maandag 15 april 2019

De lucht is schoner dan vroeger

Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor onze gezondheid; iedereen heeft zuurstof nodig. Maar door verkeer en industrie ademen we ook schadelijke stoffen in, zoals fijnstof en het gas stikstofdioxide. Ook landbouw en huishoudens veroorzaken luchtvervuiling. Denk aan bijvoorbeeld houtstook. Daarnaast is een deel van de luchtvervuiling in Nederland afkomstig uit het buitenland. Vice versa belandt een deel van onze luchtvervuiling in het buitenland. Door verschillende beleidsmaatregelen is de uitstoot van schadelijke stoffen sinds 1990 flink afgenomen. (https://www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/lucht)

Op https://www.rivm.nl/media/milieu-en-leefomgeving/hoeschoonisonzelucht/ staat informatie die is gebaseerd op de recente rapportage van het RIVM over het NSL, een studie naar de effecten van de EURO normen en een gezamenlijke studie van de DCMR en het RIVM over de ijking van roetberekeningen.
...
Om de kwaliteit van de lucht te bepalen worden de concentraties stikstofdioxide en fijnstof jaarlijks op 320.000 locaties in Nederland berekend. Dit gebeurt voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
...
Sinds de jaren zeventig wordt in Nederland gemeten hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht zitten. Stoffen als zwaveldioxide, grof stof en benzeen waren vroeger een probleem. Door allerlei maatregelen zijn de gemiddelde concentraties de laatste jaren sterk gedaald. (https://www.rivm.nl/media/milieu-en-leefomgeving/hoeschoonisonzelucht/)

Zwaveldioxide
Natuurgebieden verzuren als er veel zwaveldioxide in de lucht zit. Tegenwoordig is dat veel minder het geval. Dat komt doordat we onze huizen niet meer met kolen verwarmen, zwavelarme brandstoffen gebruiken én de industrie minder zwavel uitstoot.
Fijnstof
Fijnstof is een verzamelbegrip en omvat deeltjes van verschillende grootte. Zowel fijnstof (PM10) als het fijnere deel van fijnstof (PM2,5) veroorzaken gezondheidseffecten. PM2,5 waarschijnlijk meer dan PM10.
Stikstofdioxide
Stikstofdioxide kan schadelijk zijn voor de luchtwegen en longen. Verkeer is de belangrijkste bron: nabij verkeer zijn de concentraties stikstofdioxide vaak hoog. Daarnaast zijn de industrie, raffinaderijen en de energiesector belangrijke bronnen.
Benzeen
Benzeen is giftig en kankerverwekkend. De jaargemiddelde concentratie neemt al jaren af. Dat komt vooral door de katalysatoren begin jaren negentig, de technische verbeteringen van personenauto’s en een lager benzeengehalte in benzine. (https://www.rivm.nl/media/milieu-en-leefomgeving/hoeschoonisonzelucht/)

Op de site https://www.rivm.nl/media/milieu-en-leefomgeving/hoeschoonisonzelucht/ zijn de concentraties van deze stoffen een grafiek gezet waarbij van alle stoffen een dalende trend is te zien.

Dat is goed nieuws!

 Toch kunnen mensen nog ziek worden of eerder sterven door luchtvervuiling. (https://www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/lucht)

Luchtverontreiniging levert een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte. Alleen al blootstelling aan fijnstof is verantwoordelijk voor zo’n 4% van de ziektelast in Nederland. Na roken (13%) behoort luchtverontreiniging daarmee tot één van de belangrijkste risicofactoren, in dezelfde orde van grootte als overgewicht (5%) en weinig lichamelijke activiteit (3-4%).
De lucht is een stuk schoner geworden, maar er is nog aanzienlijke gezondheidswinst te behalen. Om dat te bereiken moet de luchtkwaliteit nog verder verbeteren dan de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. Dat vergt ambitieuze plannen van de overheid. De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van IenW prioriteit te geven aan het terugdringen van de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van wegverkeer (vooral dieselvoertuigen) en het aanpakken van de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij. (https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/01/23/gezondheidswinst-door-schonere-lucht)

In het rapport Gezondheidseffecten luchtverontreiniging Nr. 2018/01A, Den Haag 23 januari 2018 Achtergronddocument bij: Gezondheidswinst door schonere lucht Nr. 2018/01, Den Haag 23 januari 2018 staan de wetenschappelijke verbanden van de gezondheidsrisico's per vervuiling. 

Op https://www.luchtmeetnet.nl/ zijn metingen te zien. Ook is er zelf te meten.

Burgermetingen
De technologie voor het meten van luchtkwaliteit verandert momenteel snel. Iedereen kan nu zelf metingen aan de luchtkwaliteit doen met goedkope 'sensoren'. Het RIVM onderzoekt de werking en toepassing van deze sensoren. Real-time meetgegevens van burgers, en een vergelijking met officiële metingen, kunt u vinden op dit dataportaal[https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/]. Daarnaast is een ‘samen meten' website ingericht om ervaringen en resultaten te delen[https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/]. Ook wordt ingegaan op vragen zoals: ‘hoe meet je het best', ‘wie zijn er nog meer met deze methoden bezig' en ‘wat kun je leren van de meetresultaten'? Zo wordt gewerkt aan een meetnet waaraan iedereen kan bijdragen. (https://www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/lucht) Voor meer informatie over zelf meten zie hier: https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/veelgestelde-vragen-faq 

donderdag 11 april 2019

2% : Judith Curry

Vaak hoor je dat 98% van de wetenschappers in klimaatverandering gelooft, maar wie zijn dan die andere 2%?

Een van hen is:

Judith Curry
Credentials
PhD, Geophysical Sciences, University of Chicago (1982). [1]
B.S., Geography, Northern Illinois University (1974). [1]
(https://www.desmogblog.com/judith-curry)

Er zijn diverse citaten van haar te vinden op https://www.desmogblog.com/judith-curry:

Judith Curry wrote on her blog Climate Etc. that her views on climate change are best summarized by her Congressional Testimony on the President's Climate Action Plan: [6], [7]
“Recent data and research supports the importance of natural climate variability and calls into question the conclusion that humans are the dominant cause of recent climate change:
The hiatus in global warming since 1998
Reduced estimates of the sensitivity of climate to carbon dioxide
Climate models predict much more warming than has been observed in the early 21st century”
https://www.desmogblog.com/judith-curry)

February 6, 2019
Judith Hollie testified alongside Derrick Hollie of Reaching America as a minority witness at the House Committee on Natural Resources' hearing on “Climate Change: Impacts and the Need to Act.” [62], [63]
...
During her testimony, Curry declared: [64]
“Manmade climate change is a theory whose basic mechanism is well understood, but the potential magnitude is highly uncertain. […] Solutions may have surprising unintended consequences that generate new vulnerabilities. In short, the cure could be worse than the disease.”
She added: [64]
“Manmade climate change is not an existential threat on the timescale of the 21st century, even in its most alarming incarnation.” ( https://www.desmogblog.com/judith-curry)

August 14, 2017
Writing at Climate Etc., Curry claims that sea level rise is natural and that human activity hasn't had a significant impact: [57]
“Sea level has been overall rising since the last ice age, with some ups and downs. Sea level has been rising for the past 200 years […] Humans are not going to stop sea level rise on the time scale of a few centuries by ceasing emissions of CO2,” Curry wrote. [57] ( https://www.desmogblog.com/judith-curry)

March 29, 2017
Judith Curry was a witness in a house committee hearing titled “Climate Science: Assumptions, Policy Implications, and the Scientific Method” chaired by Lamar Smith. 
...
 “There is enormous pressure for climate scientists to conform to the so-called consensus,” Curry said in her testimony. “Owing to these pressures, and the gutter tactics of the academic debate on climate change, I recently resigned my tenured faculty position at Georgia Tech.”  [53] ( https://www.desmogblog.com/judith-curry)

December 8, 2015
At a hearing titled “Data or Dogma? Promoting Open Inquiry in the Debate over the Magnitude of Human Impact on Earth’s Climate,” Juth Curry acknowledged that global temperatures are rising, but says the bigger question is whether humans to blame. [8]
She said temperatures have been on the rise for more than 200 years. “And that's not human,” she said, suggesting that something other than industrial greenhouse gases is causing them to climb. [8]
https://www.desmogblog.com/judith-curry)

September 2014
Below are excertps from Judith Curry's speech at the National Press Club:  [11]
“The main problem is we are putting the policy cart before the scientific horse.”
https://www.desmogblog.com/judith-curry)

April 19, 2014
Curry, in her blog Climate Etc, publishes a post titled, “In defense of free speech.” Within it, she writes: [12]
“I am broadly concerned about the slow death of free speech, but particularly in universities and also with regards to the climate change debate.” [12] ( https://www.desmogblog.com/judith-curry)

October 28, 2012
“The manufactured consensus of the IPCC has had the unintended consequences of distorting the science, elevating the voices of scientists that dispute the consensus, and motivating actions by the consensus scientists and their supporters that have diminished the public’s trust in the IPCC.” [14]
 ( https://www.desmogblog.com/judith-curry)


woensdag 10 april 2019

waterpeil

At this rate, Earth risks sea level rise of 20 to 30 feet, historical analysis shows
(https://www.washingtonpost.com/energy-environment/2018/09/20/antarctica-warming-could-fuel-disastrous-sea-level-rise-study-finds/?noredirect=on&utm_term=.b354d28a1e03)

both geological data5,6,7 and ice sheet models3,8 indicate that marine-based sectors of the East Antarctic Ice Sheet were unstable during Pliocene warm intervals, the ice sheet dynamics during late Pleistocene interglacial intervals are highly uncertain3,9,10. Here we provide evidence from marine sedimentological and geochemical records for ice margin retreat or thinning in the vicinity of the Wilkes Subglacial Basin of East Antarctica during warm late Pleistocene interglacial intervals. (https://www.nature.com/articles/s41586-018-0501-8)

The Antarctic is gaining 2,000 gigatonnes per year of ice.  And, the researchers have convoluted the data show it losing a net 70 to 190 gigatonnes.   All of this "loss" is modeled not measured.  Where measurement takes place, the Antarctic is gaining ice. (https://www.washingtonpost.com/energy-environment/2018/09/20/antarctica-warming-could-fuel-disastrous-sea-level-rise-study-finds/?noredirect=on&utm_term=.b354d28a1e03)

Scientists say the pace of sea level rise has nearly tripled since 1990 (https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/05/22/scientists-say-the-rate-of-sea-level-rise-has-nearly-tripled-since-1990/?utm_term=.d1186aa889ef)

“We have a much stronger acceleration in sea level rise than formerly thought,” said Sönke Dangendorf, a researcher with the University of Siegen in Germany who led the study along with scientists at institutions in Spain, France, Norway and the Netherlands..... Studying the changing rate of sea level rise is complicated by the fact that scientists only have a precise satellite record of its rate going back to the early 1990s. Before that, the records rely on tide gauges spread around the world in various locations.
But sea level rise varies widely in different places, due to the rising and sinking of land, large-scale gravitational effects on the waters of the globe and other local factors. So scientists have struggled to piece together a longer record that merges together what we know from satellites with these older sources of information. .... Robert Kopp, a Rutgers University sea level researcher who has also published research showing a sharp acceleration of sea level rise, called the new study a “nice analysis” in an email to The Washington Post.
“Their final estimate of 20th century (particularly pre-1990) global mean sea level rise is in good agreement with the results of the two different analyses presented by [our] 2015 paper, and less than those of most other reconstructions,” Kopp said.... “Sea levels will continue to rise over the coming century, no matter whether we will adapt or not, but I think we can limit at least a part of the sea level rise. It will further accelerate, but how much is related to how we act as humans,” Dangendorf said.(https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/05/22/scientists-say-the-rate-of-sea-level-rise-has-nearly-tripled-since-1990/?utm_term=.d1186aa889ef)

Estimates of global mean sea level (GMSL) before the advent of satellite altimetry vary widely, mainly because of the uneven coverage and limited temporal sampling of tide gauge records, which track local sea level rather than the global mean. Here we introduce an approach that combines recent advances in solid Earth and geoid corrections for individual tide gauges with improved knowledge about their geographical representation of ocean internal variability. Our assessment yields smaller trends before 1990 than previously reported, leading to a larger overall acceleration; identifies three major explanations for differences with previous estimates; and reconciles observational GMSL estimates with the sum of individually modeled contributions from the Coupled Model Intercomparison Project 5 database for the entire 20th century.... The rate at which global mean sea level (GMSL) rose during the 20th century is uncertain, with little consensus between various reconstructions that indicate rates of rise ranging from 1.3 to 2 mm⋅y−1. Here we present a 20th-century GMSL reconstruction computed using an area-weighting technique for averaging tide gauge records that both incorporates up-to-date observations of vertical land motion (VLM) and corrections for local geoid changes resulting from ice melting and terrestrial freshwater storage and allows for the identification of possible differences compared with earlier attempts.  (https://www.pnas.org/content/114/23/5946)

Climatologist counters climate-disaster predictions with sea-level report

For years, climate prognosticators have warned that human-caused global warming is fueling catastrophic sea-level rise, but now climatologist Judith Curry is rocking their boat.
In her latest paper, Ms. Curry found that the current rising sea levels are not abnormal, nor can they be pinned on human-caused climate change, arguing that the oceans have been on a “slow creep” for the last 150 years — before the post-1950 climb in carbon-dioxide emissions.
“There are numerous reasons to think that projections of 21st-century sea level rise from human-caused global warming are too high, and some of the worst-case scenarios strain credulity,” the 80-page report found.
Her Nov. 25 report, “Sea Level and Climate Change,” which has been submitted for publication, also found that sea levels were actually higher in some regions during the Holocene Climate Optimum — about 5,000 to 7,000 years ago. (https://www.washingtontimes.com/news/2018/dec/27/judith-curry-sea-level-study-disputes-climate-disa/)

Judith A. Curry is the former chairman (2002 - 2014) and former professor at the School of Earth and Atmospheric Sciences at the Georgia Institute of Technology. Judith Curry resigned from her position at Georgia Tech on January 1, 2017, citing the “craziness” of climate science, (https://www.desmogblog.com/judith-curry)

Maar dat is wellicht Amerikaans gezever, wat zouden onze Nederlandse wetenschappers zeggen?

Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust versnelt niet

De zeespiegel langs de Nederlandse kust is de afgelopen 128 jaar met 1,86 mm per jaar (18,6 cm per eeuw) gestegen en de stijging is niet versneld. Dat blijkt uit een nieuwe en nauwkeurigere meetmethode die Deltares en HKV lijn in water in opdracht van Rijkswaterstaat hebben ontwikkeld. De zeespiegel langs de Nederlandse kust stijgt langzamer dan de wereldwijde zeespiegel.
Sinds 1700 wordt de zeespiegel langs de Nederlandse kust ieder uur gemeten. Daar zijn in de loop van de tijd allerlei meetgegevens bijgekomen, zoals satellietwaarnemingen, modelberekeningen en bestudering van archieven. Aan de hand daarvan hebben Deltares en HKV een nieuwe methode ontwikkeld die alle informatie combineert en beter dan vroeger de bijdrage van verschillende componenten zoals bodemdaling, wind en getij, aan de stijging kunnen worden aangetoond.
Geen versnelling
Uit de nieuwe  methode blijkt dat de zeespiegel, over de periode 1890 tot en met 2017, met 18,6 cm per eeuw is gestegen tot 6 cm boven NAP. Terugkijkend naar het verleden is er geen sprake van een versnelde zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust. Ook blijkt dat een deel van de gemeten zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door bodemdaling (die is 4,5 cm per eeuw).
Sterke daling in 2018
In 2018 heeft zich een opmerkelijk sterke daling van 7,2 cm voorgedaan ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens kustexpert Fedor Baart van Deltares  heeft die schommeling te maken met stormen en winden. “In 2017 stond de zeespiegel relatief hoog vanwege twee grote noordwesterstormen die het zeeniveau opstuwden richting de kust. In 2018 hadden we twee lange periodes met oostenwind, waardoor de waterstand lager werd.
Senior adviseur Robin Nicolai, HKV: “De methode haalt dit verband tussen wind en zeewaterstand feilloos uit de gegevens.”
Wereldwijde zeespiegelstijging
De nauwkeurigere berekeningen laten zien dat de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust lager is dan de wereldwijde zeespiegelstijging (32 cm per eeuw over de periode 1993 t/m 2017).
Een belangrijke verklaring waardoor is volgens de onderzoekers dat het ijs dat smelt en afkalft op Groenland door het zwaartekrachteffect niet bij Nederland terechtkomt. Dat de Nederlandse zeespiegel in de toekomst sneller kan stijgen is een scenario waarmee rekening gehouden wordt. Oorzaak hiervoor is dat het ijs op Antarctica steeds sneller afbreekt en smelt en onze kant op kan komen, aldus de onderzoekers. (https://www.waterforum.net/zeespiegelstijging-langs-de-nederlandse-kust-versnelt-niet/)
Wind, geodecorrecties, zwaartekracht, stroming, bodemdaling... waterpeil is nog niet zo eenvoudig...

dinsdag 9 april 2019

Prioriteiten

Afgelopen tijd viel me op dat er wat wordt gesproken over prioriteiten, waarbij men zwerfafval (plastic soep) minder belangrijk vindt dan klimaatverandering. Wat ik raar vind, want plastic zwerfafval is nu al aantoonbaar een probleem. Daar is geen computermodel voor nodig. Verder is er een concreet handelsperspectief, dat geen versobering van levensstijl betekent. Dus waarom klimaatverandering blijven afdoen als erger? Zwerfafval heeft al veel langer eigen beleid dan klimaat. In tegenstelling tot klimaat wordt voor zwerfafval het beleid (statiegeld op flesjes) niet doorgezet...

maandag 8 april 2019

Schoolpleintje

Afgelopen weekend was ik bij een basisschool voor een bijeenkomst. Wat me opviel was dat het schoolplein niet helemaal betegeld was maar ook wat natuurpassages had. Die delen bestonden uit ofwel boomstammen op een houtsnippervloer, ofwel zand/gras-bodem met houten klauterelementen. Wat me daarna opviel was de hoeveelheid plastic.Overal lagen snoeppapiertjes en plastic wikkels. Ook de vloer van het natuurelement bleek geen 100% zand/gras. Er zat een kunststof raster in dat afsleet, dus overal lagen stukjes hard plastic. Als kinderen daar elke (school)dag in spelen, raken ze toch gewend aan zwerfafval om hun heen?

Ik heb wat handenvol in de prullenbak gegooid, maar vraag me wel of het daar niet uitwaait of door vogels uitgehaald wordt...   

zondag 7 april 2019

Lekker weer

Ja, de eerste lekkere dagen van het jaar zijn weer een feit! Tegelijk signaleerde ik in de diverse milieunieuwsbrieven alweer de opmerkingen over de warme dagen die aan de klimaatverandering refereerden. Dan denk ik weer aan http://watervat.blogspot.com/2019/03/nrcklimaatdepressie.html en waarom schuldig voelen over genieten van lekker weer?

dinsdag 12 maart 2019

NRC:KlimaatdepressieKlimaatdepressie Een groeiende tak van wetenschap onderzoekt de gevolgen van catastrofale voorspellingen op de mentale gezondheid. „Ik heb laatst gehuild om een paper van het klimaatpanel.”
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/15/het-volgende-slachtoffer-van-klimaatverandering-de-psyche-a3654227

Ecofilosoof Evanne Nowak leidt de bijeenkomst Therapie voor je klimaatdepressie. Ze spreekt de zaal toe na het tonen van apocalyptische beelden van klimaatverandering: „Ogen sluiten, en zet je beide voeten op de grond”, zegt ze. „Wat voel je dan? Wat maakt het los?”... studente Franka van der Veen (26). „Het is zo onrechtvaardig wat er gebeurt met het klimaat.”... Ook Kiane de Kleijne (26) heeft er last van, vertelt ze: „Het is echt een last op mijn schouders. Ik lig soms in bed door Twitter te scrollen en dan word ik helemaal moedeloos over het nieuws. Ik heb laatst zelfs gehuild over een wetenschappelijke paper van het klimaatpanel van de VN.” Ze is milieuwetenschapper in Nijmegen. Vooral nieuws over massaal afstervende koralen en insecten raakt haar, en de voorspelling dat de armste mensen de grootste problemen zullen krijgen. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/15/het-volgende-slachtoffer-van-klimaatverandering-de-psyche-a3654227

Dit heb ik volgens mij op dit blog ook al eens gesteld dat al dat gepaniekeer niet onschuldig is. Het milieu/klimaatdoemdenken is dan wel bedoeld om aandacht te genereren, maar heeft ook een donker randje. Door al dat doemdenken worden we depressief:

Klimaatpsychologie is een groeiend vakgebied maar er is nog weinig grootschalig onderzoek, afgezien van bijvoorbeeld studies naar Inuit van wie het leefgebied op de Noordpool nu al wordt aangetast, en wat psychologisch onderzoek onder klimaatwetenschappers zelf, die inderdaad af en toe mentale problemen melden. De Amerikaanse weerman Eric Holthaus twitterde twee jaar geleden al: „Na vier jaar dagelijks bezig te zijn met klimaatverandering ben ik vandaag naar een therapeut gegaan. Er zijn dagen dat ik letterlijk niet kan werken. We verdienen deze planeet niet.”
....
Het gaat in het nieuwe onderzoeksveld over verschijnselen als ‘pretraumatische stress’, ‘milieumelancholie’, ‘klimaatdepressie’. Op sociale media circuleert al langer het woord ecorexia; het gevoel dat je alles doet om duurzaam te leven maar dat het toch niet genoeg is. Ook de term vliegschaamte, en de tegenhanger treintrots komt voorbij, net als landschapspijn. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/15/het-volgende-slachtoffer-van-klimaatverandering-de-psyche-a3654227

Zelf had ik het ook als kind. Jarenlang las ik die Greenpeacebladen over Three Mile Island, Sellafield, Muroroa, de Ierse zee, Tsjernobyl, smeltende poolkappen, biodiversiteit, zure regen, het gat in de ozonlaag, smog, enz enz. Ik werd er niet blij van. Enerzijds is het iets wat het gevolg is van het systeem, de marktwerking, het kapitalisme en zijn we als individu gevangen in dat systeem. Je bent niet verantwoordelijk en niet schuldig. De wereld zal het wel overleven. De menselijke maatschappij zal misschien ten onder gaan, maar dat zal onze tijd wel duren... Het mooie of nare is dat elke generatie een iets mindere leefomgeving heeft en net zoals de kikker in de pan water langzaam opwarmt en de milieudegradatie niet merkt. Gelukkig las ik daarna tijdens mijn studie Michael Crichton, Bjorn Lomborg en over Julian Simon. Toen zag ik het allemaal weer rooskleuriger in.

Ook Crichton bekende een dergelijke beleving:

All my life I worried about the decay of the environment, the tragic loss of species, the collapse of ecosystems.  I feared poisoning by pesticides, alar on apples, falling sperm counts from endocrine disrupters, cancer from power lines, cancer from saccharine, cancer from cell phones, cancer from computer screens, cancer from food coloring, hair spray, electric razors, electric blankets, coffee, chlorinated water…it never seemed to end.
Only once, when on the same day I read that beer was a preservative of heart muscle and also a carcinogen did I begin to sense the bind I was in.  But for the most part, I just went along with what I was being told. https://climatism.blog/2014/01/29/fear-complexity-and-environmental-management-in-the-21st-century-michael-crichton/

In een van de eerste studies naar het onderwerp, uit 2009, identificeert de Britse psycho-analytica Rosemary Randall van de universiteit van West England vier types van psychologisch verlies door klimaatverandering. Die types veroorzaken verschillende soorten psychisch lijden volgens haar. Het eerste is de meest directe vorm van verlies: absoluut verlies. Dat gebeurt bijvoorbeeld als mensen hun huis kwijtraken door een bosbrand of hun leefgebied onomkeerbaar aangetast zien worden door verwoestijning. Dat leidt vanzelfsprekend tot de grootste psychische last. Het gekozen verlies, het tweede type, is een psychologisch gemis als gevolg van een beslissing die mensen zelf nemen: stoppen met vliegen, of geen vlees meer eten bijvoorbeeld. Dat veroorzaakt meestal minder lijden omdat mensen dan sterk ervaren dat ze er ook iets voor terug krijgen.
Het derde type is transitieverlies: het gemis van iets dat overgaat in iets anders. Gezellige open haarden die moeten verdwijnen voor zuiniger ketels bijvoorbeeld. En de voor sommige mensen soms pijnlijke nostalgie naar iets als de Elfstedentocht zou in de indeling van Randall vallen onder de noemer geanticipeerd verlies, omdat je dat al wel een tijdje kunt zien aankomen.
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/15/het-volgende-slachtoffer-van-klimaatverandering-de-psyche-a3654227

De oplossingen die de zaal aandraagt zijn bijvoorbeeld vegetarisch of veganistisch eten, stoppen met vliegen, er wordt een pleidooi gehouden voor activisme zoals dat van de klimaatspijbelende Zweedse scholier Greta Thunberg – die overigens ook depressieve klachten had voordat ze tot haar inmiddels beroemde actie overging.
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/15/het-volgende-slachtoffer-van-klimaatverandering-de-psyche-a3654227

Truth is the First Casualty of Global Warming
Dec 18, 2018 BJØRN LOMBORG
The truth about climate change is nuanced: it is real, and in the long term it will be a problem, but its impact is less than we might believe. And yet we are too eager to believe the problem is far worse than science shows, and – conversely – that our solutions are far easier than reality dictates. https://www.project-syndicate.org/commentary/climate-change-self-defeating-alarmism-by-bjorn-lomborg-2018-12

Bjorn Lomborg Is the World’s Most Optimistic Statistician... The doyen of a philosophy known as the New Optimism, Professor Lomborg says that air and water are getting cleaner, that endangered species and forests are holding their own, and, most controversially, that the risks associated with global warming are exaggerated. New Optimists, although acknowledging the persistent reality of extreme hardship and poverty for some, believe that more people than ever before, living in all parts of the globe, are becoming healthier, richer, and better educated; that the human race is living longer and more peaceably; that we’re considerably freer to pursue our happiness; and that we are entertained throughout our mortal span. By extrapolating from past and present trends, Professor Lomborg and his acolytes posit that in another hundred years, the countries that once were called the underdeveloped “Third World” will be two to four times as rich as the developed countries are today.
 (https://www.strategy-business.com/article/05108?gko=4d244)

Dus als je dat perspectief bekijkt valt het allemaal mee en kun je wel degelijk positief zijn. Echter:

René ten Bos, de ‘denker des vaderlands’ die ook een bijdrage levert aan de avond, houdt een filosofisch complex en nogal pessimistisch betoog. Klimaatverandering is niet eens het ergste probleem voor de planeet en de mensheid volgens hem. De uitstervingsgolf van diersoorten is al voorbij het cruciale kantelpunt, vertelt hij. „Erger nog dan de opwarming. Optimisten zijn eigenlijk nare mensen.” Hij wijst ook op de hypocrisie van ‘avocado-etende Groenlinksers’. De zaal reageert vol onbegrip. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/15/het-volgende-slachtoffer-van-klimaatverandering-de-psyche-a3654227

Ja, zo wordt het van kwaad tot erger. Milieuproblemen die met elkaar wedijveren wat erger is: bedreiging van biodiversiteit, klimaatverandering, plastic soep?

Het leuke van milieu is naast de inhoudelijke aspecten ook het communicatieve aspect: milieuproblemen komen en gaan, ze worden geframed en herframed. Zwerfafval valt tegenwoordig onder plastic soep en luchtvervuiling is tegenwoordig gevat onder klimaatverandering in plaats van smog en zure regen. Dat maakt het ook leuk. Vaak komen dezelfde problemen terug onder een andere naam. Malthus had het over bevolkingsgroei en hongersnood, Lebensraum noemde de nazi's het. Paul Ehrlich beschreef het onderwerp een reis door India. De Club van Rome deed het nogmaals. Dit keer met een computermodel. Julian Simon toonde al aan dat het onjuist was. Michael Crichton toonde de onzin ervan aan in een presentatie, aan de hand van een model van een cel. Het model van zo'n cel is vele malen complexer dat het wereldmodel van de Club van Rome.    Zijn lezingen Fear, Complexity and Environmental Management in the 21st Century (Michael Crichton) en Aliens Cause Global Warming: A Caltech Lecture by Michael Crichton , o.a. te vinden op
https://climatism.blog/2014/01/29/fear-complexity-and-environmental-management-in-the-21st-century-michael-crichton/ en http://s8int.com/crichton.html zijn een aanrader.

Er is geen reden tot paniek of wanhoop, zelfs al zou de wereld vergaan....