dinsdag 16 oktober 2018

Warm weer...

Het is weer warm weer.... Heerlijk genieten! Al is dat wel lastig met al dat gezeur over klimaatverandering. Nu loop ik risico om afgeschilderd te worden als klimaatscepticus of ontkenner, of als volslagen idioot. Ik wil echter wel wijzen op 2 punten:

1. Het heeft geen nut om je zorgen te maken over zaken waar je zelf niks aan kan veranderen. Klimaatmodellen gaan over tienden van graden over 100 jaar en Mton CO2. Het is echt niet die ene keer dat je een fles cola opmaakt of met de auto rijdt...
2. Teveel onnodig zorgen maken is ongezond. Geniet van het lekkere weer!   

maandag 15 oktober 2018

IPCC SR15

Begin deze maand was er weer aandacht voor de IPCC vanwege een nieuw rapport. Als je de verschillende artikelen leest krijg ik altijd een raar gevoel. Het komt onlogisch op mij over om te praten over wetenschap in plaats van beleid terwijl het beleidstaal is in plaats van wetenschappelijke taal. Het lijkt mij dat het rapport bedoeld is om beleid te sturen/onderbouwen; doe iets aan de CO2-emissies...

IPCC Factsheet: What is the IPCC?
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the international body for assessing
the science related to climate change. The IPCC was set up in 1988 by the World Meteorological
Organization (WMO) and United Nations Environment Programme (UNEP) to provide policymakers
with regular assessments of the scientific basis of climate change, its impacts and future risks, and
options for adaptation and mitigation.
IPCC assessments provide a scientific basis for governments at all levels to develop climaterelated
policies, and they underlie negotiations at the UN Climate Conference – the United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The assessments are policy-relevant but
not policy-prescriptive: they may present projections of future climate change based on different
scenarios and the risks that climate change poses and discuss the implications of response options,
but they do not tell policymakers what actions to take.(http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/factsheets/FS_what_ipcc.pdf)

10 October 2018
IPCC presents findings of the Special Report on Global Warming of 1.5°C at event to discuss Viet Nam's response to climate change
Hanoi, Oct 10 – The Ministry of Natural Resources and Environment of Viet Nam (MONRE) in cooperation with the United Nations Development Programme (UNDP) and the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) organized a high-level dialogue on Wednesday on climate change, with participation of policymakers and representatives from development partners, the private sector, civil society organizations and media.
At the dialogue, information on the newly approved Special Report of the IPCC on the impacts of global warming of 1.5°C and related global greenhouse gas emission related pathways, known as Global Warming of 1.5°C, were also shared.
Deputy Minister of MONRE, Mr. Le Cong Thanh said "As one of the countries heavily impacted by climate change, Viet Nam has actively implemented international commitments and efforts to cope with climate change. Viet Nam has issued a Plan for the Implementation of the Paris Climate Change Agreement, with a focus on implementing its Nationally Determined Contributions (NDC). The dialogue focuses on issues related to the response actions to climate change in Viet Nam; promoting cooperation, connection with development partners, scientific community, enterprises, organizations and individuals to response to climate change."
The IPCC is the global body for assessing the science related to climate change. In December 2015, when governments adopted the Paris Agreement, they invited the IPCC to prepare a report on warming of 1.5°C in 2018, when nations review the Paris Agreement at the 24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP24), to be held in Poland in December this year. The Summary for Policymakers of the report was approved at an IPCC Session in Incheon, Republic of Korea, on 6 October.
"Limiting global warming to 1.5°C would require rapid, far-reaching and unprecedented changes in all aspects of society,” said IPCC Chair Lee. "With clear benefits to people and natural ecosystems, limiting global warming to 1.5°C compared to 2°C could go hand in hand with ensuring a more sustainable and equitable society," he added.
According to the report, limiting global warming to 1.5°C compared with 2°C would reduce impacts on ecosystems, human health and well-being, making it easier to achieve the United Nations Sustainable Development Goals. (http://www.ipcc.ch/news_and_events/pr_outreach_vietnam_2018.shtml)

Maar liefst 91 auteurs uit 40 landen hebben nu een rapport geproduceerd dat maandag 8 oktober 2018 is uitgebracht. Het is het 15e speciale rapport van het IPCC dus het volledige rapport met de titel “Global Warming of 1.5 °C” kun je vinden onder “SR15”: http://www.ipcc.ch/report/sr15/
(https://klimaatverandering.wordpress.com/category/ipcc/)

Beleidsmakers uit de hele wereld zijn in Zuid-Korea bijeen voor een marathonzitting over het nieuwe VN-klimaatrapport. De Nijmeegse klimaatbeleidswetenschapper Heleen de Coninck is een van de hoofdauteurs. 'Geweldig om hiervan deel uit te maken.'
Hitterecords, mislukte oogsten, watertekort: de Nederlandse zomer van 2018 was er een van uitersten. Alweer. In landelijke media veroorzaakte dat de nodige ophef en discussie over klimaatverandering. Ook Heleen de Coninck betrapte zichzelf op de gedachte: shit, het is nu echt begonnen.
Je zult haar niet horen zeggen dat de directe oorzaak van deze hete zomer bij de opwarmende aarde ligt. Maar het past in de trend, zegt De Coninck, hoofddocent innovatiestudies en duurzaamheid aan de Radboud Universiteit. ‘De waarschijnlijkheid dat dit soort extremen optreedt, neemt door klimaatverandering inderdaad toe.’
De Coninck kan het weten. Ze is een van de hoofdauteurs van het nieuwste VN-klimaatrapport, dat op 8 oktober verschijnt. Dat rapport is geschreven door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), een wetenschappelijke organisatie die rapporteert over klimaatverandering.
(https://www.voxweb.nl/nieuws/heleen-de-coninck-schrijft-mee-aan-nieuw-vn-klimaatrapport)

In de Koreaanse stad Incheon komen beleidsmakers bij elkaar om het eens te worden over een politieke samenvatting, waar alle regeringen hun handtekening onder zetten.
Die samenvatting mag niet in tegenspraak zijn met het onderliggende rapport. ‘Maar ja, daarbinnen hebben de landen natuurlijk veel vrijheid om ervan te maken wat ze willen. De eerste dagen doet iedereen altijd enorm moeilijk. Dan zie je dat Saoedi-Arabië bepaalde dingen eruit wil, dat de VS passages wil schrappen. Maar Duitsland, Vanuatu en andere progressieve landen gaan er tegenin. Je kunt je voorstellen wat voor getouwtrek het wordt.’
Alle 195 landen die lid zijn van het IPCC moeten instemmen met de beleidssamenvatting, en iedereen heeft één stem. De VS heeft dus officieel niet meer te zeggen dan Kiribati of Liechtenstein. ‘Na drie dagen is vaak nog maar vijftien procent van de tekst geaccordeerd. Maar uiteindelijk voelt iedereen de deadline. Bij de goedkeuringssessie van het vierde rapport, in 2007, duurden de onderhandelingen tot diep in de nacht. Probleem was dat één land niet akkoord mocht gaan als de tekst over kernenergie ging. Een ander land had juist de opdracht: wat er ook gebeurt, kernenergie móet erin. Uiteindelijk is dat opgelost met een voetnoot, maar zoiets doen de lidstaten liever niet.’
(https://www.voxweb.nl/nieuws/heleen-de-coninck-schrijft-mee-aan-nieuw-vn-klimaatrapport)

‘We hadden iets meer dan een jaar om te schrijven, dat is heel kort. De laatste weken werkte ik zeven dagen per week, vaak tot twee uur ’s nachts. En je moet als IPCC-auteur enorm opletten dat je je aan de regels houdt. We mogen nooit advies uitbrengen. Het is een soort mantra: policy-relevant, nooit policy-prescriptive. Sluipt er beleidstaal in, dan kun je er zeker van zijn dat regeringen bezwaar aantekenen.
(https://www.voxweb.nl/nieuws/heleen-de-coninck-schrijft-mee-aan-nieuw-vn-klimaatrapport)

De weg naar SR15
Wat er precies in het rapport staat, daar mag Kiane de Kleijne, onderzoeker aan de Radboud Universiteit en betrokken bij hoofdstuk 4 van het speciale klimaatrapport, niets over zeggen. Waar ze wel over kan uitweiden, is de manier waarop dit klimaatrapport tot stand is gekomen. En als ze dat doet, wordt wel duidelijk dat men – ondanks dat er relatief weinig tijd was om het rapport te schrijven – niet over één nacht ijs is gegaan. “In augustus 2016 werd de ‘scoping meeting‘ gehouden, waarna in oktober 2016 de hoofdpunten van het rapport werden goedgekeurd tijdens de 44e vergadering van het IPCC. Hierna konden overheden experts nomineren voor de auteursteams, en werden de auteursteams van de vijf hoofdstukken samengesteld. Daarna werd een eerste versie van elk van de hoofdstukken geschreven door de auteursteams. Er zijn meerdere versies en rondes van review overheen gegaan om tot het eindresultaat van het rapport te komen, dat gebaseerd is op in totaal meer dan 6000 artikelen. De eerste versie van het rapport onderging een ‘expert review‘. Dit houdt in dat experts van over de hele wereld zich konden registreren om het rapport van commentaar te voorzien, bijvoorbeeld om extra artikelen aan te dragen. Dit ging per pagina, per regelnummer. Al die commentaren zijn verzameld en naar de auteurs gestuurd. Al deze opmerkingen moeten door de auteurs worden nagegaan en beantwoord, wat de kwaliteit van het rapport erg ten goede komt. Dat is nogal een klus, want voor alleen al die ‘expert review‘, ontving hoofdstuk 4 ongeveer 3000 opmerkingen. Een tweede versie werd geschreven, op basis van nieuwe wetenschappelijke literatuur die in de tussentijd was gepubliceerd, en om de opmerkingen te verwerken. De tweede versie werd daarna uitgestuurd voor ‘government and expert review‘; hierbij hebben zowel experts als overheden van over de hele wereld de kans de hoofdstukken van commentaar te voorzien. In deze ronde kreeg hoofdstuk 4 maar liefst 4400 opmerkingen. Deze werden opnieuw verwerkt, en op basis van alle hoofdstukken in het rapport werd door de auteurs een samenvatting geschreven; de Summary for Policy Makers (SPM).” Over die samenvatting zijn nog twee review-rondes heen gegaan en afgelopen week was het dan de beurt aan de overheden: zij onderhandelden over wat er in de uiteindelijk SPM moest komen te staan. “Het moet wel altijd in lijn zijn met het onderliggende rapport, maar verder kan er nog best iets aan de precieze verwoordingen veranderen,” aldus De Kleijne.
“ALLE LANDEN HEBBEN INGESTEMD MET HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORT, DUS IN DAT OPZICHT MOETEN ZE NIET ZEUREN” (https://www.scientias.nl/ipcc-komt-met-speciaal-klimaatrapport-maar-of-dat-de-wereld-gaat-redden/)

GOEDGEKEURD
Het rapport is opgesteld door eenennegentig wetenschappers, afkomstig uit veertig verschillende landen. De beleidssamenvatting van het rapport werd afgelopen week in het Zuid-Koreaanse Incheon uitgebreid besproken. Na veel wikken en wegen is uiteindelijk elke zin, na de nodige veranderingen, door alle 195 landen goedgekeurd. (https://www.scientias.nl/overheden-zijn-het-eens-over-pittig-speciaal-klimaatrapport-van-ipcc/)
Na een buitengewoon spannende marathonsessie werd afgelopen zaterdagmiddag in het Zuid-Koreaanse Incheon de ‘samenvatting voor beleidsmakers’ of ‘Summary for Policymakers (SPM)’ van het IPCC-rapport goedgekeurd. In dit rapport is alle kennis bijeengebracht over wat er nodig is om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden te beperken. Hiertoe hebben 195 landen zes dagen lang bijna dag en nacht vergaderd, aangezien die goedkeuring regel voor regel plaatsvindt. Het PBL, samen met het KNMI en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), maakte deel uit van de delegatie die vorige week in Korea ons land vertegenwoordigde.
Het IPCC-rapport is van belang omdat het wetenschappelijke input vormt bij de verdere discussie (en mogelijke aanscherping) van de afspraken die in 2015 in het klimaatverdrag van Parijs zijn vastgelegd. De eerstvolgende gelegenheid waar die aanscherping ter discussie staat is in de eerste helft van december, tijdens de 24ste ‘Conference of the Parties’ in Katowice, Polen (COP24).
(http://www.pbl.nl/blogs/pbl-in-incheon-over-de-totstandkoming-van-het-ipcc-rapport)

Drie inzichten
Het rapport komt met drie belangrijke inzichten op basis van reeds bestaande literatuur.
Ten eerste laat het zien dat het technisch en economisch nog steeds mogelijk is binnen die 1,5 graden opwarming te blijven, mits we op korte termijn de mondiale uitstoot van broeikasgassen drastisch beperken: dat wil zeggen tot netto nul in 2050 voor CO2, en voor alle broeikasgassen in 2070. Het rapport laat zien dat deze transitie naar koolstofneutraliteit gebaseerd moet zijn op een grote verandering in consumptie- en productiepatronen, op verbetering van energie-efficiëntie op basis van duurzame energie en grondstoffen, in combinatie met grootschalige 'negatieve emissies'.
Ten tweede laat het zien dat er duidelijke verschillen zijn in de klimaatimpacts van 1,5 graden versus 2 graden opwarming.
Ten slotte laat het echter ook zien hoe enorm de opgave is om aan een 1,5 gradendoelstelling te voldoen, een inspanning die duidelijk niet in lijn is met de inspanningen die op dit moment door landen worden voorgesteld. (http://www.pbl.nl/blogs/pbl-in-incheon-over-de-totstandkoming-van-het-ipcc-rapport)

Ondersteuning voor mondiaal en nationaal klimaatbeleid
De rapporten van het IPCC hebben een belangrijke rol omdat het voor beleidsmakers bijzonder lastig is om zelf uit de enorme hoeveelheid wetenschappelijke literatuur de relevante hoofdboodschappen met hun (on)zekerheden af te leiden en ook te begrijpen hoe die inzichten wijzigen in de loop der tijd. En dat is wel nodig om het klimaatbeleid - zoals het Nederlandse Klimaatakkoord in wording - te kunnen onderbouwen. Aangezien de stroom wetenschappelijke publicaties alleen maar toeneemt, neemt het belang van een beoordeling door een representatieve groep experts eveneens verder toe.
PBL draagt al jaren bij met klimaatmodellen en –scenario’s...
Het PBL draagt al sinds de jaren 90 bij aan de wetenschappelijke rapporten van het IPCC, zo ook deze keer. Vooral het team onder leiding van Detlef van Vuuren, winnaar van de Huibregtsenprijs 2018, draagt al jaren bij door de ontwikkeling en toepassing van IMAGE, een 'integrated assessment model' dat door middel van scenario’s mondiale klimaatverandering in kaart brengt en beleidsopties verkent om klimaatverandering te beperken.
In het 1,5 gradenrapport is in sterke mate gebruik gemaakt van recente IMAGE-berekeningen waarin de wereld niet meer dan 1,5 graden opwarmt Deze berekeningen golden zowel als belangrijkste inbreng voor het default scenario als voor een alternatief scenario dat meer gebaseerd is op gedragsverandering.
…en schrijft mee aan IPCC-rapporten
Maar ook PBL’er Michel den Elzen leverde een belangrijke bijdrage aan het rapport. Als contributing author van hoofdstuk 4 schreef hij o.a. over de huidige reductievoorstellen binnen het eerdergenoemde klimaatverdrag (de zogenaamde Nationally Determined Contributions, NDCs). Deze tekst vormde de basis van het meest controversiële statement van de SPM:
Estimates of the global emissions outcome of current nationally stated mitigation ambitions as submitted under the Paris Agreement would lead to global greenhouse gas emissions in 2030 of 52–58 GtCO2eq yr-1 (medium confidence). Pathways reflecting these ambitions would not limit global warming to 1.5°C, even if supplemented by very challenging increases in the scale and ambition of emissions reductions after 2030 (high confidence).’
Of met andere woorden: er zijn snel vergaande wereldwijde emissiereducties nodig, die voorbij de huidige reductieambities gaan, om onder de 1,5 graden te blijven.
Sommige landen vonden dit buiten het mandaat van IPCC gaan omdat dit ‘policy prescriptive’ zou zijn. Dit is een belangrijke discussie bij IPCC-rapporten, omdat het doel van IPCC is om kennis in te brengen in het beleidsproces zonder daarbij ‘politiek’ te zijn.
Uiteindelijk is de tekst echter toch geaccepteerd, omdat duidelijk is dat deze ondersteund wordt door een grote hoeveelheid wetenschappelijke literatuur.
De wetenschap heeft het laatste woord
Het is wellicht voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen dat de tekst wordt geschreven door wetenschappers, terwijl de samenvatting door wetenschappers en landen samen wordt vastgesteld. Waarom wordt dit dan toch gedaan? De essentie is dat het rapport dient als gezamenlijke vaststelling van de feiten voor landen – zodat de onderhandelingen zich concentreren op verschillende interpretatie van de kennis, in plaats van op de kennis zelf. De landen mogen alleen suggesties doen voor verbetering zodat de beleidsmakers de SPM beter begrijpen en/of de beleidsimpact mogelijk groter is. Maar die verbeteringen mogen NIET in strijd zijn met het onderliggende rapport.
Als dat wel zo is, dan grijpen de aanwezige auteurs in. Zij hebben het laatste woord en dat is sinds 2011 ook duidelijk zwart op wit vastgelegd. Dit deden ze ook afgelopen week in de discussie over bovenstaande stelling. Uiteraard hebben landen politieke belangen, maar dit proces maakt dat de conclusies veel breder door beleidsmakers worden gedragen en de IPCC-rapporten een veel grotere politieke en ook maatschappelijke impact hebben dan ze zouden hebben zonder dit goedkeuringsproces. Het succes hiervan bleek onder meer in het verdrag van Parijs – dat in sterke mate is gebaseerd op het IPCC AR5-rapport. (http://www.pbl.nl/blogs/pbl-in-incheon-over-de-totstandkoming-van-het-ipcc-rapport)

Al die afkortingen en verwijzingen lijken mij te zeggen dat we emissies en persoonlijke vrijheden moeten beperken. Wellicht dat dat niet in het IPCC-rapport staat, maar dat stellen dan de auteurs op persoonlijke titel. Ja de zomer (en herfst!) van 2018 zijn opmerkelijk warm, maar dat maakt geen bewijs van klimaat(het gemiddelde weer over een 30-tal jaren)verandering! Het IPCC weet toch ook waar hun rapporten voor gebruikt worden? Als het zo duidelijk is waarom gaat het IPCC dan door? Blijkbaar is er iets onduidelijk?Of is het een beleidsinstrument geworden? Waarom is er niet een soortgelijk iets voor luchtvervuiling of de plastic soep?

woensdag 10 oktober 2018

Bal: Besluit Activiteiten Leefomgeving

Op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html vind je het Bal. Dat hele besluit vind ik maar raar... ik vind er geen bal aan....

Artikel 3.4 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het aanwezig hebben van een stookinstallatie met een nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Ik zou denken dat het voorhanden hebben van een stookinstallatie geen probleem is, pas als je gebruik maakt van een stookinstallatie zou ik denken dat er milieubelasting is. Trouwens als ik een auto voor de deur heb... is die automotor ook een stookinstallatie?

Artikel 3.7 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een natte koeltoren. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Ik zou denken dat het voorhanden hebben van een stookinstallatie of een koeltoren hetzelfde zou zijn. Maar bij een koeltoren gaat het om exploitatie en bij een stookinstallatie gaat het om het voor handen hebben.

Artikel 3.9 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het omzetten van elektrische energie in elektromagnetische stralingsenergie, als het elektrisch vermogen groter is dan 4 kW. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) Toch eens mijn wifi-modem bekijken want wellicht is dat omzetten een milieubelastende activiteit.

Artikel 3.11 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Ligt het aan mij, of zijn de milieubelastende activiteiten eigenlijk gewoon installaties?

Artikel 3.15 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het aanwezig hebben van een koelinstallatie met meer dan:
a. 10 kg kooldioxide;
b. 5 kg koolwaterstoffen; of
c. 10 kg ammoniak.
2. Onder de aanwijzing valt niet het aanwezig hebben van een koelinstallatie met:
a. een gefluoreerd broeikasgas als bedoeld in Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 (PbEU 2014, L 150); of
b. een gereguleerde stof als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (PbEU 2009, L 286). (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)

Het aanwezig hebben van een koelinstallatie met een bepaald koelmiddel is milieubelastend. Waarom zou een koelinstallatie met de ene stof wel een milieubelastend worden genoemd en met de andere niet? CFK's zijn toch juist wel milieubelastend?

Artikel 3.18 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het aanleggen van een bodemenergiesysteem; en
b. het gebruiken van een bodemenergiesysteem.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Opvallend dat het aanleggen van een bodemenergiesysteem is aangewezen als milieubelastend, want de aanleg van al die andere installaties is dat dus niet??

Artikel 3.21 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het opslaan van giftige, bijtende, brandbare of oxiderende gassen die tot vloeistof zijn verdicht van ADR-klasse 2 in een opslagtank met een inhoud van meer dan 150 l;
b. het opslaan van verstikkende gassen die tot vloeistof zijn verdicht van ADR-klasse 2 in een opslagtank met een inhoud van meer dan 300 l; en
c. het opslaan van tot vloeistof verdichte gassen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening, in een opslagtank met een inhoud van meer dan 150 l.  (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Het gaat dus niet om het aanleggen of voorhanden hebben van een gastank, maar om het opslaan van een bepaald gas in een bepaalde hoeveelheid.

Artikel 3.24 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 250 l of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 250 l, van:
a. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3;
b. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.1;
c. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.2;
d. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1;
e. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 8;
f. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 9 die het aquatisch milieu verontreinigen;
g. vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3; bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening;
h. oliën of vetten; of
i. pekel.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Het gaat dus niet om het aanleggen of voorhanden hebben van een opslagtank of verpakking, maar om het opslaan van een bepaalde stof in een bepaalde hoeveelheid.


Artikel 3.30 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.
2. Onder de aanwijzing valt niet het opslaan, herverpakken of bewerken van:
a. minder dan 200 kg in totaal van vuurwerk van categorie F1 en fop- en schertsvuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit;
b. minder dan 25 kg vuurwerk van categorie F2 en F3; of
c. vuurwerk dat door de krijgsmacht, de politie of de brandweer wordt gebruikt voor instructiedoeleinden.
3. Onder de aanwijzing valt ook niet het voor het vervoer van goederen, bedoeld in paragraaf 3.8.6, opslaan van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger.
4. Voor het bepalen van het gewicht wordt uitgegaan van het vuurwerk met omhulsel en verpakking, maar zonder de transportverpakking, bedoeld in de ADR. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Het gaat dus om het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en dergelijke, vanaf bepaalde hoeveelheden en klasses.

Artikel 3.33 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het opslaan van ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1.
2. Onder de aanwijzing valt niet:
a. een activiteit als bedoeld in paragraaf 3.11.4;
b. het opslaan van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, bedoeld in paragraaf 3.2.10; en
c. het voor het vervoer van goederen opslaan van stoffen, bedoeld in paragraaf 3.8.6, voor zover het gaat om ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1 voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) Het valt mij op dat herverpakken en bewerken van vuurwerk wel milieubelastend is, maar bij ontplofbare stoffen is dat niet? Vreemd...

Artikel 3.36 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het opslaan van meer dan:
a. 250.000 kg vaste minerale anorganische meststoffen van meststoffengroep 1.2 of 1.3 van PGS 7;
b. 50.000 kg vaste minerale anorganische meststoffen van meststoffengroep 2 van PGS 7; of
c. 50 kg vaste minerale anorganische meststoffen van meststoffengroep 3 of 4 van PGS 7. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus vaste mest is bij bepaalde hoeveelheden en meststoffengroep milieubelastend.

Artikel 3.39 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen de volgende activiteiten met bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen als die worden verricht voorafgaand aan de inzameling of afgifte van die afvalstoffen:
a. het opslaan van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen op een andere locatie dan de locatie van productie;
b. het opslaan van meer dan 45 m3 bedrijfsafvalstoffen op een andere locatie dan de locatie van productie;
c. het scheiden van de onder a of b bedoelde afvalstoffen op een andere locatie dan de locatie van productie;
d. het op de locatie van productie mengen van afvalstoffen met afvalstoffen die vallen onder een andere categorie van afvalstoffen als bedoeld in bijlage II, als het gescheiden houden en gescheiden afgeven gelet op de hoeveelheden en de manier van vrijkomen van deze afvalstoffen en de kosten van het gescheiden houden en gescheiden afgeven op grond van het Landelijk afvalbeheerplan kan worden gevergd;
e. het mengen van afvalstoffen met afvalstoffen die vallen onder een andere categorie van afvalstoffen als bedoeld in bijlage II op een andere locatie dan de locatie van productie;
f. het mengen van afvalstoffen met andere stoffen dan afvalstoffen; en
g. het verdichten van gevaarlijk afval.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Bijzondere lijst. Je zou verwachten dat in het kader van deregulering deze opsomming eenvoudiger had gemogen. Want is 50 ton gevaarlijk afval meer of minder dan 45 m3?

Artikel 3.41 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van afvalwater, bedoeld in categorie 6.11 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het exploiteren van een zelfstandige afvalwaterzuivering, anders dan een zuiveringtechnisch werk, voor het zuiveren van afvalwater dat niet afkomstig is van een vuilwaterriool; en
c. het anders dan in een zuiveringtechnisch werk zuiveren van afgegeven of ingezameld afvalwater dat niet afkomstig is van een vuilwaterriool. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus niet het voorhanden hebben van en ippc-installatie, maar het exploiteren ervan, maar wat is en zelfstandige afvalwaterzuivering? Als ze steeds vragen: 'mogen wij dit water zuiveren?' en niet zelfstandig zijn is het dan niet milieubelastend?

Artikel 3.44 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van het oppervlak van stoffen, voorwerpen of producten met organische oplosmiddelen, bedoeld in categorie 6.7 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Lekker duidelijke regelgeving...

Met de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd. Veel gemeenten vinden de regels voor ruimtelijke plannen nu ingewikkeld en onduidelijk. Door regels te vereenvoudigen en samen te voegen is het bijvoorbeeld straks makkelijker om bouwprojecten te starten en om vergunningaanvragen te beoordelen. (https://www.rivm.nl/Onderwerpen/O/Omgevingswet)

Dus artikel 3.44 zal momenteel nog moeilijker zijn geformuleerd?
En waar doelt het artikel eigenlijk op? Als ik met groene zeep mijn tuinmeubelset schoonmaak, is dat dan een milieubelastende activiteit?

Artikel 3.47 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het afvangen van CO2-stromen voor geologische opslag, bedoeld in categorie 6.9 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies; en
b. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het afvangen van CO2-stromen voor geologische opslag.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Lekker duidelijke regelgeving... die a en b had toch samengevoegd kunnen worden? Of is er later een verwijzing naar de twee verschillende soorten?

Artikel 3.50 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een Seveso-inrichting, als een gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn aanwezig is of mag zijn of kan ontstaan bij verlies van controle over de processen, in een hoeveelheid van ten minste de drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1, of deel 2, bij de Seveso-richtlijn, met inachtneming van de aantekeningen bij die bijlage. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Okee, dus de term inrichting wordt vervangen door milieubelastende activiteit en vervolgens wordt gesteld dat het exploiteren van een inrichting een milieubelastende activiteit is???

Artikel 3.54 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een ippc-installatie voor het stoken, bedoeld in categorie 1.1 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
De aanwijzing wat een milieubelastende activiteit is omvat ook andere activiteiten die al zijn aangewezen als milieubelastende activiteit? Wat is daar de meerwaarde van? Ik neem ook aan dat het stoken in een ippc-installatie een milieubelastende activiteit is zoals bedoeld in artikel 3.7?

Artikel 3.57 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een ippc-installatie voor het raffineren van aardolie en gas, bedoeld in categorie 1.2 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Okee, dus de term inrichting wordt vervangen door milieubelastende activiteit en vervolgens wordt gesteld dat het exploiteren van een ippc-installatie voor het raffineren van olie een milieubelastende activiteit is??? Het onderdeel heet ook nog eens: 'Raffinaderij'!?

Artikel 3.60 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van cokes, bedoeld in categorie 1.3 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Het gaat dus niet om het maken van cokes, maar om het exploiteren van een ippc-installatie ervoor?

Artikel 3.63 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen, bedoeld in categorie 1.4 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen;
c. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het briketteren of walsen van steenkool of bruinkool; en
d. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van steenkoolproducten of vaste rookvrije brandstof.
2. De aanwijzing omvat ook milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Geen idee wat dit is, maakt dit exploitatie van mijn barbecue een milieubelastende activiteit?

Artikel 3.66 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het roosten of sinteren van ertsen, bedoeld in categorie 2.1 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van ijzer of staal, bedoeld in categorie 2.2 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
c. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van ijzer of staal;
d. het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwerken van ferrometalen door warmwalsen, smeden met hamers of het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal, bedoeld in categorie 2.3 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
e. het exploiteren van een ippc-installatie voor het smelten of gieten van ferrometalen, bedoeld in categorie 2.4 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
f. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het smelten of gieten van ferrometalen; en
g. het exploiteren van een ippc-installatie voor het winnen van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen, het smelten, met inbegrip van het legeren, en het gieten van non-ferrometalen, bedoeld in categorie 2.5 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Volgens mij is het exploiteren van een ippc-installatie milieubelastend.

Artikel 3.69 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van cement, cementklinkers, ongebluste kalk en magnesiumoxide, bedoeld in categorie 3.1 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van cement, cementklinkers, ongebluste kalk en magnesiumoxide;
c. het exploiteren van een ippc-installatie voor het winnen van asbest of het maken van asbestproducten, bedoeld in categorie 3.2 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
d. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van glas, met inbegrip van het maken van glasvezels, bedoeld in categorie 3.3 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
e. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van glas, met inbegrip van het maken van glasvezels;
f. het exploiteren van een ippc-installatie voor het smelten van minerale stoffen, en het maken van mineraalvezels, glazuren of emailles, bedoeld in categorie 3.4 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
g. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het smelten van minerale stoffen, en het maken van mineraalvezels, glazuren of emailles; en
h. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van koolstof of elektrografiet door verbranding of grafitisering, bedoeld in categorie 6.8 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dit zal denk ik gaan om grote fabrieken. Arikel 3.69 lid 1 sub c gaat over asbest!? Ik dacht dat asbest niet meer gewonnen of gemaakt mocht worden. Blijkbaar staat de Nederlandse wetgeving dat nog steeds toe? Vreemd...

Artikel 3.72 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van organisch-chemische producten, bedoeld in categorie 4.1 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van anorganisch-chemische producten, bedoeld in categorie 4.2 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
c. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van fosfaathoudende, stikstofhoudende of kaliumhoudende meststoffen, bedoeld in categorie 4.3 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
d. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van producten voor gewasbescherming of van biociden, bedoeld in categorie 4.4 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
e. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van farmaceutische producten, bedoeld in categorie 4.5 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies; en
f. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van explosieven, bedoeld in categorie 4.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dit zal denk ik ook gaan om grote fabrieken.

Artikel 3.75 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van papierstof, papierpulp, papier, karton, of oriented strand board, spaanplaat of vezelplaat van hout, bedoeld in categorie 6.1 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies; en
b. het exploiteren van een ippc-installatie voor het voorbehandelen of het verven van textielvezels of textiel, bedoeld in categorie 6.2 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dit zal denk ik ook gaan om grote fabrieken.

Artikel 3.78 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of nuttig toepassen van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.1 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of nuttig toepassen van ongevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.3 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
c. het exploiteren van een ippc-installatie voor het tijdelijk opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.5 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies; en
d. het exploiteren van een ippc-installatie voor het ondergronds opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Hoe wijkt dit af van artikel 3.39? Ik mis categorie 5.2??

Artikel 3.81 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een ippc-installatie voor de destructie of het verwerken van kadavers of dierlijk afval, bedoeld in categorie 6.5 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Wat zouden andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen kunnen zijn? Het gaat dus niet om milieubelastende activiteiten op dezelfde locatie, maar ook nog om een functioneel ondersteunende rol?

Artikel 3.84 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het storten van afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.4 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het storten van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op een stortplaats; en
c. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het storten of verzamelen van winningsafvalstoffen in een winningsafvalvoorziening.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) Is dit nog een afvalartikel? Hadden ze de afvalactiviteiten niet bij elkaar kunnen zetten?

Artikel 3.87 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of het nuttig toepassen van afvalstoffen in een afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie, bedoeld in categorie 5.2 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) Is dit nog een afvalartikel? Hadden ze de afvalactiviteiten niet bij elkaar kunnen zetten?

Artikel 3.90 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het behandelen van meer dan 25.000 m3 dierlijke meststoffen per jaar op een andere locatie dan de locatie van productie.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Is de ene milieubelastende installatie voor het behandelen van meststoffen niet, maar een andere milieubelastende installatie wel een milieubelastende activiteit? Waarom?

Artikel 3.93 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het bewerken van drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening.  (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Het bewerken van drinkwater is niet echt iets waar ik me iets bij kan voorstellen. Zou dat zoiets zin als water oppompen en filteren en het in een drinkwaterleiding pompen?

Artikel 3.97 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het regelen van aardgasdruk en het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas in een gasdrukregelstation of gasdrukmeetstation:
a. met een ontwerpcapaciteit van ten minste 10 Nm3/u en een werkdruk aan de inlaatzijde van ten minste 1.600 kPa; of
b. met een ontwerpcapaciteit van ten minste 650 Nm3/u en een werkdruk aan de inlaatzijde van ten minste 10 kPa.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Waarom zou het regelen van aardgasdruk lager dan 1.600 kPa of minder dan 10 Nm3/u minder milieubelastend zijn?

Artikel 3.101 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een buisleiding voor:
a. aardgas, met een uitwendige diameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa;
b. andere brandbare stoffen dan aardgas, met een uitwendige diameter van ten minste 70 mm of een binnendiameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa;
c. giftige stoffen; of
d. kooldioxide, zuurstof of stikstof, met een uitwendige diameter van ten minste 70 mm of een binnendiameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa.
2. De aanwijzing omvat ook de voorzieningen die bij de buisleiding horen, met uitzondering van een verpompingsstation of compressorstation waarop paragraaf 3.3.1 van toepassing is.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Hoe exploiteer je een buisleiding?  Welke voorzieningen horen bi de buisleiding? Is het meten of regelen van de aardgasdruk niet een voorziening die bij de buisleiding hoort? Waarom zou een leiding voor kooldioxide, zuurstof of stikstof milieubelastend zijn? Die gassen zitten toch ook in de lucht?

Artikel 3.103 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van het oppervlak van metalen of kunststoffen door een elektrolytisch of chemisch procedé, bedoeld in categorie 2.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies, als het oppervlak van metalen wordt behandeld;
b. het verwerken van metalen door smelten, legeren, gieten, walsen, trekken, klinken of smeden met hamers;
c. het op metaal aanbrengen van anorganische deklagen, conversielagen of deklagen van gesmolten metaal;
d. het behandelen van het oppervlak van metalen door een elektrolytisch of chemisch procedé;
e. het harden en gloeien van metalen en het diffunderen van stoffen in het metaaloppervlak; en
f. het maken van producten van metaal.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Waarom zijn deze metaalactiviteiten niet bi artikel 3.66 vermeld? Waarom moet dat zo verspreid door het Bal worden? Het maken van producten van metaal? Zou dat zijn als ik een meccano-set in elkaar schroef? Valt reparatie ook onder het maken van prodcten?

Artikel 3.105 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.103, voor zover het gaat om:
a. het smelten, met inbegrip van het legeren, of het gieten van non-ferrometalen, anders dan:
1°. aluminium en legeringen van aluminium met lood, zink, tin, koper, nikkel, ten hoogste 19% silicium, ten hoogste 1% mangaan, ten hoogste 5,5% magnesium, ten hoogste 1,5% ijzer, ten hoogste 1% titanium of ten hoogste 1% chroom;
2°. koper en legeringen van koper met lood, zink, tin, aluminium, nikkel, ten hoogste 5% silicium, ten hoogste 13% mangaan, ten hoogste 6% ijzer of ten hoogste 0,1% fosfor;
3°. lood, zink, tin en legeringen van deze metalen met nikkel; of
4°. goud, zilver, platina en legeringen met ten minste 30% van deze metalen tot ten hoogste 500 kg/jaar;
...
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Wacht even, er is vergunningplicht bij deze metaalactiviteiten afhankelik van de samenstelling? Wat als er zoveel % meer of minder inzit? Is er dan geen vergunningplicht? Of als e meer dan 500 kg per jaar goud, zilver, platina en legeringen ervan maakt? Is er dan ook geen verguningplicht?

Artikel 3.111 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van keramische producten door verhitting, bedoeld in categorie 3.5 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het maken van producten van glas, met een oven met een individuele nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan 130 kW;
c. het maken van keramische producten door verhitting, met een oven met een individuele nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan 130 kW;
d. het maken van asfalt of asfaltproducten;
e. het winnen van steen, mergel, zand, grind of kalk;
f. het breken, malen, zeven en drogen van mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan;
g. het maken van kalkzandsteen of cellenbeton; en
h. het maken van betonmortel of producten van betonmortel.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Waarom zijn het maken van keramische producten niet bij elkaar gezet? Waarom is bij steen, net zoals bij mergel, zand, grind of kalk het winnen milieubelastend, terwijl het breken, malen en drogen dat niet is? Waarom is het maken van producten van beonmortel wel een milieubelastende activiteit, maar het maken van producten van cellenbeton niet?

Artikel 3.118 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het maken van elastomeren, verf, lak, drukinkt, lijm, waspoeder of enzymen;
b. het vullen van spuitbussen met drijfgassen;
c. het maken van vloeibare biobrandstof;
d. het maken van vloeibare gassen uit de buitenlucht; en
e. het maken van schoonmaakmiddelen of cosmetica.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met e, functioneel ondersteunen.
3. Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, als deze alleen worden verricht:
a. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis;
b. voor educatieve doelen; of
c. bij een laboratorium.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus als ik een bedrijf begin voor het maken schoonmaakmiddelen of iets dergelijks kan ik dat het beste in een woning of laboratorium doen, want dan is het niet milieubelastend. Het lijkt mij vreemd. Volgens mij zou niet de locatie, maar de aard en omvang bepalend moeten zijn of iets milieubelastend is.

Artikel 3.122 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het looien van huiden, bedoeld in categorie 6.3 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het exploiteren van een ippc-installatie voor het conserveren van hout en houtproducten met chemische stoffen, bedoeld in categorie 6.10 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
c. het maken van papierstof, papierpulp, papier of karton;
d. het ontharen en looien van huiden;
e. het conserveren van hout of houtproducten met chemische stoffen;
f. het coaten van planten of delen van planten; en
g. het maken van producten van papier, karton, hout, textiel of leer.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met g, functioneel ondersteunen.
3. Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder c tot en met g, als deze alleen worden verricht:
a. tijdens het verrichten van een bouwactiviteit of sloopactiviteit of het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een weg;
b. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis;
c. voor educatieve doelen;
d. als onderdeel van bosbouw of natuurbeheer; of
e. tijdens het maken, onderhouden, repareren en behandelen van de scheepshuid van schepen, bedoeld in paragraaf 3.4.11.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Het conserveren van hout of houtproducten zonder chemische stoffen of als ik dat aan huis doe, dan is het dus niet milieubelastend?

Artikel 3.128 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het slachten, bewerken of verwerken van dierlijke of plantaardige grondstoffen voor het maken van levensmiddelen of voeder of het bewerken en verwerken van alleen melk, bedoeld in categorie 6.4 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het slachten van meer dan 10.000 kg levend gewicht aan dieren per week;
c. het maken en bewerken van dierlijke of plantaardige oliën of vetten;
d. het maken en bewerken van voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren; en
e. het met een stookinstallatie met een individuele nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan 130 kW maken van:
1°. zetmeel of suiker;
2°. vismeel of visolie; of
3°. levensmiddelen of voeder.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus het slachten van minder dan 10.000 kg/week is geen milieubelastende activiteit?
Zou het bewerken van olie en vet voor biobrandstof ook vallen onder artikel 3.118?
Wat als iemand zet- of vismeel maakt met meerdere stookinstallaties van elk minder dan 130kW?

Artikel 3.134 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van het oppervlak van metalen of kunststoffen door een elektrolytisch of chemisch procedé, bedoeld in categorie 2.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies, als het oppervlak van kunststoffen wordt behandeld;
b. het blazen, expanderen en schuimen van kunststof met een blaasmiddel anders dan lucht, kooldioxide of stikstof;
c. het verwerken van elastomeren;
d. het verwerken van polyesterhars, waarbij meer dan 1 kg organisch peroxide aanwezig is; en
e. het maken van producten van kunststof.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met e, functioneel ondersteunen.
3. Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder b tot en met e, als deze alleen worden verricht:
a. tijdens het verrichten van een bouwactiviteit of sloopactiviteit of het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een weg;
b. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis;
c. voor educatieve doelen; of
d. tijdens het maken, onderhouden, repareren en behandelen van de scheepshuid van schepen, bedoeld in paragraaf 3.4.11.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Elastomeren maken valt onder artikel 3.118 en het verwerken valt onder 3.134.  Waarom zo verspreid in dit besluit?  Wat als je polyesterhars maakt en er is meer dan 1 kg peroxide aanwezig in het gebouw? Dan is het milieubelastend? Het maken van kunststofproducten aan huis is niet milieubelastend? De uitzondering met schepen had ik niet eerder gezien, dus die uitzondering is er bij metaalbewerking niet?

Artikel 3.140 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het bedrukken van materialen met zeefdruk, vellenoffset, rotatieoffset, illustratiediepdruk of flexografie.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat bedrukken functioneel ondersteunen.
3. Onder de aanwijzing valt niet het bedrukken van materialen met zeefdruk, vellenoffset, rotatieoffset, illustratiediepdruk of flexografie alleen:
a. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis; of
b. voor educatieve doelen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Waarom is zeefdruk en flexografie wel een milieubelastende activiteit in een bedrijfsgebouw, maar niet in een huishouden? Of iets nu in een garage aan huis of een losse garage wordt gedaan maakt toch niet uit?

Artikel 3.144 (aanwijzing milieubelastende activiteiten) 
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het maken van schepen;
b. het onderhouden, repareren en schoonmaken van schepen als dat geheel of gedeeltelijk op de wal gebeurt; en
c. het behandelen van de scheepshuid van schepen om te voorkomen dat organismen zich onder het wateroppervlak daaraan vasthechten.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat maken, onderhouden, repareren, schoonmaken of behandelen functioneel ondersteunen.
3. Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met c, als deze alleen worden verricht bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Wie maakt schepen aan huis? En als ik een schip op de wal ga poetsen, vegen of stofzuigen? Is dat anders dan bij een auto?

Artikel 3.148 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het maken van materialen, eindproducten of halffabrikaten met:
a. een stookinstallatie met een nominaal vermogen van meer dan
400 kW;
b. een koelinstallatie met meer dan 300 kg koudemiddel; of
c. een oplosmiddeleninstallatie.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat maken functioneel ondersteunen.
3. Onder de aanwijzing valt niet een activiteit die is aangewezen in paragraaf 3.4.4 tot en met 3.4.11.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Het maken van materialen, eindproducten of halffabrikaten?? Dat is toch altijd?Als je iets maakt met een stook-, koel- of oplosmiddeleninstallatie ben je milieubelastend? Waarom zou de milieubelasting van een koelsysteem van 250 kg koudemiddel minder erg zijn? 

Artikel 3.152 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het demonteren van ingezamelde of afgegeven autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Had ik al gezegd dat afvalactiviteiten verspreid door het besluit lijkt te staan?

Artikel 3.156 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het voorbereiden voor hergebruik van ingezamelde of afgegeven afvalstoffen.
...
Artikel 3.159 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het voorbehandelen van ingezameld of afgegeven rubberafval of kunststofafval voor verdere recycling. 
...
Artikel 3.163 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het voorbehandelen van ingezameld of afgegeven metaalafval voor verdere recycling.
...
Artikel 3.167 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het voorbehandelen van ingezameld of afgegeven papierafval, kartonafval, textielafval, glasafval, puinafval of houtafval, voor verdere recycling.
...
Artikel 3.170 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het bieden van gelegenheid aan particuliere huishoudens om grove huishoudelijke afvalstoffen af te geven op een daarvoor ingerichte locatie.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Wat als de locatie niet daarvoor is ingericht? Is bij die andere activiteiten de locatie niet ingericht?

Artikel 3.173 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een zuiveringtechnisch werk.
...
Artikel 3.178 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het verbranden van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.
...
Artikel 3.182 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.
...
Artikel 3.184 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen  het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Verbranden, op de bodem brengen of verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is milieubelastend. Logisch...

Artikel 3.200 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het houden van pluimvee of varkens, bedoeld in categorie 6.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies; en
b. het houden van landbouwhuisdieren.
2. Onder de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, onder b, valt niet het houden van ten hoogste:
a. 10 stuks rundvee die als landbouwhuisdieren worden gehouden;
b. 15 varkens die als landbouwhuisdieren worden gehouden;
c. 350 kippen die als landbouwhuisdieren worden gehouden; en
d. 25 overige landbouwhuisdieren, met uitzondering van pelsdieren.
3. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, functioneel ondersteunen.
4. Onder de aanwijzing valt niet het houden van landbouwhuisdieren alleen:
a. voor natuurbeheer of beheer van de openbare ruimte;
b. voor educatieve doeleinden; of
c. bij onderzoeksinstellingen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus houden als landbouwhuisdier is milieubelastend?

Artikel 3.205 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het telen van gewassen in kassen. 
...
Artikel 3.208 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het telen van gewassen in de openlucht; en
b. het behandelen van gewassen direct voor of na de teelt.
...
Artikel 3.211 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het telen van gewassen in een gebouw, anders dan een kas.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Waarom worden deze activiteiten zo verspreid over verschillende artikelen?

Artikel 3.215 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor agrarisch loonwerk:
a. opslaan van stoffen op een andere locatie dan de locatie van dat loonwerk; en
b. onderhouden, repareren en schoonmaken van voertuigen of werktuigen op een andere locatie dan de locatie van dat loonwerk.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Wat is agrarisch loonwerk? Is een koe of een zakaardappelen agrarisch loon?
Als je onderhoud, reparatie of schoonmaak op de plek van het loonwerk uitvoert is het dan niet milieubelastend?

Artikel 3.218 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor derden of voor verhuur onderhouden en repareren van werktuigen of apparatuur voor agrarische activiteiten. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Voor eigen gebruik onderhouden/repareren van werktuigen voor agrarische activiteiten of werktuigen die voor niet-agrarische activiteiten is dus geen milieubelastende activiteit?

Artikel 3.221 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het kweken van consumptievis;
b. het kweken van ongewervelde waterdieren; en
c. het telen van waterplanten.
...
3. Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste
lid, onder a tot en met c, als die alleen worden verricht:
a. in een oppervlaktewaterlichaam;
b. voor educatieve doelen;
c. bij onderzoeksinstellingen;
d. voor sportdoeleinden of recreatiedoeleinden; of
e. bij detailhandel.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Waarom staat dit niet bij het houden van dieren of telen van gewassen? Welke sport of recreatie is er voor het kweken van vis of waterdieren of -planten?

Artikel 3.225 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het behandelen van dierlijke meststoffen en het vergisten van plantaardig materiaal.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Waarom staat dit niet bij het houden van dieren?

Artikel 3.229 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor bouwwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden of installatiewerkzaamheden:
a. opslaan van stoffen op een andere locatie dan de locatie van die werkzaamheden; en
b. onderhouden, repareren en schoonmaken van voertuigen of werktuigen op een andere locatie dan de locatie van die werkzaamheden.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus als je bij je opslag maar bouw-/of onderhoudswerkzaamheden

Artikel 3.232 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het chemisch reinigen van textiel.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Is chemisch reinigen met wasmiddel? Dus worden de wasserette's bedoeld? En als ik dat thuis doe?

Artikel 3.235 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een rekencentrum of datacentrum waar ondersteuning wordt gegeven voor dataverkeer of dataopslag.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Op school is een rekencentrum? En mijn computer heeft een datacentrum? Wat zouden ze bedoelen?

Artikel 3.239 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een crematorium. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)

Artikel 3.242 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het verrichten in een of meer laboratoria van:
a. wetenschappelijk onderzoek;
b. praktica voor middelbaar en hoger onderwijs;
c. medisch onderzoek;
d. productontwikkeling; of
e. fysische, chemische of biologische analyses.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus een laboratorium voor analyses? Dat is toch juist een laboratorium? Is dat een pleonasme of tautologie?

Artikel 3.246 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Waar zouden die organismen gebruikt worden?

Artikel 3.250 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor onderhoud van de openbare ruimte:
a. opslaan van stoffen op een andere locatie dan die openbare ruimte;
en
b. onderhouden, repareren en schoonmaken van voertuigen of werktuigen op een andere locatie dan die openbare ruimte.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus onderhoud/schoonmaken in de openbare ruimte is niet milieubelastend, maar als het op privé-terrein is wel milieubelastend?

Artikel 3.253 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor derden of voor verhuur onderhouden en repareren van werktuigen met een verbrandingsmotor.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dit is toch hetzelfde als 3.218? Wat maakt het uit waar ze worden gebruikt? Ik zie ook geen uitzondering voor agrarische activiteiten?

Artikel 3.256 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een instelling voor het verlenen van medisch specialistische zorg.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus algemene medische zorg is niet milieubelastend, maar specialistische zorg wel?

Artikel 3.259 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het oefenen van brandbestrijdingstechnieken.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Iedereen oefent toch weleens het blussen van branden?

Artikel 3.263 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een tandartspraktijk.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Is bij dat exploiteren de verhuurder of de holding of de receptioniste of tandarts degene die verantwoordelijk is?

Artikel 3.265 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor hulpverlening aan gestrande automobilisten:
a. opslaan van stoffen; en
b. onderhouden, repareren en schoonmaken van voertuigen of werktuigen. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Dus de ANWB is ook een milieubelastende activiteit?

Artikel 3.268 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het voor handelsdoeleinden of voor vervoer opslaan van chemicaliën of brandstoffen in opslagtanks. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Zou dat vervoer niet voorde handel zijn?

Artikel 3.272 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het bieden van gelegenheid voor het tanken van vaartuigen. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Dus tanken van voer-en vliegtuigen dan?

Artikel 3.276 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het voor derden onderhouden, repareren, schoonmaken en ombouwen van motorvoertuigen; en
b. het bieden van gelegenheid voor het schoonmaken van motorvoertuigen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Ik krijg een beetje een deja-vu gevoel...Maar wat als iemand voor derden een motorvoertuig ombouwt voor agrarische activiteiten, nadat die op straat ergens was gestrand?

Artikel 3.280 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het reviseren van verbrandingsmotoren of gasturbines. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Maar reparatie en onderhoud dan?

Artikel 3.285 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor het vervoer van stoffen of goederen:
a. opslaan van stoffen of goederen; en
b. onderhouden, repareren en schoonmaken van motorvoertuigen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Is dit niet hetzelfde als artikel 3.268, maar dan ruimer? Wat me wel opvalt is dat de kop luidt: "§ 3.8.6 Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal " Maar dat herken ik niet in het artikel.

Artikel 3.289 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het onderhouden, repareren en schoonmaken van bussen of spoorvoertuigen; en
b. het bieden van gelegenheid voor het tanken van spoorvoertuigen. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Waarom staat dit niet bij artikel 3.285 over onderhouden, repareren en schoonmaken van motorvoertuigen of bij Artikel 3.272 over tankenvanvaartuigen?

Artikel 3.292 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het onderhouden, repareren en schoonmaken van vliegtuigen; en
b. het bieden van gelegenheid voor het tanken van vliegtuigen. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Dit lijkt mij de aanvulling op artikel 3.280, toch?

Artikel 3.296 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het bieden van gelegenheid voor het tanken van voertuigen.  
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Waarom kan het tanken niet gewoon bij elkaar staan?

Artikel 3.300 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het inwendig reinigen van opslagtanks of verpakkingen waarin gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, zijn opgeslagen op een andere locatie dan de locatie waarop de opslagtanks stonden, of de verpakkingen zijn gebruikt; en
b. het inwendig reinigen van voertuigen, opleggers, aanhangers, tankcontainers of bulkcontainers waarin gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, zijn vervoerd. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Leuk zo'n zoekplaatje...

Artikel 3.304 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een terrein of gebouw voor het sporten of recreëren met voertuigen met een verbrandingsmotor. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
De paragraaf heet " 3.9.1 Autosport en motorsport, zoals crossterrein, racebaan of kartbaan " en het is fijn dat ze in de titel wat voorbeelden hebben staan. Zou het crossen op de baan of het organiseren van crosswedstrijden de milieubelasting veroorzaken?

Artikel 3.308 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een jachthaven waar pleziervaartuigen afmeren.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Zouden er havens bestaan met een bordje 'pleziervaartuigen verboden'?

Artikel 3.311 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een schietbaan waar met vuurwapens wordt geschoten.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Wat zou een schietbaan zijn waar niet wordt geschoten met vuurwapens? Of schieten met kruisboog of katapult? Het traditioneel schieten door schutterijen of schuttersgilden valt er overigens niet onder?

Artikel 3.314 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een sneeuwbaan of ijsbaan, als daarbij een koelinstallatie wordt gebruikt.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Als elk kantoor al een airco heeft, dan zal zo'n sneeuw/ijsbaan dat ook hebben. Een ijsbaan zonder koeling is niet milieubelastend?

Artikel 3.317 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een openbaar zwembad. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus maak een zwembad niet openbaar en het is niet meer milieubelastend?

Artikel 3.320 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk voor:
a. het opsporen of winnen van delfstoffen;
b. het opsporen of winnen van aardwarmte; of
c. het opslaan van stoffen.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Je zou denken dat mijnbouw al redelijk duidelijk is.

AFDELING 3.11 DEFENSIE
§ 3.11.1 Militaire zeehaven
Artikel 3.323 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een militaire zeehaven, met inbegrip van het terrein, bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.
...
Artikel 3.326 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een militaire luchthaven, met inbegrip van het terrein, bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.
...
Artikel 3.329 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een militaire kazerne, met inbegrip van het terrein, bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.
...
Artikel 3.331 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen van ADR-klasse 1, met inbegrip van het exploiteren van het terrein, bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waar die stoffen en voorwerpen worden opgeslagen of bewerkt, door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.
...
Artikel 3.334 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het gebruik van ontplofbare stoffen of voorwerpen, die behoren tot ADR-klasse 1, met inbegrip van het exploiteren van het terrein, bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waar die
stoffen of voorwerpen worden gebruikt, door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.
...
Artikel 3.337 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het houden van militaire oefeningen, met inbegrip van het exploiteren van het terrein, bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waar die oefeningen worden gehouden door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus als IS een basis zou hebben in Nederland met munitiedepot is het geen milieubelastende activiteit? Wat is het verschil tussen 3.331 en 3.334? Het ene is opslaan en bewerken en bij het andere ontploft het.... Opvallend dat na exploiteren van een militaire zeehaven,luchthaven en kazerne het niet gaat om het exploiteren van een militair oefenterrein,maar het houden van oefeningen. Onlangs was weer zo'n oefening boven Brabant en de Veluwe met laagvliegende Apache-helicopters die dan stroomdraden raken. Dat is inderdaad milieubelastend.

Ik vind het een mengelmoes aan activiteiten. Is het op paragraafniveau beter?

AFDELING 3.2 ACTIVITEITEN DIE BEDRIJFSTAKKEN OVERSTIJGEN
§ 3.2.1 Stookinstallatie
§ 3.2.2 Natte koeltoren
§ 3.2.3 Zendmasten
§ 3.2.4 Windturbine
§ 3.2.5 Koelinstallatie met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak
§ 3.2.6 Bodemenergiesysteem
§ 3.2.7 Opslagtank voor gassen
§ 3.2.8 Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen
§ 3.2.9 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
§ 3.2.10 Opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
§ 3.2.11 Opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
§ 3.2.12 Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen
§ 3.2.13 Opslaan, mengen, scheiden en verdichten van bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand aan inzameling of afgifte
§ 3.2.14 [Gereserveerd]
§ 3.2.15 [Gereserveerd]
§ 3.2.16 [Gereserveerd]
§ 3.2.17 Zelfstandige afvalwaterzuivering
§ 3.2.18 Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen ippc
§ 3.2.19 Afvangen kooldioxide voor ondergrondse opslag
§ 3.2.20 Op of in de bodem brengen van meststoffen, het vernietigen van zode van gras en het op of in de bodem brengen hiervan
[Gereserveerd]
§ 3.2.21 Graven in bodem met een kwaliteit onder interventiewaarde bodemkwaliteit
[Gereserveerd]
§ 3.2.22 Graven in bodem met een kwaliteit boven interventiewaarde bodemkwaliteit
[Gereserveerd]
§ 3.2.23 Bodemsanering
[Gereserveerd]
§ 3.2.24 Opslaan van grond en baggerspecie
[Gereserveerd]
§ 3.2.27 Toepassen van mijnsteen en met grond en baggerspecie vermengde mijnsteen in de voormalige mijnbouwgebieden in de provincie Limburg
[Gereserveerd]
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Is het gebruik van grond en baggerspecie in Limburg een brancheoverstijgende activiteit?

AFDELING 3.3 COMPLEXE BEDRIJVEN
§ 3.3.1 Seveso-inrichting
§ 3.3.2 Grootschalige energieopwekking
§ 3.3.3 Raffinaderij
§ 3.3.4 Maken van cokes
§ 3.3.5 Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen
§ 3.3.6 Basismetaal
§ 3.3.7 Complexe minerale industrie
§ 3.3.8 Basischemie
§ 3.3.9 Complexe papierindustrie, houtindustrie, en textielindustrie
§ 3.3.10 Afvalbeheer ippc-installaties
§ 3.3.11 Kadavers of dierlijk afval
§ 3.3.12 Stortplaats of winningsafvalvoorziening
§ 3.3.13 Verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie
§ 3.3.14 Grootschalige mestverwerking
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Als ik dit zo zie vind ik de namen erg divers. Het begrip inrichting wordt afgeschaft las ik ergens, maar hier zie ik het weer staan.

AFDELING 3.4 NUTSSECTOR EN INDUSTRIE
§ 3.4.1 Drinkwaterbedrijf
§ 3.4.2 Gasdrukregelstation of gasdrukmeetstation
§ 3.4.3 Buisleiding met gevaarlijke stoffen
§ 3.4.4 Metaalproductenindustrie
§ 3.4.5 Minerale producten industrie
§ 3.4.6 Chemische producten industrie
§ 3.4.7 Papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie
§ 3.4.8 Voedingsmiddelenindustrie
§ 3.4.9 Rubberindustrie en kunststofindustrie
§ 3.4.10 Grafische industrie
§ 3.4.11 Scheepswerven
§ 3.4.12 Andere industrie
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Wat is industrie? Dat is iets maken? Maakt niet uit wat, want laatste categorie is 'andere industrie'?

AFDELING 3.5 AFVALBEHEER
§ 3.5.1 Autodemontagebedrijf en tweewielerdemontagebedrijf  
§ 3.5.2 Kringloopbedrijf en bedrijf voor reparatie van gebruikte producten 
§ 3.5.3 Rubberrecyclingbedrijf en kunststofrecyclingbedrijf 
§ 3.5.4 Metaalrecyclingbedrijf 
§ 3.5.5 Recyclingbedrijven voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin
§ 3.5.6 Milieustraat
§ 3.5.7 Zuiveringtechnisch werk 
§ 3.5.8 Verbranden van afvalstoffen anders dan in een ippc-installatie
§ 3.5.9 Op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen 
§ 3.5.10 Grondbank en grondreinigingsbedrijf
[Gereserveerd]
§ 3.5.11 Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Een opsomming zoals dit geeft mij geen gestructureerde indruk.

AFDELING 3.6 AGRARISCHE SECTOR
§ 3.6.1 Veehouderij
§ 3.6.2 Glastuinbouwbedrijf
§ 3.6.3 Telen van gewassen in de openlucht
§ 3.6.4 Telen van gewassen in een gebouw
§ 3.6.5 Agrarisch loonwerkbedrijf
§ 3.6.6 Landbouwmechanisatiebedrijf
§ 3.6.7 Bedrijf voor telen en kweken van waterplanten of waterdieren
§ 3.6.8 Bedrijf voor mestbehandeling
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Een opsomming zoals dit geeft mij opnieuw geen gestructureerde indruk. Waarom is het niet veehouderij, akkerbouw en tuinbouw? Of houden van vee en telen van gewassen? Vallen waterdieren niet onder vee?

AFDELING 3.7 DIENSTVERLENING, ONDERWIJS EN ZORG
§ 3.7.1 Bouwbedrijf, installatiebedrijf, grondbouwbedrijf, wegbouwbedrijf, waterbouwbedrijf en schildersbedrijf
§ 3.7.2 Chemische wasserij
§ 3.7.3 Datacentrum 
§ 3.7.4 Crematorium 
§ 3.7.5 Laboratorium 
§ 3.7.6 Ingeperkt gebruik genetisch gemodificeerde organismen 
§ 3.7.7 Onderhoud van de openbare ruimte
§ 3.7.8 Repareren en verhuren van gemotoriseerde werktuigen
§ 3.7.9 Ziekenhuis 
§ 3.7.10 Voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken 
§ 3.7.11 Tandartspraktijk 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Ook deze opsomming geeft mij geen gestructureerde indruk. Waarom is 3.7.1 zo'n opsomming?

AFDELING 3.8 TRANSPORT, LOGISTIEK EN ONDERSTEUNING DAARVAN
§ 3.8.1 Autobergingsbedrijf en pechhulp
§ 3.8.2 Brandstoffenhandel en tankopslagbedrijf 
§ 3.8.3 Bunkerstations en andere tankplaatsen voor schepen 
§ 3.8.4 Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat, carrosseriebouw 
§ 3.8.5 Motorrevisiebedrijf 
§ 3.8.6 Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal 
§ 3.8.7 Onderhoudswerkplaats voor bus, trein, tram of metro 
§ 3.8.8 Onderhoudswerkplaats voor vliegtuigen 
§ 3.8.9 Spoorwegemplacementen
[Gereserveerd]
§ 3.8.10 Tankstation 
§ 3.8.11 Reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Als ik deze lijst ziet krijg ik het idee dat het gaat om bedrijven en niet om activiteiten...

AFDELING 3.9 SPORT EN RECREATIE
§ 3.9.1 Autosport en motorsport, zoals crossterrein, racebaan of kartbaan
§ 3.9.2 Jachthaven
§ 3.9.3 Schietbaan
§ 3.9.4 Sneeuwbaan en ijsbaan
§ 3.9.5 Zwembad
AFDELING 3.10 MIJNBOUW
§ 3.10.1 Mijnbouw
AFDELING 3.11 DEFENSIE
§ 3.11.1 Militaire zeehaven
§ 3.11.2 Militaire luchthaven
§ 3.11.3 Militaire kazerne
§ 3.11.4 Opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten
§ 3.11.5 Het gebruik van ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten
§ 3.11.6 Militaire oefeningen op militaire objecten en terreinen
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Als ik deze lijst ziet blijft het idee dat het gaat om bedrijven en niet om activiteiten...Is opslag van explosieven niet altijd bijeen kazerne? Of een militaire schietbaan?

Het wordt mij nog niet duidelijk...

§ 3.4.8 Voedingsmiddelenindustrie gaat volgens artikel 3.128 over o.a. het met een stookinstallatie met een individuele nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan 130 kW maken van levensmiddelen.  Artikel 3.130 wijst vergunningplichtige gevallen alleen vanwege mer-beoordeling aan. Daarbij wordt gewezen op het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het brouwen van bier of het mouten.

Dus begrijp ik het goed dat bij bierbrouwen er afhankelijk van het vermogen van een stookinstallatie sprake is van een milieubelastende activiteit? Of is artikel 3.130 op zichzelf?

Ik weet het niet...

maandag 24 september 2018

onbedoelde neveneffecten

Op https://www.youtube.com/watch?v=eLdmvZbXzo4 staat een filmpje over onbedoelde gevolgen van beleidskeuze:

10 Fascinating Examples of Unintended Consequences

Ze behandelen:
10. Macquarie Island
9. The Eastland Disaster
8. The Streisand Effect
7. The Treaty of Versailles
6. The Smokey Bear Effect
5. The Enfield Rifle
4. The Four Pests Campaign
3. India’s Vultures
2. HMS Dreadnought
1. Korean Demilitarized Zone

Wat daarbij opvalt is dat het vaak over milieugevolgen gaat. Macquarie Island gaat over exoten en biodiversiteit en de gevolgen van ondoordacht bestrijdingsbeleid. Zie ook https://www.theguardian.com/environment/2009/jan/13/macquarie-cats-conservation. The Eastland Disaster gaat over veiligheid en hoe ondoordacht veiligheidsbeleid onveilig is. Dat doet mij denken aan hoe milieubeschermend beleid, misschien soms juist milieubelastender zou kunnen zijn. The Smokey Bear Effect met betrekking tot bosbranden is vergelijkbaar.

The Four Pests Campaign en India’s Vultures tonen hoe we afhankelijk zijn van de natuur. Vogels en gieren zijn onmisbaar voor onze maatschappij, al is hun invloed niet altijd zichtbaar. Pas als ze wegvallen komen we erachter. Zo zou het ook kunnen zijn met andere zaken in onze leefomgeving.

De Indiase gieren stierven door medicatie voor rundvee. Vergelijkbaar hoe hier DDT en dergelijke ophoopte in de voedselpiramide.

The Four Pests Campaign was een campagne in China ten tijde van de Rode revolutie. Mensen werden aangemoedigd om plagen zoals ratten, insecten en vogels te verjagen en uit te roeien.

Korean Demilitarized Zone is dan weer een positief natuurverhaal. Door rust bloeit de natuur op. Het tegenovergestelde is ook waar zo bleek destijds in China, waar door de natuur geen rust te gunnen schade werd toegebracht:

"...rewards were given to those who handed in the largest numer of tails of rats, or dead flies and mosquitoes, or dead sparrows. As the movement became something of a sport, children turned out to be a group that jumped at the excitement of these activities and were eminently receptive to the calls for mobilization. Eyewitnesses recall from their youth how they would bang pots and pans so that sparrows would not have the chance to rest on tree branches and would fall dead from the sky from exhaustion." (https://chineseposters.net/themes/four-pests.php)


vrijdag 21 september 2018

Milieuproblemen

Na de uitzending van Zembla laatst over kunstgrasvelden bedacht ik me waar zit het milieuprobleem? Of gaat het enkel om het geld? Bedrijven krijgen geld omkunstgrasvelden te recyclen, maar slaan enkel op en verplaatsen ze naar elders. Soms zelfs tegen (opnieuw!) betaling. Ging het om een milieuprobleem of financiele fraude? Als er al een milieu-aspect werd genoemd was het bodemvervuiling. Daar werd echter niet lang bij stilgestaan.

Ook die uitzending Beerput Nederland van 2Doc.nl ging eigenlijk meer over bestuurlijk wangedrag dan milieuproblemen.

Wat voor milieuproblemen zijn er zoal?

Laten we dan eerst milieu beschrijven. Dat vind ik op http://www.slimmefinanciering.nl/top-10-milieu-milieu-en-milieuprobleem-afl-1/ :

Het begrip milieu zoals wij dat gebruiken bestaat nog niet zo lang. Tot ca. 50 jaar geleden werd milieu vooral gebruikt als begrip om de sociale omgeving van iemand aan te duiden. Hoewel al veel eerder over de kwetsbaarheid van de natuur en de gezondheidseffecten van milieuverontreiniging wordt gesproken wordt de term milieu pas eind jaren 60 algemeen gebruikt. Tegenwoordig zien we als milieu de fysieke omgeving van de mens die invloed heeft op ons welzijn. Heel simpel zou je kunnen zeggen dat het om de bodem, de lucht en het water gaat. Daar kan je dan nog het natuurlijk systeem aan toevoegen (planten / dieren). Zo lang als de mens bestaat is er dus sprake van milieu. Maar is er dan ook altijd sprake geweest van milieuproblemen? (http://www.slimmefinanciering.nl/top-10-milieu-milieu-en-milieuprobleem-afl-1/)

Milieuprobleem
Als eerste gaat het om aantasting van het milieu, de directe fysieke omgeving van de mens. Omdat tegenwoordig zo’n beetje overal op aarde mensen wonen kan een milieuprobleem zich dus overal voordoen. We hebben het dus over problemen in de fysieke omgeving. Ruzie met je buurman, of met de hele straat, valt niet onder een milieuprobleem. Achter dit eerste criterium zit natuurlijk de belangrijke vraag wanneer er sprake is van aantasting van de omgeving. Iedereen begrijpt dat als ik op de Veluwe één boom omhak of in de Noordzee één liter afgewerkte olie loos er nog geen sprake is van aantasting. Als ik alle bomen omhak of tonnen olie loos is er wel sprake van aantasting. Een belangrijke vraag is dus waar de grens ligt en hoe je dat bepaalt. (http://www.slimmefinanciering.nl/top-10-milieu-milieu-en-milieuprobleem-afl-1/)

Ten tweede is een milieuprobleem door de mens veroorzaakt. Dus, geluidsoverlast, bodemverontreiniging, het kunnen allemaal milieuproblemen zijn. Een vulkaanuitbarsting valt niet onder de milieuproblemen, waarmee niet gezegd is dat het geen probleem is. Sterker nog, bij een vulkaanuitbarsting komen vergelijkbare stoffen vrij als bij een kolencentrale of olieraffinaderij en ook nog eens in grotere hoeveelheden. Het verschil is dat we bij een kolencentrale of raffinaderij iets aan de oorzaak kunnen doen en bij een vulkaan niet.
Er wordt als derde criterium wel eens gezegd dat er pas sprake is van een milieuprobleem als de mens het als een probleem ervaart. Dit is in zekere zin een beetje dubbel op omdat milieuproblemen gaan over onze directe leefomgeving. Een meer filosofische vraag is of er sprake kan zijn van een milieuprobleem buiten de mensheid om? Dit lijkt een beetje over de discussie die Bas Haring in het boek Plastic Panda’s over intrinsieke waarde van de natuur aanstipt. Heeft de natuur ook waarde buiten de mensheid om. Een interessante discussie, ook in het kader van milieuproblemen, maar ik wil het hier praktisch houden dus we laten het hier bij.
(http://www.slimmefinanciering.nl/top-10-milieu-milieu-en-milieuprobleem-afl-1/)

De industriële revolutie had als gevolg dat mensen op grote schaal fossiele brandstoffen gingen gebruiken. In eerste instantie vooral steenkool, later ook olie en gas. Dit leidde tot uitstoot van schadelijke stoffen, maar ook tot uitputting van grondstoffen. Overigens werd in Engeland in de 13e eeuw al steenkool gebruikt voor verwarming en dat leidde ook toen al tot klachten over milieuverontreiniging. En, leuk detail, in 1865 schreef W. Stanley Jevons het boek “The Coal Question”. Zijn stelling was dat kolen op korte termijn onbetaalbaar zou worden. De makkelijk winbare voorraden zouden uitgeput raken en winning op grotere diepten te duur en gevaarlijk. Hij zat er natuurlijk heel ver naast, maar dacht in ieder geval wel na over de relatie van de mens met haar omgeving. Daarin was hij overigens niet de eerste en zeker niet de laatste.
(http://www.slimmefinanciering.nl/top-10-milieu-milieu-en-milieuprobleem-afl-1/)

Wat voor problemen zijn te benoemen:

Vervuiling (van bodem, water en lucht, maar ook... mensen?) waarbij chemische stoffen (wat zijn eigenlijk chemische stoffen?) ergens aanwezig zijn waar ze niet horen.

Verstoring (door licht, geluid etc.) Zo kan de noodzakelijke rust van mens en natuur danig worden verstoord met allerlei gezondheidsgevolgen van dien.

Bekend probleem is geluid:

Geluidhinder problemen
1. railverkeerslawaai S.: advies van TNO om schermen op de spoorbaan te plaatsen. N.S. is hier geen voorstander van, maar wil dat er voorzieningen aan de woningen worden getroffen.
2. wegverkeerslawaai S.: advies van TNO om wallen en/of schermen te plaatsen. De ie treffen voorzieningen zijn in ontwerp stadium.
3. overlast door draaiende koelgeneratoren van vrachtwagens: geen oplossing, behoudens plaatsing buiten woonomgeving.
4. overlast nachtelijke schoolmelkbezorging: toezegging van de melkunie dat vanaf augustus de bezorging met kleinere vrachtauto''s overdag zal plaatsvinden. (https://www.digibron.nl/search/detail/42b5197106cb4fbd4b4f0fdcc7b77ed7/voorbeelden-van-milieuproblemen)

Gat in de ozonlaag (hoor je daar nog wel eens wat over?)

Klimaatverandering (dit onderwerp hoor je vaak, soms in combinatie met opwarming van de aarde, maar echte uitleg over wat het dan is en in hoeverre het afwijkt van het normale klimaat (waarbij ijstijden en dergelijke ook voorkwamen. Ik vind het vreemd om normaal te praten over zwerfkeien van de ijstijd en dat dit vroeger zeebodem was om daarna stijging van de zeespiegel als vreemd bestempelen) wordt niet gegeven) Voorbeeld:

Klimaatverandering: wat houdt het in en wat kan er tegen gedaan worden?
Waarschijnlijk het grootste milieuprobleem van vandaag de dag. Klimaatverandering houdt simpelweg in dat de aarde aan het opwarmen is. Hoewel wetenschappers onderling het onderwerp nog druk bediscussiëren, is er toch langzaam een consensus ontstaan. Klimaatverandering vindt plaats en de hand van de mens is er duidelijk in te herkennen. Wij, door onze consumptie en productie waarbij broeikasgas vrijkomen, dragen bij aan de versnelde klimaatverandering. Dit heeft een wereldwijd scala aan verandering tot gevolg. We hebben allemaal in het (alhoewel ietwat aangedikte) 'An Inconvenient Truth' van Al Gore mogen zien wat de wereld te wachten staat. Denk hierbij aan smeltende ijskappen, stijgend zeeniveau, veranderende ecosystemen en grote verschillen in het klimaat. Als voorproefje hebben we al gemerkt dat het alle laatste jaren inderdaad steeds warmer wordt en we hebben ook mogen 'genieten' van de toename aan desastreuze tropische stormen.
De voornaamste oplossing is het overgaan op alternatieve energie. (https://dier-en-natuur.infonu.nl/milieu/88658-milieuproblemen-en-milieuvervuiling-problemen-oplossingen.html)

 Ja duidelijke uitleg toch? De hand van de mens is duidelijk te herkennen en er is een scala aan gevolgen. Wat en waarom dan? De ene keer lees ik dat het in Nederland kouder wordt en dan wordt het weer warmer door klimaatverandering.

Milieuvervuiling is nog steeds een van onze aanhoudende problemen. Hierbij zijn de meest tot de verbeelding sprekende vervuiling problemen natuurlijk de schepen die olie en afval dumpen in onze zeeen en wateren. Maar ook onze eigen milieuvervuiling moet niet uitgevlakt worden. De hoeveelheid afval die onze moderne consumptie maatschappij is werkelijk schrikbarend. De grote boosdoeners zijn plastic tasjes, flesjes en verpakkingen. Maar zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen.
De oplossing is simpel: minder gebruik maken van wegwerp producten, opletten met vervuilen en goed recyclen. (https://dier-en-natuur.infonu.nl/milieu/88658-milieuproblemen-en-milieuvervuiling-problemen-oplossingen.html)

Vervuiling door zwerfafval van bodem, lucht en water... en mensen, heb ik al genoemd!? 
 
Op https://www.lenntech.nl/milieuproblemen.htm staat en hele opsomming van milieuproblemen. Die lijst begint met bevolkingsgroei? Bevolking is natuurlijk geen milieuprobleem. Dat zijn we zelf! Uiteraard zouden er geen milieuproblemen zijn als we er zelf niet zijn. Dat is natuurlijk een stomme redenering want dat zou de holocaust en dergelijke goedpraten en dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Het is welopvallend dat zebij Lenntech niet verwijzen naar Malthus of Ehrlich, maar naar de Club van Rome (zie https://www.lenntech.nl/bevolkingsgroei-als-milieuprobleem.htm)

Onder aan de lijst staat verzilting. (zie https://www.lenntech.nl/verzilting.htm) Dat lijkt mij echter te gaan over natuurfenomeen en niet echt iets wat door mensen komt, tenzij het gaat over verdroging. Dat is natuurlijk het overmatige grondwatergebruik door mensen.

Energie bronnen verdwijnen langzaam
Een van de andere milieuproblemen is het langzaam verdwijnen van onze energiebronnen. De mens is verslaafd geraakt aan fossiele brandstoffen en we weten niet hoe we er op mee moeten houden. Hierbij moet je niet alleen denken aan auto's en fabrieken, maar echt alles heeft te maken met energie. Van de kleding die je draag tot het voedsel dat je eet. Het gebruiken van fossiele brandstoffen is niet alleen slecht voor het milieu, maar als ze opraken, komen we ook nog in de problemen. Het is voor veel wetenschappers duidelijk dat we op deze voet niet meer door kunnen gaan. (https://dier-en-natuur.infonu.nl/milieu/88658-milieuproblemen-en-milieuvervuiling-problemen-oplossingen.html)

Opraken van energie? Hebben ze nooit zonnepanelen en windmolens gezien? Het opraken van grondstoffen is ook door Malthus al eens benoemd en zie het eerder genoemde voorbeeld van de steenkoolprijzen. Er is al eens een weddenschap geweest tussen Ehrlich en Julian Simon waarbij bleek dat dat grondstoffen niet zomar opraken. Ze hebben de eigenschap dat er steeds meer van wordt gevonden.

In het Nederlandse milieubeleid werden de milieuproblemen dankzij de Nederlandsetaal vertaald naar ver-begrippen:

Ver-thema's zijn thema's uit het Nederlandse milieubeleid: verandering van klimaat, verzuring, verspreiding, verwijdering, verstoring, verdroging, verspilling en vermesting.  (http://www.milieufocus.nl/factsheets/v/ver-themas.html, met verwijzing naar Verwoerd, mr. G.H. Milieurecht theorie en praktijk. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1995)

Verandering van klimaat
woensdag 19 november 2008 08:23
Onder verandering van klimaat wordt verstaan de wijzigingen in de atmosferische toestanden en verschijnselen, die zich in een bepaald gebied over een lange periode voordoen. Het ver-thema omvat niet alleen de problematiek van het versterkte broeikaseffect maar ook de aantasting van de ozonlaag.
Relevantie
Het klimaat beïnvloedt al het leven op aarde. Veranderingen van het klimaat kunnen daarom grote gevolgen hebben voor mens en natuur. Door de aantasting van de ozonlaag bereikt meer schadelijke UV-straling, wat tot een hoger sterfterisico door huidkanker leidt.
Uitwerking
Het klimaat is aan continue veranderingen onderhevig. Klimaatveranderingen kunnen het gevolg zijn van:
    Natuurlijke gebeurtenissen
    Menselijk handelen
Menselijk handelen leidt tot verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer. Een verandering kan bijvoorbeeld bestaan uit een wijziging van:
    Temperatuur
    Neerslag
    Vochtigheidsgraad
    Bewolking
    Luchtdruk
    Wind
Daarnaast draagt ook de afbraak van de ozonlaag bij tot verandering van windpatronen en het klimaat. Deze afbraak wordt veroorzaakt door uitstoot van ozon aantastende stoffen zoals cfk's en halonen.
De gevolgen van klimaatverandering zijn op de korte termijn vaak niet merkbaar, maar op de lange termijn kan klimaatverandering zorgen voor grote problemen. Extreme klimaatveranderingen kunnen bijvoorbeeld resulteren in hittegolven en zware regens met wateroverlast.
De laatste decennia heeft de aarde te maken met het zogenaamde broeikaseffect. Het gevolg hiervan is een merkbare verhoging van de temperatuur. Uiteindelijk kan die verhoging oplopen van 1,5 tot 6 graden Celsius met als mogelijk uitvloeisel een stijging van de zeespiegel van 9 tot bijna 90 centimeter.
Voor Nederland geldt bovendien dat de (extreme) neerslag toe zal nemen. (http://www.milieufocus.nl/factsheets/v/verandering-van-klimaat.html)

Bijzonder hoe ze luchtvervuiling en het gat in de ozonlaag bij klimaatverandering voegen. Eigenlijk zijn klimaatverandering en het ozonlaaggat symptomen van een gezamelijke oorzaak: luchtvervuiling.

Verdroging
woensdag 19 november 2008 08:24
Het gebrek aan voldoende grondwater of oppervlaktewater van de juiste kwaliteit in natuurgebieden of in gebieden met natuur als nevenfunctie.
Relevantie
Leefgemeenschappen van planten en dieren (ecosystemen) worden aangetast.
Uitwerking
De vierde Nota Waterhuishouding (1993) geeft de volgende definitie voor verdroging:
'Een gebied wordt als verdroogd aangemerkt als aan dat gebied een natuurfunctie is toegekend en de grondwaterstand in het gebied onvoldoende hoog is danwel de kwel (water dat omhoog komt) onvoldoende sterk om bescherming van de karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden, waarop functietoekenning is gebaseerd, in dat gebied te garanderen. Een gebied met een natuurfunctie wordt ook als verdroogd aangemerkt als ter compensatie van een te lage grondwaterstand water van onvoldoende kwaliteit moet worden aangevoerd.'
De drie hoofdoorzaken van verdroging zijn:
    Menselijke activiteiten (drinkwater, industrie, besproeiing)
    Landbouw (droge grond)
    Ruimtelijke inrichting van Nederland (meer asfalt)
Het gevolg van verdroging is dat planten die afhankelijk zijn van hoog grondwater zeldzamer worden en dat dus de biodiversiteit afneemt, wat weer gevolgen heeft voor dieren die planten eten.
Sinds 1985 wordt verdroging gezien als een nationaal probleem (http://www.milieufocus.nl/factsheets/v/verdroging.html)

Vermesting
woensdag 19 november 2008 08:26
Vermesting is vergroting van de voedselrijkdom van het milieu als gevolg van het overmatig toedienen van voedingstoffen. Vermesting, ook wel eutrofiëring genoemd, ontregelt ecologische processen in water en bodem.
Relevantie
Het directe gevolg van vermesting is een sterke groei en vermeerdering van bepaalde dier- en plantensoorten. Dit gaat in het algemeen ten koste van de andere soorten, waardoor de biodiversiteit meestal sterk afneemt.
Uitwerking
Vermesting is de benaming voor de overmatige verrijking van ecosystemen met fosfor en stikstof. Door het gebruik van dierlijke mest en kunstmest is de landbouw de belangrijkste bron van deze nutriënten, namelijk voor 90%. De overige 10% is afkomstig van huishoudens en industrie.(http://www.milieufocus.nl/factsheets/v/vermesting.html)

Dit zou ook onder bodemvervuiling kunnen vallen, zoals al eerder genoemd.

Verontreiniging van de bodem
woensdag 19 november 2008 08:27
Het Ver-thema Verontreiniging van de bodem richt zich zowel op de sanering als beheer van verontreinigde grond, maar ook op het voorkomen van bodemverontreiniging.
Relevantie
Verontreiniging van de bodem kan risico's met zich meebrengen, maar beperkt ook de gebruiksmogelijkheden van de bodem.
Uitwerking
Het Nederlandse milieubeleid wordt ingevuld aan de hand van de milieuthema's, ook ver-thema's genoemd. Voor elk thema dat in de Nationale Milieubeleidsplannen genoemd wordt, zijn doelstellingen geformuleerd.
Een groot aantal locaties in Nederland is verontreinigd. Schattingen van de aantallen verontreinigde locaties lopen van 100.000 tot 200.000. Voor een aantal van deze verontreinigingen is urgente sanering noodzakelijk, aangezien er sprake is van risico's voor de gezondheid van de mens en voor ecosystemen. Daarnaast speelt de mogelijkheid van verdere verspreiding van de desbetreffende verontreiniging een grote rol.
(http://www.milieufocus.nl/factsheets/v/verontreiniging-van-de-bodem.html)

Verontreiniging van de bodem is gewoon bodemvervuiling dus.

Verspilling
woensdag 19 november 2008 08:28
Verspilling is het uitputten van eindige natuurlijke hulpbronnen zoals energie, grondwater, delfstoffen, schone lucht en open ruimte. In het streven naar duurzaamheid is tegengaan van verspilling daarom van essentieel belang.
Relevantie
De eindigheid van de bovengenoemde hulpbronnen is de oorzaak van diverse problemen. De bronnen worden zo intensief gebruikt, dat uitputting uiteindelijk het resultaat zal zijn. (http://www.milieufocus.nl/factsheets/v/verspilling.html)

Verspilling is een ander woord voor het probleem van het opraken van grondstoffen (en energie) door niet te richten op het gevolg, maar de oorzaak van het probleem.  Het onnodig opmaken van energie fo grondstoffen, dat is zonde!

Verspreiding
woensdag 19 november 2008 08:28
Onder verspreiding verstaan we vanuit milieuoogpunt de verbreiding van toxische en/of voor het milieu gevaarlijke stoffen, radioactieve stoffen en genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) in de bodem, het water, de lucht en de directe leefomgeving.
Relevantie
De verspreiding van bovenstaande zaken is van belang voor alle milieuthema's, zowel op stoffen als op organismen.
Uitwerking
Verspreiding vanuit milieuoogpunt heeft te maken met het ongecontroleerd verspreid raken van toxische en/of voor het milieu gevaarlijke stoffen. Beide soorten stoffen hebben invloed op organismen en ecosystemen.
Sinds 1900 is het aantal door de mens gemaakte stoffen exponentieel gegroeid door:
    Nieuwe technologie
    Grote toename van consumptie
    Groei van de chemische industrie
    Intensivering van de landbouw
Op dit moment zijn er circa 10 miljoen stoffen bekend, waarvan enkele tienduizenden voor het milieubeleid van belang zijn. Wanneer deze stoffen worden geproduceerd, verbruikt of gebruikt kunnen ze via de lucht, het grondwater en het oppervlaktewater in het hele milieu terechtkomen. Dat kan vervolgens resulteren in verhoogde concentraties van die stof in het milieu, wat weer leidt tot de beïnvloeding van kringlopen, ecosystemen, organismen en habitats.
Het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van verspreiding richt zich op stoffen die grote milieuproblemen veroorzaken.
Stoffen die een niet te verwaarlozen risico vormen, zijn onderwerp van beleid. Voor deze stoffen zijn streefwaarden en Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau's (MTR) vastgesteld. Verspreiding van toxische en/of voor het milieu gevaarlijke stoffen wordt zowel preventief als curatief bestreden (http://www.milieufocus.nl/factsheets/v/verspreiding.html)

Ik zie niet in hoe vervuiling of verontreiniging afwijkt van verspreiding. Het gaat wellicht over andere stoffen en hun voorkomen. Zo kan je zwerfafval en dergelijk scharen onder vervuiling en het onzichtbare aanwezgheid van ZZS zoals GenX als verspreiding?

Verstoring
woensdag 19 november 2008 08:29
Verstoring is een benaming voor alles wat op lokaal niveau het leefmilieu bedreigt: geluidhinder, geurhinder, externe veiligheid, lokale luchtverontreiniging en straling (lichthinder). Dit is een van negen ver-thema's.
Relevantie
Verstoring bedreigt de leefomgeving en de volksgezondheid.
Uitwerking
Het merendeel van de effecten van verstoring is lokaal van aard. De drie belangrijkste bedreigingen die onder verstoring vallen zijn:
    Geluidhinder. Deze vorm van hinder hangt af van de volgende factoren: de soort stimulus, omgeving, de waarnemer en het tijdstip. Verder kan de hinder aspecifiek zijn (ontevredenheid) of specifiek (activiteit verstoord). Geluidhinder kan uiteindelijk gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals slaapverstoring en stress. De belangrijkste bronnen van geluidhinder zijn wegverkeer en buren.
    Geurhinder. Geur kan heel bepalend zijn voor de ervaren milieukwaliteit. Voor geur zijn drie dimensies van belang: het geurkarakter, de intensiteit van de geur en het karakter van de ontvanger. Hinder van geur is daarom erg subjectief. Geurhinder kan onder andere resulteren in misselijkheid, hoofdpijn en slaapproblemen. De belangrijkste bronnen van geurhinder in Nederland zijn landbouw, verkeer en industrie.
    Externe veiligheid. Dit betreft de risico's die verbonden zijn aan de productie, de op- en overslag en het transport van gevaarlijke stoffen. In dit verband wordt gesproken van individueel risico, plaatsgebonden risico en groepsrisico.
Verder leveren sommige stoffen lokaal, nabij hun emissiebronnen zoals verkeerswegen en bedrijven, nog problemen op. Het wegverkeer is een belangrijke bron van lokale luchtverontreiniging. De blootstelling van de bevolking aan verkeersverontreiniging is door de kleine afstand tussen de bron en de leefomgeving van de mens veel groter dan voor de meeste andere bronsoorten.
Lichthinder is de overlast voor mens en dier die veroorzaakt wordt door kunstlicht. Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving, vaak als gevolg van de nachtelijke verlichting in glastuinbouw en langs wegen.
Het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van verstoring is hoofdzakelijk gericht op de bescherming van de volksgezondheid.  (http://www.milieufocus.nl/factsheets/v/verstoring.html)

Ja dit onderwerp had ik al eerder genoemd. Opvallend hierbij is wel dat gezondheid als apart iets wordt benoemd. Is het bestrijden van milieuproblemen niet juist gericht op een schonere leefomgeving voor onze gezondheid?

Verwijdering
woensdag 19 november 2008 08:31
Onder het begrip verwijdering van afvalstoffen vallen het inzamelen, overslaan, bewerken, verwerken, verbranden en storten van deze stoffen. Dit is een van de negen ver-thema's.
Relevantie
Het overheidsbeleid is gericht op preventie en een milieuhygiënisch verantwoorde afvoer van alle afvalstoffen.
Uitwerking
Het milieuvraagstuk verwijdering is zowel kwalitatief als kwantitatief van aard:
    Het probleem is kwalitatief, omdat door het ‘lekken' in de verwijderingsstructuur milieugevaarlijke stoffen worden verspreid.
    Daarnaast is het probleem kwantitatief, omdat er door de grote omvang van de hoeveelheid afvalstoffen ruimtegebrek ontstaat.
Het grootste knelpunt in verband met verwijdering is dat de productie-comsumptie-verwijderingsketen niet gesloten is. Dit houdt in dat niet alle afvalstoffen worden hergebruikt.
Het Nederlandse overheidsbeleid richt zich op het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen door preventie en hergebruik te stimuleren en de milieuverantwoorde verwerking ervan te bevorderen.
Ook de onderwerpen bodemsanering en rioleringbeheer vallen onder het ver-thema verwijdering. (http://www.milieufocus.nl/factsheets/v/verwijdering.html)

Bijzonder dat dit thema zo doet denken aan verspreiding en verspilling?

Ten aanzien van verwijdering zijn een tienjarenprogramma afval (Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012) en een Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen in het leven geroepen. Hiermee wordt een stap gezet in de richting van een gecentraliseerde aansturing door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, nadat er in de jaren '90 juist gedecentraliseerd werd.
Naast deze afvalprogramma's wordt ook de ladder van Lansink gehanteerd.
Sinds kort wordt gesproken van afvalbeheer. Afvalbeheer omvat de gehele keten van afvalscheiding aan de bron, inzamelen, vervoeren, bewaren, bewerken, nuttig toepassen en verwijderen van afvalstoffen. Preventie van afval valt formeel niet onder het begrip afvalbeheer, maar gaat daaraan vooraf.
(http://www.milieufocus.nl/factsheets/v/verwijdering.html)

Dat tienjarenplan is uiteindelijk wel wat langer geworden want ondertussen bestaat LAP3 al. Het LAP is een langer leven beschoren dan het NMP.

Verzuring  
woensdag 19 november 2008 08:31
Verzuring van bodem of water is het gevolg van de emissie en de depositie van direct of indirect verzurende stoffen en vluchtige organische stoffen. Opgemerkt moet worden dat onder het thema verzuring niet alleen de in chemische zin zure emissies worden geschaard (zwaveldioxide en stikstofoxiden maar ook de basische stof ammoniak, die door omzetting een zure werking krijgt). Ook worden de niet zure emissies van VOS en fijn stof onder dit ver-thema geschaard. Om deze reden wordt ook wel gesproken van het ver-thema ‘Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging'.
Relevantie
De belasting van het milieu met deze stoffen heeft nadelige effecten op ecosystemen, materialen en volksgezondheid.
Uitwerking
De uitstoot van verzurende stoffen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:
    industrie
    landbouw
    elektriciteitsproductie
    wegverkeer.
Deze uitstoot omvat onder andere zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige organische stoffen. Deze gassen kunnen met elkaar reageren waarbij weer andere zure stoffen ontstaan, waaronder ammoniumsulfaten en ammoniumnitraten. Deze verzurende stoffen komen voor in aërosolvorm, het zogenaamde secundair fijn stof. Blootstelling aan deze stoffen kan ecosystemen en materialen aantasten bijvoorbeeld monumenten. Maar daarnaast worden deze stoffen (als component van fijn stof) ook in verband gebracht met gezondheidseffecten. (http://www.milieufocus.nl/factsheets/v/verzuring.html)

Ook hier zie je dat gezondheid wordt genoemd en ook dat het eigenlijk opnieuw gaat over bodem-, water- en luchtvervuiling...

Dus de milieuproblemen gaan over vervuiling: menselijke stoffen (chemisch, organisch, anorganisch of biologisch) komen onbedoeld en ongecontroleerd in de natuur. Denk aan de konijntjes in Australie of uitlaatgassen van auto's op straat.

Volgens mij heb ik wel eens iets van Douglas en Wildavsky gelezen daarover...