Mensen die zich ook kwetsbaar durven op te stellen en om hulp durven te vragen. Mensen die willen presteren en willen leren. (https://ibc.nl/)

De IBC Software voor radiopharmacie-beheer Is een compleet client/server-systeem voor een cyclotron-instelling, centrale radiopharmacie en universiteitsziekenhuis. (https://www.comecer.com/nl/ibc-gmp-software-voor-radiopharmacie-beheer/)

111 Peloton Speciale Opdrachten (111 PSO) was een genie-eenheid van de Koninklijke Landmacht die tot taak had het leggen en aanbrengen van nucleaire springmiddelen (Amerikaanse Atomic Demolition Munitions, ADM's). De eenheid was gelegerd in Wezep op de Prinses Margrietkazerne en in Seedorf.... Nucleaire springmiddelen (ADM's) konden door de genie gebruikt worden voor het creëren van obstakels voor vijandelijke (Warschau Pact-)eenheden bij een (verwachte) doorbraak ergens in het legerkorpsvak. Door ADM's te gebruiken kon een groot object worden vernietigd zonder dat er enorme hoeveelheden conventionele explosieven gebruikt hoefden te worden. ... De ADM’s waren (wellicht) opgeslagen in het Speciale Wapendepot Stockerbusch nabij Büren in Duitsland. Informatie betreffende de exacte locaties, aantallen en types wapens die in de verschillende depots zijn opgeslagen is niet algemeen voorhanden, dit blijft dus grotendeels giswerk. Bekend is echter dat in dit NAVO-complex nucleaire wapens opgeslagen voor gebruik door meerdere landen, waaronder (voornamelijk) België. De beveiliging was aldus een multinationale taak en werd gezamenlijk uitgevoerd door 435 Infanterie Beveiligingscompagnie (IBC) “Van Heutsz” en het 13e (BE) Artilleriebataljon. IBC 435 was gelegerd in Breda en kwam voor wisseldiensten naar Büren, waarbij ze gelegerd werd in kwartier Cortemarck te Büren, een Belgische kazerne in Duitsland. Eveneens was hier de Amerikaanse 27th Ordnance Company gelegerd die verantwoordelijk was voor het beheer, onderhoud en uitgifte van de nucleaire wapens indien daartoe opgedragen. Het depot is inmiddels gesloten en gesloopt. (https://nl.wikipedia.org/wiki/111_Peloton_Speciale_Opdrachten)

JVO:

JVO Holding BV - AVI-Beton: cementloos "betonproduct" uit AVI-bodemas en secundaire toeslagmaterialen Doelstelling. Onderzoek naar de vervaardiging van alternatief .. (https://www.tuugo.nl/Companies/avi-holding/11700012484#!)(http://www.senternovem.nl/milieutechnologie/projecten/gj/jvo_holding_bv_avibeton_cementloos_betonproduct_uit_avibodemas_en_secundaire_toeslagmaterialen_mt090039.asp)

Het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, kortweg JvO, is het enige categoraal gymnasium in Amersfoort. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Stedelijk_Gymnasium_Johan_van_Oldenbarnevelt)

NPO:
De stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is, zoals gedefinieerd in artikel 2.2 van de Mediawet 2008, tot 2020 aangewezen als bestuursorganisatie van het Nederlandse publieke omroepbestel. Aan het hoofd van de organisatie staan een raad van bestuur en raad van toezicht. De taken van de NPO bestaan uit "het bevorderen van de samenwerking en cohesie tussen de landelijke omroepen, de programmering van het media-aanbod, het verdelen van de budgetten voor de verschillende omroepen, het verzorgen van distributie, het ondersteunen van omroepen bij de ondertiteling, aankoop en verkoop van programma’s en tot slot het uitvoeren van zelfstandig onderzoek naar de kwaliteit en het imago van de platforms radio, televisie en internet."[1]  (https://nl.wikipedia.org/wiki/Stichting_Nederlandse_Publieke_Omroep)

RWS:
Rijkswaterstaat (https://www.bodemrichtlijn.nl/Begrippenlijst/beheergebieden-rws)

SIKB:
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) (https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/overheid-is-miljarden-kilos-giftige-bodemas-kwijt)

SOI:
SLAK OPWERKING INSTALLATIE (SOI) (https://www.heiligbv.com/nl/projecten/slak-opwerking-installatie-soi/)

Standaard Onderwijsindeling (SOI)
De SOI is een classificatie van opleidingen naar niveau en richting. De SOI is ontwikkeld voor gebruik bij statistiek en onderzoek en voor administratieve doeleinden in Nederland. De SOI-code bestaat uit zes cijfers die zo gedetailleerd mogelijk niveau en richting van een opleiding coderen. De eerste twee cijfers geven het niveau (1-7) respectievelijk het subniveau (0-3) van een opleiding aan. Uit de volgende vier cijfers kan de richting van een opleiding worden afgeleid: sector, subsector, rubrieksgroep en rubriek. Omdat er voortdurend opleidingen bijkomen, wordt deze indeling jaarlijks geactualiseerd. (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/onderwijs-en-beroepen/standaard-onderwijsindeling--soi--)

Silicon On Isolator
Chiptechnologie van IBM die zorgt voor betere prestaties en minder energieverbruik bij halfgeleiders. Door het aanbrengen van een laagje isolerende materiaal kunnen de hitte-opwekkende transistoren dichter bij elkaar worden geplaatst.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433 (https://www.encyclo.nl/begrip/SOI)

Een soi is een, vaak kleine, zijstraat van een hoofdweg (thanon) in Thailand.
Sois worden genummerd aangegeven en kunnen op hun beurt ook weer genummerde zij-sois bevatten. Normaal gesproken zijn de even nummers aan de ene kant en de oneven nummers aan de andere kant van de hoofdweg. Als er dan later een soi tussengevoegd wordt, bijvoorbeeld tussen soi-nummer 6 en 8, krijgt die het nummer 6/1. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Soi)

Wbb:
Wet bodembescherming (https://www.bodemrichtlijn.nl/Begrippenlijst/besluit-aanwijzing-bevoegd340855)

woensdag 24 oktober 2018

Ekster

Ekster
   Klasse: Aves (vogels)
   Orde:  Passeriformes (zangvogels) 
   Familie:  Corvidae (kraaien, eksters en gaaien)
   Geslacht en soort:  Pica Pica (ekster)
(http://www.beesies.nl/animals/ekster.htm)

De ekster (Pica pica) of gewone of Euraziatische ekster is een vogel die behoort tot de familie van kraaiachtigen.
Met zijn opvallende zwart-witte verenkleed is de ekster een van de gemakkelijkst te herkennen vogels. De vogel bouwt zijn grote nest meestal in een boom, maar er zijn ook nesten gevonden in struikgewas, op steigers, elektriciteitsmasten en zelfs op vensterbanken. Zijn kostje scharrelt hij op de grond bij elkaar en bestaat voornamelijk uit insecten en aas. 's Winters eet hij ook wel zaad (van de voertafel) en andere plantaardige bestanddelen. In het voorjaar, als hij jongen heeft, wil hij ook wel eieren en jongen van andere vogels aan zijn eigen jongen voeren, maar uit wetenschappelijk onderzoek is inmiddels wel gebleken dat de zangvogelpopulaties hieronder niet te lijden hebben. Zoals alle kraaiachtigen is de ekster een echte omnivoor. De ekster is niet bang om zich in de buurt van mensen te laten zien of zich te vestigen, bijvoorbeeld in tuinen; in landelijke gebieden zijn ze schuwer omdat ze een gemakkelijk doelwit vormen voor de -illegale- jacht.
Eksters vormen levenslange broedparen, net als de kauw, en ze vormen met de uitgevlogen jongen nog een tijd een gezin, maar ze leven 's zomers niet in groepen zoals de kauw vaak doet. Wel kunnen de juveniele eksters in groepen voorkomen. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ekster)
De ekster is een opvallende vogel met zijn lange staart, zwart-witte kleur en kwetterende roep. Meestal zie je niet meer dan 4 of 5 van deze vogels bij elkaar, maar `s winters bij het slapen gaan worden soms grotere groepen gevormd.
In de lente vormen zich grotere groepen dan normaal. Ze wippen op takken en op de grond, ze vliegen traag wat rond en jagen elkaar na. Ze nemen bepaalde houdingen aan, zetten kopveren op en spreiden de staartveren. Tijdens deze bijeenkomsten worden paren gevormd.
De lange staart wordt bij het landen omhoog gehouden en komt ook niet op de grond. De vogel loopt normaal, behalve als hij opgewonden is. Dan kan hij zijdelings gaan huppen met half geopende vleugels. Zoals bekend pakt hij graag schitterende en glimmende dingen mee, die hij dan verbergt. (http://www.beesies.nl/animals/ekster.htm)

With its noisy chattering, black-and-white plumage and long tail, there is nothing else quite like the magpie in the UK. When seen close-up its black plumage takes on an altogether more colourful hue with a purplish-blue iridescent sheen to the wing feathers and a green gloss to the tail.
Magpies seem to be jacks of all trades - scavengers, predators and pest-destroyers, their challenging, almost arrogant attitude has won them few friends. Non-breeding birds will gather together in flocks.
What they eat: Omnivore and scavenger.
Read more at https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z/magpie/#GjP01irxiESICcED.99 (https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z/magpie/)

Geen andere vogelsoort is zo vaak onderwerp van gesprek als onze Ekster. Voortdurend is hij aanleiding voor discussies die de vogelliefhebbers verdeelt in ekstervrienden en eksterhaters. Het vermoorden van onschuldige zangvogeltjes en een “onnatuurlijke toename” zijn argumenten die steeds weer naar voren worden gebracht om de vervolging te rechtvaardigen.
De meestal door zangvogelliefhebbers en jagers aangezwengelde discussie wordt al decennia lang met dezelfde argumenten gevoerd. Jammer genoeg worden daarbij de inmiddels talrijke wetenschappelijk gefundeerde feiten over het hoofd gezien, evenals de, in vergelijking met andere predatoren, dubieuze opstelling ten opzichte van kraaiachtigen. En natuurlijk spelen ook emoties een rol wanneer men ooggetuige is van het leegroven van een zangvogelnest of het doodpikken van een jong zangvogeltje door Eksters.
Eksters behoren tot de bekendste kraaiachtigen. Sedert enkele decennia ziet men ze al in onze directe nabijheid. Daardoor kunnen we bijna dagelijks kennisnemen van het gedrag van deze elegante, zwart-witte, langstaartige vogels. Veel intensiever dan bijvoorbeeld het gedrag van de Gaai die meer verborgen in bossen leeft, de Raaf die uiterst zeldzaam is of de Zwarte kraai die we meer in buitengebieden kunnen aantreffen. (http://www.ekstersenzo.nl/publicaties_tijd_voegel_200904/)

…Meer of minder eksters?
Er komen niet meer, maar minder eksters! Moeilijk te geloven voor sommige mensen, maar het is echt waar. Ze worden jaarlijks geteld en je kunt hier mooi zien dat er voor de tachtiger jaren veel meer eksters waren. (https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/eksters-zijn-etterbakken-of-niet)

Eksters zijn intelligente vogels met een fascinerende leefwijze. Tot hun derde levensjaar leven eksters in 'jeugdbendes', daarin doen ze de ervaring op die een ekster nodig heeft om jongen groot te kunnen brengen. Eksters eten ze wat kunnen vinden: het grootste deel van hun menu bestaat uit emelten, kevers, regenwormen en menselijk afval als patat en brood. Vooral in het broedseizoen, wanneer de eksters zelf jongen hebben, aangevuld met eitjes van andere vogels en soms ook jonge vogels. De ogenschijnlijk zwart-wit gekleurde vogel blijkt bij beter kijken een bont palet aan metallic-kleuren te vertonen. Eksters staan er in de volksmond om bekend glimmende voorwerpen als sieraden en zilveren theelepeltjes te 'stelen' en naar het nest te brengen. Dit gedrag komt voort uit de onverzadigbare nieuwsgierigheid van eksters; alles dat er 'anders' uitziet, wordt onderzocht en eventueel begraven onder enkele bladeren voor later gebruik. (https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/ekster)

Eksters beschikken over opvallende cognitieve vaardigheden. Ze zijn intelligent, leren snel, kunnen zich aanpassen en hebben een goed bevattingsvermogen. Typisch voor kraaiachtigen is hun uitgesproken nieuwsgierigheid en hun speelsheid. Ze herkennen zelfs hun eigen spiegelbeeld. Diefachtig zijn Eksters niet, ook al laten spreekwoorden ons dat geloven. Tot nu toe is er nog nooit ook maar iets van waarde gevonden in een eksternest. De bewering zou gebaseerd kunnen zijn op het nieuwsgierige gedrag van Eksters: ze onderzoeken graag onbekende voorwerpen en als ze daarbij gestoord worden, vliegen ze er mee in hun snavel weg. (http://www.ekstersenzo.nl/publicaties_tijd_voegel_200904/)


Eksters leven in een veelheid van open gebieden, liefst met verspreid staande bomen. Mijdt boomloos gebied en dichte bossen. Sinds enkele decennia houden eksters zich graag op in de nabijheid van mensen: tuinen, stadsparken, landbouwgebied zijn omgevingen waar eksters bijna altijd te vinden zijn. Ze profiteren in steden van het extra voedselaanbod dat mensen (afval) opleveren. Buiten de broedtijd leven eksters vaak in groepsverband.... Eksters zijn jager-verzamelaars. Het menu bestaat (in meer natuurlijke leefgebieden) uit een groot aandeel kevers en andere insecten. Eet ook kleine zoogdieren (muizen), eieren van kleinere vogelsoorten en jonge vogels, hagedissen en alles wat ze te pakken krijgen. Paartjes zoeken in de vroege ochtend langs wegen naar nachtelijke verkeersslachtoffers. Eten ook bessen en zaden als die voorhanden zijn. Eksters zoeken hun voedsel bijna altijd op de grond. Zit ook regelmatig op schapen en koeien om parasieten van deze dieren te pikken. Om prooien te vangen maken eksters sprongen opzij. In stedelijk gebied maken eksters gebruik van (bedoeld en onbedoeld) voedselaanbod door mensen. Vuilniszakken worden opengepikt en langs de routes naar school worden brood- en andere etensresten gretig benut. ... De ekster komt voor in geheel Europa maar is zeer zeldzaam op bijvoorbeeld de Shetland Eilanden en op IJsland. Ook op de Balearische Eilanden en Corsica en Sardinië zijn eksters vrij bijzondere vogels....Het aantal eksters in Nederland is vanaf halverwege de jaren 1980 flink afgenomen. Deze afname stabiliseerde rond het jaar 2000 en sindsdien is het aantal eksters in Nederland vrijwel stabiel.... Waar veel haviken voorkomen, leven weinig eksters. Daardoor leven er tegenwoordig minder eksters in de bossen en heiden op de zandgronden en in de duinen. ... Eksters zijn opportunistisch en profiteren ook van het bijvoeren van vogels in de tuin. Broeden doen ze graag in hogere bomen.
(https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/ekster#Bescherming)

Eksters vinden de dood in klauwen van haviken of bosuilen of soms door de hagel van de jager. Daarbij zijn hun grote overkapte nesten heel gewild bij kraaien, torenvalken, ransuilen en zelfs eekhoorns. Vaak beginnen ze in december al met takken te rommelen en het is wel heel rottig dat maandenlange inspanningen dan resulteren in een afgepakt nest.... Het is waar dat eksters jonge vogels eten, maar, ze eten eigenlijk erg weinig jonge vogels. Het probleem is dat ze het open en bloot, in het volle daglicht, met veel stampij doen. Het valt dus nogal op als het eens gebeurt.
Vaker eten ze insecten, spinnen, rupsen en wormen, in de winter aangevuld met zaden, vruchten, brood en etensresten van mensen. Daarbij zijn het aaseters. Ze ruiken dode dieren en ruimen ze op. Ook zie je ze wel eens op schapen en koeien zitten, dan pikken ze parasieten van hun rug en nek. Blij dat die beesten zijn! (https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/eksters-zijn-etterbakken-of-niet)
De cruciale vraag is natuurlijk: heeft hij hem dood gevonden of heeft hij hem dood gemaakt? 
(http://www.ekstersenzo.nl/eksters1_foto/)

Eksters zijn alleseters, dus ze eten ook menselijke voedselresten. Om aan de nodige eiwitten en vitaminen te komen eet hij jonge zoogdieren, slakken, slangen, wormen en spinnen, eieren en jongen van andere vogels. Plantaardig voedsel wordt ook gegeten, zoals graan, eikels, noten, bessen en fruit. Ze gaan vaak op koeien en schapen zitten om de teken eraf te pikken. (http://www.beesies.nl/animals/ekster.htm)


De ekster eet vrijwel alles van dierlijke oorsprong, voornamelijk insecten, maar tijdens het grootbrengen van zijn jongen eet hij ook wel jonge vogels, eieren en kleine zoogdieren; ook eikels, okkernootjes, graan en andere plantaardige voedselbronnen worden niet versmaad. In aantallen prooien maken op de grond gevangen insecten ca. 70-90% van het dieet uit. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een gezonde eksterstand niet ten koste gaat van die van andere kleine zangvogels die op het menu van de ekster staan. 's Winters leggen eksters vaak een voorraad aan van bijvoorbeeld noten. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ekster)

Het “geèk” van de ekster
“Èkèkèkèk” –  het harde geluid van de ekster valt nogal op. Maar als je in het voorjaar heel stilletjes een eksterpaartje in de gaten houdt, hoort u dat ze ook een liedje hebben. Een zacht, borrelend, babbelend liedje. Onverwacht lief. Het zijn dan ook zangvogels. (https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/eksters-zijn-etterbakken-of-niet)

Luister op https://www.vogelgeluid.nl/ekster/ of https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z/magpie/ naar hun gezang.

Op basis van talrijke criteria worden kraaiachtigen binnen de zoölogische systematiek tot de zangvogels gerekend, ook al zijn ze groter dan “normale” zangvogels en verdienen hun geluiden volgens veel mensen niet de kwalificatie “zang”. Wie echter de kraaiachtigen voor niet begaafde herrieschoppers uitmaakt, heeft niet goed geluisterd. Veel soorten hebben een prachtig klankenrepertoire.
Kraaiachtigen en de mens worden verbonden door een lange gemeenschappelijke traditie, want kraaiachtigen hebben al altijd van het doen en laten van de mens geprofiteerd en hebben daarom zijn nabijheid opgezocht: in vroeger jaren bij de jacht, daarna ook bij dorpen en landbouw. Vaak zorgden toevallige voedselbronnen voor negatieve associaties met kraaiachtigen: op slagvelden en bij galgenvelden was rijkelijk aas te vinden waardoor ze van “godenvogels” veranderden in “galgenvogels”. Tegenwoordig liggen langs wegen en straten kadavers van overreden dieren die door Eksters en Kraaien worden opgeruimd. Interessant voedselaanbod wordt ook gevonden bij boerderijen en andere plaatsen waar dieren worden gehouden. Ondanks, of misschien wel dankzij dit dicht bij elkaar leven, bestaan er vele hardnekkige vooroordelen. Enerzijds worden kraaiachtigen gekarakteriseerd als verstandig, eigenwijs en slim, anderzijds vindt men ze brutaal, geslepen, boosaardig en worden ze zelfs gecriminaliseerd als plunderaar, dief en moordenaar. (http://www.ekstersenzo.nl/publicaties_tijd_voegel_200904/)

Open landschappen zoals agrarische cultuurlandschappen vormen een ideaal leefgebied voor Eksters. In de afgelopen 100 jaar was er sprake van een duidelijke verplaatsing: Eksters ontdekten dorpen en steden als nieuw leefgebied en “verstedelijkten” zoals veel andere diersoorten. Verstedelijkt gebied biedt vele voordelen. Ze vertonen een grotere structuurverscheidenheid dan landelijke gebieden waar een ruilverkaveling is geweest. Zo vind je er tuinen, boomgroepen, grasvelden en parken. De gemiddelde temperaturen liggen er hoger en er is minder predatiedruk. Jacht is er (in ieder geval officieel) verboden, Havik en Zwarte Kraai zijn minder aanwezig. Eksters namen dit habitat in vele Europese steden in bezit met een tig-voudige bestandstoename als gevolg. Overigens wordt de groei ook hier begrensd door de opnamecapaciteit van het betreffende leefgebied: was er in eerste instantie sprake van een forse toename, ondertussen is er op veel plaatsen al een duidelijke stagnatie of zelfs een bestandsafname te zien. En het blijkt ook niet echt een luilekkerland: in echt landelijke gebieden ligt het broedsucces nog steeds hoger. (http://www.ekstersenzo.nl/publicaties_tijd_voegel_200904/)

De ekster komt voor in heel Europa en een groot gedeelte van Azië. In Nederland is de ekster vrijwel overal algemeen, met naar schatting 100.000 broedparen per jaar.
Ondersoorten en naaste verwanten
Er zijn zes ondersoorten 
P. p. fennorum (Noord-Scandinavië en Noordwest-Rusland)
P. p. pica (Britse Eilanden, Zuid-Scandinavië tot in Oost-Europa en Klein-Azië)
P. p. melanotos (Iberisch schiereiland)
P. p. bactriana (Midden-Rusland tot Iran, Noord-India en Mongolië)
P. p. leucoptera Zuidoost-Siberië, Mongolië en Noordoost-China
P. p. camtschatica (Kamtsjatka)
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Ekster)

Etymologie
Het woord ekster is afkomstig van een oud woord ak of ago, dat scherp betekende, en ook voorkomt in bijvoorbeeld aigu (Frans) en acid (Engels); dat blijkt uit andere namen voor de ekster, bijvoorbeeld akke gat en agatja, waarvan ook de Italiaanse naam (gazza) is afgeleid. Het -ster is een achtervoegsel waarmee zelfstandige naamwoorden werden gemaakt; de naam zou dus betekend hebben de spitse, wat op de lange staart kan slaan.[8] (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ekster)

Bijgeloof
In de loop der eeuwen duikt de ekster vaak op in het bijgeloof. Volgens een Waalse en Franse sage had de ekster eerst een prachtig verenkleed, maar toen de vogel met de gekruisigde Jezus spotte, werd hij vervloekt en kregen zijn veren de kleuren van de rouw. Eksters werden van oudsher al beschouwd als ongeluksvogels, verkondigers van dood en rampzaligheid. Nog zijn er woorden en uitdrukkingen in gebruik die getuigen van dit volksgeloof, zoals bijvoorbeeld 'eksteroog'. Volgens het volksgeloof kunnen eksters het lot voorspellen. Zo zouden ze een naderende oorlog voorspellen wanneer ze zich in grote aantallen verzamelen en luidruchtiger dan gewoonlijk zijn. Ook het weer zou slechter worden wanneer een ekster luidruchtiger is dan anders. In het verhaal "ä basket of flowers" van Lilian Gask (1910) steelt een ekster een gouden ring, waardoor een onschuldig dienstmeisje valselijk wordt beschuldigd en jaren in de gevangenis moet doorbrengen. In de opera La Gazza ladra (de diefachtige ekster) van Rossini wordt een onschuldig dienstmeisje om deze reden zelfs ter dood gebracht en wordt de waarheid te laat ontdekt. (http://www.beesies.nl/animals/ekster.htm)

Europa
In de loop der eeuwen duikt de ekster vaak op in het bijgeloof. Volgens een Waalse en Franse sage had de ekster eerst een prachtig verenkleed, maar toen de vogel met de gekruisigde Jezus spotte werd hij vervloekt en kregen zijn veren de kleuren van de rouw.[6]
Eksters werden van oudsher al beschouwd als ongeluksvogels, verkondigers van dood en rampzaligheid. Nog zijn er woorden en uitdrukkingen in gebruik die getuigen van dit volksgeloof, zoals 'eksteroog'.
Volgens het volksgeloof kunnen eksters het lot voorspellen. Zo zouden ze een naderende oorlog voorspellen wanneer ze zich in grote aantallen verzamelen en luidruchtiger dan gewoonlijk zijn. Ook het weer zou slechter worden wanneer een ekster luidruchtiger is dan anders.
Als er een oneven aantal eksters overvliegt, zou dat ongeluk brengen, een even aantal eksters daarentegen geluk.
Onder zijn tong zou de ekster een druppel duivelsbloed dragen.[6] Eén ekster brengt onheil, twee daarentegen geluk.[6] (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ekster)

Trivia
De omnivore aard van de ekster heeft ertoe geleid dat de naam pica een aanduiding in de geneeskunde is geworden voor het eten van oneetbare dingen.
In het verhaal A basket of flowers van Lilian Gask (1910) steelt een ekster een gouden ring, waardoor een onschuldig dienstmeisje valselijk wordt beschuldigd en jaren in de gevangenis moet doorbrengen.
In de opera La gazza ladra (de stelende ekster) (1817) van Rossini steelt een ekster een zilveren lepel en wordt een onschuldig dienstmeisje hiervoor ter dood veroordeeld. Dit thema wordt hergebruikt in het Kuifje-album De juwelen van Bianca Castafiore.
De bijnaam van de Britse voetbalclub Newcastle United is The Magpies, De Eksters.
In de tekenfilm Alfred Jodocus Kwak komt een ekster voor genaamd Pikkie, omdat eksters volgens legendes vaak glimmende dingen zouden pikken of stelen. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ekster)

Pikkie de Ekster - Grabbie (Engels) - Stibitzi (Duits) 
De vriend van Alfred, Pikkie is altijd uit op glinsterende en fonkelende dingen, hij steelt de robijn van de koning (en heel even de kroon van de Schaakkoningin), waar eerst Alfred van werd beschuldigd, en krijgt hiervoor de "Konincklyke Geele Kaart." Hij is op het huisfeest wanneer Alfred in zijn klomp gaat wonen, steelt dus kort de kroon van de Schaakkoningin en werkt later voor de Bart Betonmaatschappij, waar hij de leiding heeft over de diamanten, en gaat mee in de onderzee�r.
Ingesproken door: Laura Vlasblom (jong) & Fred Butter (volwassen) 
(http://www.jcsolaris.nl/content.php?article.14#stemmen)

Azië
Hoewel eksters bijna altijd als slecht worden gezien in Europa, worden de vogels in Korea aanzien als "de vogel van voorspoed, een brenger van een zekere toekomst en een voorteken van geluk." Ook in China is de ekster een teken van een goed lot. Dit wordt al snel duidelijk in het Chinese karakter voor ekster, vereenvoudigd Chinees: 喜鹊; traditioneel Chinees: 喜鵲; pinyin: xǐquè, het eerste karakter betekent "geluk". (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ekster)